Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Gradska uprava


Odbornici Skupštine Grada Zrenjanina na zasedanju održanom 04. novembra 2016. godine usvojili su Odluku o Gradskoj upravi, na osnovu koje je Gradska uprava Zrenjanin organizovana kroz sledeće osnovne organizacione jedinice:

  

 1. Odeljenje za finansije; 
 2. Odeljenje za opštu upravu;
 3. Odeljenje za društvene delatnosti;
 4. Odeljenje za urbanizam;
 5. Odeljenje za imovinsko-pravne odnose i upravljanje imovinom;
 6. Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski i ruralni razvoj, izgradnju i uređenje grada i zaštitu životne sredine;
 7. Odeljenje komunalne policije, odbrane, vanrednih situacija i zajedničkih poslova;
 8. Odeljenje inspekcija;
 9. Odeljenje za ljudske resurse i pravne poslove;
 10. Služba Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća;
 11. Služba za informacione i komunikacione tehnologije. 

Gradska uprava ima i tri posebne organizacione jedinice:

 1. Kabinet gradonačelnika
 2. Služba za budžetsku inspekciju
 3. Jedinica za internu reviziju
 
Gradska  uprava: 
 
 1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće, 
 2. izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća,
 3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada,
 4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada, 
 5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu,
 6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće,
 7. dostavlja izveštaj o svom radu Skupštini grada, Gradonačelniku i Gradskom veću, 
 8. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima organa Grada i drugim propisima.

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana