Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Suzbijanje komaraca i krpelja


Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2017. godini

 

 

 

23.05. - 27.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

15.05. - 19.05. - Suzbijanje larvi komaraca - avio tretman. Lokaliteti: priobalje Dunava sa rukavcima i izlivima i kanal Karaš, Tisa, Stara Tisa, Jegmeš, Alijaš, Begej i Carska bara III zona zaštite, Traktor bara, Tamiš, Velika i Mala Rusanda, Okanj bara, bare na potezu Mužlja-Ečka, bare u Botošu, kanal kod Belog Blata, Ciganska bara (Ečka), bare kod Lukinog sela, Stari Begej, Peskara, DTD kanal, Begejski kanal (priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

13.05. i 15.05. - Podela BTI tableta vršiće se u Lazarevu i Melencima. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

12.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Lukino Selo. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

10.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Perlez. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

09.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Aradac i Botoš. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

08.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Lukićevo i Ečka. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

08.05. - 12.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

06.05. - Hemijski larvicidni tretman sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Tomaševac, Orlovat, Stajićevo, Lukino Selo, Zlatica, Belo Blato i Knićanin. Na nepristupačnim kanalima u Zrenjaninu radiće se tretman sa specijalnog vozila - amfibije. Nastavlja se sanacija terena - košenje. Podela BTI tableta vršiće se u Kleku. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

05.05. - Hemijski larvicidni tretman sa zemlje. Lokaliteti: Čenta, Farkaždin i Perlez. Nastavlja se i podela BTI tableta u Zrenjaninu. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

04.05. - Hemijski larvicidni tretman sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Ečka, Jankov Most, Mihajlovo, Elemir, Banatski Despotovac, Zlatica, Lazarevo, Lukićevo i Botoš. Na nepristupačnim kanalima u Zrenjaninu radiće se i sanacija terena - košenje. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

03.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje i podela BTI tableta. Lokaliteti: Zrenjanin. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

02.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje i podela BTI tableta. Lokaliteti: Taraš, Aradac, Melenci i Klek. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

26, 27. i 28.04. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Despotovac, Belo Blato, Knićanin, Klek, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

24.04. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Melenci, Taraš i Elemir; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

21.04. - Podela BTI tableta protiv larvi komaraca u Zrenjaninu i Mužlji. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

05, 06. i 07.04. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka-Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

 

 

Obaveštenje - Suzbijanje krpelja u 2017. godini

 

 

Izvođač usluge "Ciklonizacija" d.o.o. Novi Sad će 26. aprila 2017. godine sprovesti akciju suzbijanja krpelja na ukupnoj površini od 645.400 m2 na teritoriji grada Zrenjanina. Tretman obuhvata javne površine, parkove, izletišta i druge zelene površine, na sledećim lokacijama:

 

IZLETIŠTA  

1. Motel ''Šumice'' 50.000 m²

2. Izletište nа Tisi kod Arаdcа 46.700 m²

3. Izletište Bаbаtovo 8.500 m²

 

PARKOVI     

1. Plаnkert 10.000 m²

2. Čokliget 10.000 m²

3. Kаrаđorđev pаrk 46.500 m²

4. Šećerаnski pаrk 36.000 m²

5. Železnički pаrk 6.500 m²

6. Pаrk Putnikovo 31.000 m²

7. Spomen pаrk Bаgljаš 21.000 m²

8. Pаrk Titov gаj 15.000 m²

9. Brаnkovаn 8.000 m²

10. Trg D. Obradovića 5.000 m²

11. Pаrk Mlаdosti 33.000 m²

 

STAMBENA NASELJA

1. Bаgljаš 124.900 m²

2. Brigаdirа Ristićа 22.000 m²

3. Duvаnikа 8.000 m²

4. Dunаvskа 2.500 m²

5. Mаlа Amerikа 18.200 m²

6. Ruže Šulmаn 20.000 m²

7. D1D2D3 46.100 m²

 

DEČIJA IGRALIŠTA

1. Ul. Goce Delčevа 8.400 m²

2. Ul. Stražilovska 5.800 m²

3. Ul. dr Mlаdenа Stojаnovićа 9.600 m²

4. Ul. Kumаnаčkog odredа 4.500 m²

5. Ul. Milentijа Popovićа 11.700 m²

6. Ul. Pаriske komune 3.500 m²

7. Ugao ul. Žabaljske i 7 sekretara SKOJ-a 5.000 m²

8. Ul. Bogdana Teodosina 8.000 m²

9. Ul. Junaka Milana Tepića 10.000 m²

10. Ul. Žabaljska 10.000 m²

 

 

 

Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2016. godini

 

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

 

 

Suzbijanje krpelja u 2016. godini

 

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

 

 

Obaveštenje - Počinje tretman odraslih formi komaraca na teritoriji grada Zrenjanina u 2016. godini

 

 

Izvođač usluge suzbijanja komaraca na teritoriji grada Zrenjanina, "Ciklonizacija" d.o.o. Novi Sad, je 12. aprila 2016. godine postavila klopke za monitoring na kontrolnim tačkama. Kada se utvrdi brojnost i rasprostranjenost komaraca, prvi tretmani biće izvedeni u periodu od 15. aprila do 30. aprila 2016. godine, prvo povoljno veče u terminu između 18 i 21 čas.

Tačno mesto i vreme tretmana zavisiće od monitoringa i vremenskih uslova, a tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana.

 

 

Obaveštenje - Suzbijanje krpelja u 2016. godini

 

 

 

 

Izvođač usluge "Ciklonizacija" d.o.o. Novi Sad je 04. aprila 2016. godine sproveo akciju suzbijanja krpelja na ukupnoj površini od 755.000 m2 na izletištima i u naseljenom mestu Zrenjanin, na sledećim lokacijama:

 

IZLETIŠTA  

1. Motel ''Šumice'' 55.800 m²

2. Izletište nа Tisi kod Arаdcа 46.700 m²

3. Izletište Bаbаtovo 8.500 m²

 

PARKOVI     

1. Plаnkert 10.000 m²

2. Čokliget 10.000 m²

3. Kаrаđorđev pаrk 46.500 m²

4. Šećerаnski pаrk 36.000 m²

5. Železnički pаrk 6.500 m²

6. Pаrk Putnikovo 31.000 m²

7. Spomen pаrk Bаgljаš 21.000 m²

8. Pаrk Titov gаj 15.000 m²

9. Brаnkovаn 8.000 m²

10. Pаrk Mlаdosti 33.000 m²

 

STAMBENA NASELJA

1. Bаgljаš 124.900 m²

2. Brigаdirа Ristićа 22.000 m²

3. Duvаnikа 8.000 m²

4. Dunаvskа 2.500 m²

5. Mаlа Amerikа 18.200 m²

6. Ruže Šulmаn 20.000 m²

7. D1D2D3 46.100 m²

8. Zeleno polje  60.000 m²

 

DEČIJA IGRALIŠTA

1. Ul. Goce Delčevа 8.400 m²

2. Ul. Dr Mlаdenа Stojаnovićа 9.600 m²

3. Ul. Kumаnаčkog odredа 4.500 m²

4. Ul. Milentijа Popovićа 11.700 m²

5. Ul. Pаriske komune 3.500 m²

 

ULICE           

1. Bulevаr Oslobođenjа 21.000 m²

2. Nikole Pаšićа- Beogrаdskа 16.500 m²

3. Žаrkа Zrenjаninа 10.400 m²

4. Cаrа Dušаnа 9.200 m²

5. Miletićevа 9.500 m²

6. Pаnčevаčkа 19.700 m²

7. Koče Kolаrovа 1.300 m²

 

 

Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2015. godini

Godišnji izveštaj za 2015. godinu 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana