Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Virtuelni matičar


Grad Zrenjanin je omogućio Vama koji ste upisani u matične knjige koje se vode za matično područje Zrenjanin, da putem interneta naručite i na kućnu adresu dobijete izvode i uverenja iz naših matičnih knjiga..

 

 

Naručite potrebna dokumenta uz pomoć Virtuelnog matičara...

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana