Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Štampa  
Citaj
Zrenjanin je:


- Najveći grad u pokrajini Vojvodini i drugi u Republici Srbiji
po veličini administrativne teritorije koju zauzima (1.326 km2);

- Treći grad u Vojvodini i sedmi u Republici Srbiji po broju stanovnika (80.000); 

- Grad sa najviše rečnih tokova u svom okruženju u Republici Srbiji (Reke Dunav, Tisa, Begej, Tamiš, kanalska mreža hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav);
 
- Grad sa najstarijom pozorišnom salom u našoj zemlji (1839.);
 
- Grad sa najstarijim fotografskim ateljeom na
teritoriji nekadašnje Jugoslavije (1845.); 

- Grad sa najstarijom namenskom sportskom dvoranom u našoj zemlji (1961.);
 
- Grad sa najboljim horom na svetu (1987.);
 
- Grad sa najuspešnijim Narodnim muzejom (2006.)
i Istorijskim arhivom (2007.) u Srbiji;
 
- Najatraktivniji grad za investiranje u Srbiji (2006.), po oceni Američke agencije
za međunarodni razvoj USAID, Republičke agencije za strana ulaganja
i promociju izvoza SIEPA, Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom
i Američke privredne komore;
  
- Grad sa najdinamičnijim ukupnim razvojem u Srbiji (2007.), po oceni
Kluba privrednih novinara Srbije, Centra za mala i srednja preduzeća Beograd
"Agrobanke" AD Beograd;
 
- Grad sa dvanaest sportista na Olimpijskim igrama u Pekingu (2008.);
 
- Grad sa najpovoljnijim uslovima za poslovanje u Srbiji i drugi
u jugoistočnoj Evropi, po oceni Svetske banke (2008.).  
 
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana