Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Zaštitnik građana


Zaštitnik građana:
 

Ana Kovački

Rođena 1982. godine u Sremskoj Mitrovici. Završila pravni fakultet u Novom Sadu. Radila u opštinskoj upravi Sremska Mitrovica, na poslovima iz imovinsko-pravne oblasti i pripreme i realizacije investicionih projekata. Učestvovala u realizaciji nekoliko kapitalnih investicija na teritoriji Sremske Mitrovice. Sertifikovani je službenik za  javne nabavke Uprave za javne nabavke Vlade Republike Srbije. Četiri godine radila u Domu učenika "Angelina Kojić - Gina" u Zrenjaninu, na mestu sekretara ustanove, a u Gradskoj upravi Grada Zrenjanina radila na poslovima sekretara Gradskog veća i zamenika načelnika Gradske uprave. Pohađala više stručnih seminara i obuka u zemlji i inostranstvu.
Udata, majka dvoje dece.

 

                                          

 
 
Odluka o ombudsmanu (Zaštitniku građana) Grada Zrenjanina usvojena je na sednici Skupštine opštine 26. avgusta 2003. godine. Jednoglasnom odlukom odbornika SO Zrenjanin, na sednici održanoj 2. aprila 2004. godine, za prvog ombudsmana – Zaštitnika građana,  za teritoriju opštine Zrenjanin, izabran je Vladimir Arsić, advokat iz Zrenjanina, i to na period od šest godina.
Ana Kovački izabrana je za Zaštitnika građana na sednici Skupštine grada održanoj 16. maja 2014. godine, na mandatni period od pet godina.
 

Adresa Kancelarije Zaštitnika građana:

Gimnazijska 17, Zrenjanin
Telefon: 023/ 315-0210

e-mail: ombudsman@grad.zrenjanin.rs

 

Zamenik zaštitnika građana
 
Slavica Mihaljica 
 
Rođena  je  u  Zrenjaninu  1960.  godine. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gde je položila i pravosudni ispit. Poseduje uverenje o položenom ispitu u oblasti zemljišno-knjižnih poslova. Radila je kao pripravnik i sudijski pomoćnik u Opštinskom sudu u  Zrenjaninu. 
U Gradskoj upravi grada Zrenjanina radila je kao šef Odeljenja za imovinsko-pravne poslove, kasnije i kao načelnik Odeljenja za imovinsko-pravne poslove. Udata je, majka troje dece. 
Za zamenika zaštitnika građana za prava deteta izabrana je 08.04.2013. godine, a za zamenika zaštitnika građana 16.05.2014. godine.

 

 

 

 

Odluka o Zaštitniku građana

 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka Javne nabavke za Zaštitnika građana grada Zrenjanina (.pdf)

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana