Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Dokumenta za preuzimanje


Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

 

Zaključak o utvrđivanju Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina

 

Zaključak o utvrđivanju Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe

 

Rešenje o izmenama rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina - avgust 2018

 

Predlog Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina

 

Pravilnik o načinu rada i postupanju po formalnim zahtevima - decembar 2017.

 

Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja - pdf dokument veličine 97 KB. 

  • Kontakt za uzbunjivanje: Jelena Tabački, tel: 023/3150133

 

Poslovnik o radu žalbene komisije - pdf dokument veličine 2,40 MB.

 
Generalni plan Zrenjanina 2006 - 2026. godine - pdf format veličine 1872 KB.
 
 
Plan namene površina - jpg format veličine 4358 KB.
 
 
Strategija održivog razvoja opštine Zrenjanin - pdf dokument veličine 1943 KB.
 
 
 
 
 
Lokalni akcioni plan za mlade - pdf dokument veličine 445 KB
 
 
Zahtev za otpis kamate - pdf dokument veličine 40 KB
 
 
 

- e-mail: gradoviprotivkorupcije@birodi.rs

 

Nacrt Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja na teritoriji grada Zrenjanina - pdf dokument veličine 367 KB

 

Lokalni akcioni plan za pristupačnost Zrenjanin - pdf dokument veličine 92 KB

 

Prijava za utvrđivanje posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine - pdf dokument veličine 65 KB

 

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Zrenjanina (25.12.2013) - pdf dokument veličine 578 KB

 
 
 
 
Studija izvodljivosti - Upravljanje otpadnim vodama u gradu Zrenjaninu (02.07.2015.) - pdf dokument veličine 4320 KB.
 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana