Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Zaštita životne sredine


Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2017. godini

 

 

 

 

13.06. - tretman odraslih komaraca sa zemlje; Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja i Klek. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

20.06. - 23.06. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

13.06. - 16.06. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

06.06. i 07.06. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

04.06. - tretman odraslih komaraca sa zemlje; Lokaliteti: Banatski Despotovac, Botoš, Lazarevo, Zlatica, Ečka, Stajićevo, Lukićevo, Belo Blato, Lukino Selo, Jankov Most i Mihajlovo. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

03.06. -  Tretman odraslih komaraca iz vazduha; Lokaliteti: deo Tise od Komonja uzvodno do Taraša i  tretman na izlivima uz Dunav kod Čente, kanal Karaš, deo Tamiša i okolina Čente. Tretman komaraca sa zemlje; Lokaliteti: Tomaševac, Orlovat, Farkaždin, Čenta, Taraš, Elemir, Melenci, Aradac i Klek. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

02.06. - Tretman odraslih komaraca iz vazduha, Lokaliteti: deo Tise kod ušća Begeja i  Begej do Perleza, kao i tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljima Knićanin i Perlez. Istovremeno će se vršiti tretman i na desnij obali Tise kod Titela, što ima za cilj zaštitu od komaraca na širem području uz Tisu, na teritorijama Grada Zrenjanina i Opštine Titel. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

02.06. - 17.06. - Tretmani protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha na području Grada Zrenjanina i opština Apatin i Titel. Tačno mesto i vreme tretmana zavisiće od monitoringa i vremenskih uslova, a tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

30.05. - 31.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

29.05. - 02.06. - Suzbijanje larvi komaraca - avio tretman. Lokaliteti: priobalje Dunava sa rukavcima i izlivima i kanal Karaš, Tisa, Stara Tisa, Jegmeš, Alijaš, Begej i Carska bara III zona zaštite, Traktor bara, Tamiš, Velika i Mala Rusanda, Okanj bara, bare na potezu Mužlja-Ečka, bare u Botošu, kanal kod Belog Blata, Ciganska bara (Ečka), bare kod Lukinog sela, Stari Begej, Peskara, DTD kanal, Begejski kanal (priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

23.05. - 27.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

15.05. - 19.05. - Suzbijanje larvi komaraca - avio tretman. Lokaliteti: priobalje Dunava sa rukavcima i izlivima i kanal Karaš, Tisa, Stara Tisa, Jegmeš, Alijaš, Begej i Carska bara III zona zaštite, Traktor bara, Tamiš, Velika i Mala Rusanda, Okanj bara, bare na potezu Mužlja-Ečka, bare u Botošu, kanal kod Belog Blata, Ciganska bara (Ečka), bare kod Lukinog sela, Stari Begej, Peskara, DTD kanal, Begejski kanal (priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

13.05. i 15.05. - Podela BTI tableta vršiće se u Lazarevu i Melencima. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

12.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Lukino Selo. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

10.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Perlez. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

09.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Aradac i Botoš. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

08.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Lukićevo i Ečka. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

08.05. - 12.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

06.05. - Hemijski larvicidni tretman sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Tomaševac, Orlovat, Stajićevo, Lukino Selo, Zlatica, Belo Blato i Knićanin. Na nepristupačnim kanalima u Zrenjaninu radiće se tretman sa specijalnog vozila - amfibije. Nastavlja se sanacija terena - košenje. Podela BTI tableta vršiće se u Kleku. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

05.05. - Hemijski larvicidni tretman sa zemlje. Lokaliteti: Čenta, Farkaždin i Perlez. Nastavlja se i podela BTI tableta u Zrenjaninu. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

04.05. - Hemijski larvicidni tretman sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Ečka, Jankov Most, Mihajlovo, Elemir, Banatski Despotovac, Zlatica, Lazarevo, Lukićevo i Botoš. Na nepristupačnim kanalima u Zrenjaninu radiće se i sanacija terena - košenje. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

03.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje i podela BTI tableta. Lokaliteti: Zrenjanin. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

02.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje i podela BTI tableta. Lokaliteti: Taraš, Aradac, Melenci i Klek. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

26, 27. i 28.04. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Despotovac, Belo Blato, Knićanin, Klek, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

24.04. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Melenci, Taraš i Elemir; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

21.04. - Podela BTI tableta protiv larvi komaraca u Zrenjaninu i Mužlji. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

05, 06. i 07.04. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka-Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

 

Obaveštenje - Suzbijanje krpelja u 2017. godini

 

 

Izvođač usluge "Ciklonizacija" d.o.o. Novi Sad će 26. aprila 2017. godine sprovesti akciju suzbijanja krpelja na ukupnoj površini od 645.400 m2 na teritoriji grada Zrenjanina. Tretman obuhvata javne površine, parkove, izletišta i druge zelene površine, na sledećim lokacijama:

 

IZLETIŠTA  

1. Motel ''Šumice'' 50.000 m²

2. Izletište nа Tisi kod Arаdcа 46.700 m²

3. Izletište Bаbаtovo 8.500 m²

 

PARKOVI     

1. Plаnkert 10.000 m²

2. Čokliget 10.000 m²

3. Kаrаđorđev pаrk 46.500 m²

4. Šećerаnski pаrk 36.000 m²

5. Železnički pаrk 6.500 m²

6. Pаrk Putnikovo 31.000 m²

7. Spomen pаrk Bаgljаš 21.000 m²

8. Pаrk Titov gаj 15.000 m²

9. Brаnkovаn 8.000 m²

10. Trg D. Obradovića 5.000 m²

11. Pаrk Mlаdosti 33.000 m²

 

STAMBENA NASELJA

1. Bаgljаš 124.900 m²

2. Brigаdirа Ristićа 22.000 m²

3. Duvаnikа 8.000 m²

4. Dunаvskа 2.500 m²

5. Mаlа Amerikа 18.200 m²

6. Ruže Šulmаn 20.000 m²

7. D1D2D3 46.100 m²

 

DEČIJA IGRALIŠTA

1. Ul. Goce Delčevа 8.400 m²

2. Ul. Stražilovska 5.800 m²

3. Ul. dr Mlаdenа Stojаnovićа 9.600 m²

4. Ul. Kumаnаčkog odredа 4.500 m²

5. Ul. Milentijа Popovićа 11.700 m²

6. Ul. Pаriske komune 3.500 m²

7. Ugao ul. Žabaljske i 7 sekretara SKOJ-a 5.000 m²

8. Ul. Bogdana Teodosina 8.000 m²

9. Ul. Junaka Milana Tepića 10.000 m²

10. Ul. Žabaljska 10.000 m²

 

 

23.01.2017.

Lokalni registar izvora zagađivanja

 

 

Na osnovu člana 75. Zakona o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br. 135/04 i 36/09) grad Zrenjanin je u obavezi da izradi lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine na teritoriji grada.

 

Popunjeni obrasci dostavljaju se najkasnije do 31. marta 2017. godine za podatke iz predhodne godine.

 

Pravilnik, obrasci, prilozi

 

 

 

 

 

02.02.2017.

Obaveštenje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

 

Rešenje o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti Avijarna influneca

 

 

 

ZBRINIMO AMBALAŽU - ZAŠTITIMO OKOLINU

Obaveštenje o rasporedu prikupljanja otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja

 

 

 

 

Obaveštenje - Počinje tretman odraslih formi komaraca na teritoriji grada Zrenjanina u 2016. godini

 

 

Izvođač usluge suzbijanja komaraca na teritoriji grada Zrenjanina, "Ciklonizacija" d.o.o. Novi Sad, je 12. aprila 2016. godine postavila klopke za monitoring na kontrolnim tačkama. Kada se utvrdi brojnost i rasprostranjenost komaraca, prvi tretmani biće izvedeni u periodu od 15. aprila do 30. aprila 2016. godine, prvo povoljno veče u terminu između 18 i 21 čas.

Tačno mesto i vreme tretmana zavisiće od monitoringa i vremenskih uslova, a tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

 

 

Obaveštenje - Suzbijanje krpelja u 2016. godini

 

 

 

 

 

 

Izvođač usluge "Ciklonizacija" d.o.o. Novi Sad je 04. aprila 2016. godine sproveo akciju suzbijanja krpelja na ukupnoj površini od 755.000 m2 na izletištima i u naseljenom mestu Zrenjanin, na sledećim lokacijama:

 

IZLETIŠTA  

1. Motel ''Šumice'' 55.800 m²

2. Izletište nа Tisi kod Arаdcа 46.700 m²

3. Izletište Bаbаtovo 8.500 m²

 

PARKOVI     

1. Plаnkert 10.000 m²

2. Čokliget 10.000 m²

3. Kаrаđorđev pаrk 46.500 m²

4. Šećerаnski pаrk 36.000 m²

5. Železnički pаrk 6.500 m²

6. Pаrk Putnikovo 31.000 m²

7. Spomen pаrk Bаgljаš 21.000 m²

8. Pаrk Titov gаj 15.000 m²

9. Brаnkovаn 8.000 m²

10. Pаrk Mlаdosti 33.000 m²

 

STAMBENA NASELJA

1. Bаgljаš 124.900 m²

2. Brigаdirа Ristićа 22.000 m²

3. Duvаnikа 8.000 m²

4. Dunаvskа 2.500 m²

5. Mаlа Amerikа 18.200 m²

6. Ruže Šulmаn 20.000 m²

7. D1D2D3 46.100 m²

8. Zeleno polje  60.000 m²

 

DEČIJA IGRALIŠTA

1. Ul. Goce Delčevа 8.400 m²

2. Ul. Dr Mlаdenа Stojаnovićа 9.600 m²

3. Ul. Kumаnаčkog odredа 4.500 m²

4. Ul. Milentijа Popovićа 11.700 m²

5. Ul. Pаriske komune 3.500 m²

 

ULICE           

1. Bulevаr Oslobođenjа 21.000 m²

2. Nikole Pаšićа- Beogrаdskа 16.500 m²

3. Žаrkа Zrenjаninа 10.400 m²

4. Cаrа Dušаnа 9.200 m²

5. Miletićevа 9.500 m²

6. Pаnčevаčkа 19.700 m²

7. Koče Kolаrovа 1.300 m²

 

 

Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2015. godini

 

Godišnji izveštaj za 2015. godinu.

 

 

27.07.2012.

EU finansira izradu studije izvodljivosti za projekat izgradnje regionalne deponije u Zrenjaninu

 

EU je kroz Program podrške razvoju infrastrukture Lokalne Samouprave (Municipal Infrastructure Support Pogramme) odobrila finansiranje izrade studije izvodljivosti za projekat izgradnje regionalne deponije u Zrenjaninu. 

U okviru MISP programa vrši se identifikacija i ocenjivanje opštinskih infrastrukturnih projekata na osnovu nivoa zrelosti i kvalifikovanosti za moguce finansiranje kroz SLAP informacioni sistem. Nakon odabira projekata koji bi mogli da dobiju pomoc EU, konsultanti MISP pružaju savetodavnu pomoc opštinama i JKP nakon cega sledi priprema Projektnih zadataka za naknadnu studiju izvodljivosti koja ce biti u skladu sa nacionalnim i standardima EU. 

U toku avgusta meseca konsultanti i eksperti MISP programa ce poceti sa analizom postojecih dokumenata, a nakon toga sledi rad sa radnim grupama na terenu kako bi se dobila što sveobuhvatnija slika o trenutnom stanju i potrebama. 

 

Feasibility studija ili na srpskom Studija izvodljivosti je dokument koji investitoru pomaže u donošenju investicione odluke tako što odgovara na pitanje da li je odredjeni projekat tržišno i finansijski isplativ, kao i da li je organizaciono i tehnicki izvodljiv. To je kreativan, objektivan i racionalan proces u kome se prikupljaju i analiziraju marketinški i finansijski podaci. Postoje dva dela studije izvodljivosti koja su posebno važna za potencijalno investiranje, a to su delovi koji se odnose na demografiju i konkurenciju. 

  

 

17.07.2012.

Završni radovi na postavljanju ograde oko sanirane gradske deponije smeća u Zrenjaninu

 

  

 Odlaganje otpada u privremenu sanitarnu kasetu započeto prošle nedelje

 

 

 

12.07.2012. 

Započelo deponovanje smeća u novu privremenu sanitarnu kasetu za odlaganje otpada 

 

   

 

 

06.07.2012.

Završena izgradnja privremene sanitarne kasete za odlaganje otpada u Zrenjaninu

 

 

27.06.2012.

Radovi na izgradnji privremene sanitarne kasete za odlaganje otpada u toku

  

Postavljanje geosintetičke barijere (geotekstil-geomembrana-geotekstil)

 

     

  Izgled varenog šava na geomembrani

  

26.06.2012.

Poceli radovi na izgradnji privremene sanitarne kasete za odlaganje otpada

 

Preduzece „Karin komerc MD“ je zapocelo izgradnju privremene sanitarne kasete za odlaganje otpada koje ce omoguciti adekvatno odlaganje otpada u skladu sa srpskim propisima. U telu sanitarne kasete visini oko 4 metra ce biti položena geološka barijera koji cine 2 sloja geotekstila i jedan sloj geomembrane. Preko tih slojeva ce se nasuti drenažni materijal (šljunak) u kojem ce biti postavljena drenažna perforirana cev za sakupljanje procednih voda. Agregat ce prikupljenu procednu vodu raspršivati po odloženom otpadu, kako bi ubrzao proces razgradnje otpada i produkciju deponijskog gasa. Ocekuje se da ce deponija biti popunjena otpadom u periodu od 2,5 – 3 godine, nakon cega ce se pristupiti njenom zatvaranju, na isti nacin na koji se sada vrši sanacija stare deponije. Vrednost radova iznosi 24.000.000 dinara, koji su obezbedeni iz sredstava naknade za zaštitu životne sredine (eko-dinar). 

 

 

11.07.2011.
Četrdeset pet miliona dinara za ''reciklažno dvorište'' u ZrenjaninuMinistar za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje Oliver Dulić je krajem prošle nedelje sa predstavnicima sedamnaest opština u Kraljevu potpisao ugovore o sufinansiranju projekta za izgradnju i opremanje reciklažnih centara.

Ugovore o sufinansiranju projekta za izgradnju i opremanje reciklažnih centara, Oliver Dulić je potpisao sa predstavnicima Zrenjanina, Kraljeva, Beograda, Sombora, Kragujevca, Valjeva, Vranja, Inđije, Trstenika, Majdanpeka, Raške, Ade, Sokobanje, Vrnjačke Banje, Negotina i Paraćina.

 

 

04.07.2011.
Usvojen Regionalni plan upravljanja otpadom Odbornici Skupštine grada Zrenjanina usvojili su na 34. sednici Skupštine grada, održanoj u petak, 1. jula, Predlog Odluke o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Zrenjanin i opštine Sečanj, Titel i Kovačica, kojim se predviđa gradnja deponije, ukupne površine od 15 hektara, između Zrenjanina, Aradca i Mužlje.

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana