Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Monitoring


Komunalna buka

 

 

2018.

Mesečni  izveštaj za januar 2018.
  

 

 

2017.

Mesečni  izveštaj za januar 2017.
 Mesečni  izveštaj za februar 2017.
 Mesečni  izveštaj za mart 2017.
 Mesečni  izveštaj za april 2017.
 Mesečni  izveštaj za maj 2017.
 Mesečni  izveštaj za jun 2017.
 Mesečni  izveštaj za jul 2017.
 Mesečni  izveštaj za avgust 2017.
 Mesečni  izveštaj za septembar 2017.
 Mesečni  izveštaj za oktobar 2017.
 Mesečni  izveštaj za novembar 2017.
 Mesečni  izveštaj za decembar 2017.

 

2017.Godišnji izveštaj za 2017. godinu
2016.Godišnji izveštaj za 2016. godinu
2015.Godišnji izveštaj za 2015. godinu
2014.Godišnji izveštaj za 2014. godinu
2013.Godišnji izveštaj za 2013. godinu
2012.Godišnji izveštaj za 2012. godinu
2011.Godišnji izveštaj za 2011. godnu
2010.Godišnji izveštaj za 2010. godinu


Kvalitet vazduha

 

 

 

 2017.Mesečni  izveštaj za januar 2017.
 Mesečni  izveštaj za februar 2017.
 Mesečni  izveštaj za mart 2017.
 Mesečni  izveštaj za april 2017.
 Mesečni  izveštaj za maj 2017.
 Mesečni  izveštaj za jun 2017.
 Mesečni  izveštaj za jul 2017.
 Mesečni  izveštaj za avgust 2017.

Mesečni  izveštaj za septembar 2017.
 Mesečni  izveštaj za oktobar 2017.
 Mesečni izveštaj za novembar 2017.
 Mesečni izveštaj za decembar 2017.

  

2017.Godišnji izveštaj za 2017. godinu
2016.Godišnji izveštaj za 2016. godinu

2015.

Godišnji izveštaj za 2015. godinu

2014.

Godišnji izveštaj za 2014. godinu

2013.

Godišnji izveštaj za 2013. godinu

2012.

Godišnji izveštaj za 2012. godinu

2011.Godišnji izveštaj za 2011. godinu
2010.Godišnji izveštaj za 2010. godinu

 

Kupališta

 

         

 

2015.Monitoring kupališta maj-jun

2014.

Monitoring kupališta 05.maj-17.jun

 

Površinske vode

 

2017.Monitoring jun 2017.
 Monitoring jul 2017.
2016.Monitoring avgust 2016.

Monitoring jul 2016.


Monitoring jun 2016.

Monitoring maj 2016.
 2015.Monitoring april-septembar 2015.
 2014.Monitoring april - septembar

 

Izveštaj o suzbijanju ambrozije

 

 

2017.Godišnji izveštaj za 2017. godinu
 

 

Aeropolen

 

 

Kalendar Polena

Šta je kalendar polena?

Kalendar polena predstavlja graficki prikaz variranja koncentracija polena suspendovanog u vazduhu u toku jedne godine.

Kalendari polena se prave na osnovu višegodišnjeg pracenja i mogu prikazivati dnevno, sedmodnevno ili desetodnevno variranje srednjih dnevnih koncentracija polena suspendovanog u vazduhu.

Pored variranja srednjih dnevnih koncentracija, kalendar polena može prikazivati i variranje rizika za pojavu alergijskih tegoba.

OVDE MOŽETE PREUZETI KALENDAR POLENA SA RIZIKOM ZA POJAVU ALERGIJSKIH TEGOBA NAPRAVLJEN ZA 14 NAJZNAČAJNIJIH IZAZIVAČA POLENSKE ALERGIJE!!! 

  

2013.

Godišnji izveštaj za 2013. godinu

2012.

Godišnji izveštaj za 2012. godinu

2011.

Godišnji izveštaj za 2011. godinu

 


Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je putem EU projekta "Podrška životnoj sredini bez alergena" nabavio aeropalinološke merne stanice za merenje polena u vazduhu tzv. "klopke" za polen, koje su instalirane u 5 lokalnih samouprava, od kojih je jedna i u gradu Zrenjaninu (Zavod za javno zdravlje Zrenjanin).
 

Monitoring aeropolena u Zrenjaninu možete pratiti putem sledećeg linka:

Monitoring polena u vazduhu u AP Vojvodini

 

Za sve dodatne informacije u vezi sa rezultatima monitoringa možete nam se obratiti na e-mail zivotna.sredina@grad.zrenjanin.rs

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana