Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Gradska uprava


Grad Zrenjanin

Trg slobode 10

23101 Zrenjanin

 

Centrala 

023/315-0-111

 

Načelnik Gradske uprave

tel: 023/315-0202; fax: 023/315-0119

e-mail: gradska.uprava@zrenjanin.rs

 

1. ODELJENJE ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

1.1 Odsek za poslove skupštine grada, gradonačelnika i gradskog veća

e-mail: sluzba.skupstine@zrenjanin.rs

tel: 023/315-0124

Daktilobiro

tel: 023/315-0126

 

1.2 Kabinet gradonačelnika

tel: 023/315-0200, 315-0105; fax: 023/315-0099, 315-0106

e-mail: kabinet@grad.zrenjanin.rs  

Članovi Gradskog veća

tel: 023/315-0109

Predsednik Skupštine grada 

tel: 023/315-0202, fax: 023/315-0119

e-mail: skupstina.grada@zrenjanin.rs

Sekretar Skupštine grada

tel: 023/315-0202, 315-0090

 

1.3 Odsek za poslove obezbeđenja i pomoćno-tehničke poslove

tel: 023/315-0086

e-mail: tehnicki.poslovi@zrenjanin.rs

Obezbeđenje

tel: 023/315-0085

Pomoćno-tehnički poslovi

tel: 023/315-0086

 

1.4 Odsek za informacione i komunikacione tehnologije

e-mail: it@zrenjanin.rs

Razvoj i održavanje aplikativnog softvera      

tel: 023/315-0027

Računarska i korisnička podrška

tel: 023/315-0028

GIS

tel: 023/315-0130

 

2. ODELJENJE ZA FINANSIJE

tel/fax: 023/315-0080

e-mail: finansije@zrenjanin.rs

 

2.1 Odsek za budžet

tel: 023/315-0081

 

2.2 Odsek za računovodstvo

tel: 023/315-0082

 

2.3 Odsek za trezor

tel: 023/315-0076, fax: 023/315-0075

 

2.4 Odsek za lokalnu poresku administraciju

e-mail: poreska.uprava@zrenjanin.rs

Provera poreza

tel: 023/315-0032

Naplata poreza

tel: 023/315-0033

Poreska inspekcija

tel: 023/315-0034

 

2.5 Odsek javnih nabavki za gradsku upravu

tel: 023/315-0128, 023/315-0190; tel/fax: 315-0129

e-mail: javne.nabavke@grad.zrenjanin.rs

 

2.6 Odsek javnih nabavki za javna preduzeća i budžetske ustanove

e-mail: javne.nabavke@zrenjanin.rs

tel: 023/315-0127

 

2.7 Odsek za poljoprivredu i ruralni razvoj

e-mail: ledoffice@zrenjanin.rs

tel/fax: 023/315-0098

Privatno preduzetništvo

tel: 023/315-0096

Poljoprivreda

tel: 023/315-0097

 

2.8 Odsek za lokalni ekonomski razvoj i investicije

e-mail: investments@zrenjanin.rs

tel: 023/315-0132

Upravljanje projektima

e-mail: projekti@ zrenjanin.rs

tel: 023/315-0093

 

3. ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU

e-mail: poslovi.uprave@zrenjanin.rs

 

3.1 Odsek za upravno-pravne poslove i poslove matičara

Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga

tel: 023/315-0137, 315-0138

Prijava rođenja

tel: 023/315-0140

Prijava venčanja

tel: 023/315-0141

Prijava smrti:

tel: 023/315-0142

 

3.2 Odsek za mesne kancelarije

e-mail: mesne.kancelarije@zrenjanin.rs

tel: 023/315-0029

 

3.3 Odsek za radne odnose i normativno-pravne poslove

Normativno-pravni poslovi

tel: 023/315-0133

Radni odnosi

tel: 023/315-0134       

 

3.4 Odsek za poslove pisarnice i prijem stranaka

tel: 023/315-0040

Radne knjižice

tel: 023/315-0041

Overa dokumenata

tel: 023/315-0042

 

3.5 Kancelarija za brze odgovore

Tel: 023/315-0060

 

 

4. ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

tel: 023/315-0049, fax: 023/315-0052

e-mail: drustvene.delatnosti@zrenjanin.rs

 

4.1 Odsek prosvetne inspekcije i društvenih delatnosti

Poslovi iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva i ostalih oblasti društvenih delatnosti   

tel: 023/315-0047; 315-0051

Prosvetna inspekcija

tel: 023/315-0053

Poslovi iz oblasti sporta

tel: 023/315-0048

 

4.2 Odsek za društvenu brigu o deci i boračko-invalidsku zaštitu

Društvena briga o deci

tel: 023/315-0044, 315-0045

Roditeljski dodatak

tel: 023/315-0054

Boračko-invalidska zaštita

tel: 023/315-0046

 

4.3 Odsek za birački spisak

tel: 023/315-0029

 

4.4 Odsek za mesne zajednice i izbeglice

tel: 023/315-0207

 

5. ODELJENJE ZA URBANIZAM

tel/fax: 023/315-0214

e-mail: urbanizam@zrenjanin.rs

 

5.1 Odsek za urbanizam i prostorno planiranje

tel: 023/315-0063

 

5.2 Odsek za građevinske poslove i legalizaciju objekata

tel: 023/315-0067, 315-0068

 

5.3 Odsek za saobraćaj

tel: 023/315-0063

 

5.4 Odsek za imovinsko pravne poslove

e-mail: imovina@zrenjanin.rs

tel: 023/315-0058

 

5.5 Odsek za stambene poslove

tel: 023/315-0056, 315-0057

 

5.6 Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine

tel: 023/315-0187

e-mail: zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs 

 

6. ODELJENJE KOMUNALNE POLICIJE, INSPEKCIJSKO-NADZORNIH POSLOVA I VANREDNIH SITUACIJA

6.1 Komunalna policija

tel: 023/315-0092      

e-mail: komunalna.policija@zrenjanin.rs

 

6.2 Odsek komunalne inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine

e-mail: inspekcija@zrenjanin.rs

Komunalna inspekcija

tel: 023/315-0071, 315-0072

Inspekcija za zaštitu životne sredine

tel: 023/315-0069

6.3 Odsek građevinske inspekcije

e-mail: inspekcija@zrenjanin.rs

 

Upravno-pravni i administrativni poslovi, poslovi nadzora i izvršenja

tel: 023/315-0072 

 

6.4 Odsek za odbranu i vanredne situacije

tel: 023/315-0087

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana