Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Suzbijanje komaraca i krpelja


Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2017. godini

 

 

27.09. - 29.09. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Knićanin, Perlez, Lukićevo, Botoš, Čenta, Orlovat i Tomaševac; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

20.09. i 22.09. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Melenci, Elemir, Taraš, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Klek, Jankov Most, Mihajlovo; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

19.09. - Tretman odraslih komaraca ULV generatorima sa zemlje u Zrenjaninu, na sledećim lokacijama: TC Aviv i oko Bagljaškog kanala, kupalište Peskara i ulice u okolini bara u Bosanskoj i Čortikanskoj ulici. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

13.09. - 15.09. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Knićanin, Perlez, Lukićevo, BotošČenta, Orlovat i Tomaševac; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

07.09. - 09.09. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Melenci, Elemir, Taraš, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Klek, Jankov Most i Mihajlovo; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

30.08. - 01.09. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Knićanin, Perlez, Lukićevo, Botoš, Čenta, Orlovat, Tomaševac; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

29.08. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje u Kleku, Belom Blatu, Lukinom Selu i Ečki. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

28.08. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje u Tarašu, Lukićevu i Stajićevu i tretman odraslih komaraca ULV generatorima sa zemlje u delu Zrenjanina (industrijska zona). Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

27.08. - Tretman odraslih komaraca ULV generatorima sa zemlje u Knićaninu i Perlezu. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

26.08. - Tretman odraslih komaraca ULV generatorima sa zemlje u Zrenjaninu. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

25.08. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje u Botošu, Tomaševcu i Orlovatu. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

23.08. - 25.08. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Meleci, Elemir, Taraš, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Klek, Jankov Most, Mihajlovo; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

23.08. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje u Lazarevu, Zlatici i Banatskom Despotovcu. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

22.08. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje u Elemiru, Jankovom Mostu i Mihajlovu. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

21.08. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje u Zrenjaninu i Aradcu i tretman odraslih komaraca sa zemlje u Kleku. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

16.08. - 18.08. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Ečka, Stajićevo, Lukino Selo, Belo Blato, Knićanin, Perlez, Lukićevo, Botoš, Čenta, Orlovat i Tomaševac; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

10.08. - 12.08. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja, Melenci, Aradac, Banatski Despotovac, Lazarevo, Taraš, Klek, Jankov most, Mihajlovo, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

10.08. - Larvicidni tretman sa zemlje; Lokaliteti: Zrenjanian (zona oko TC Aviv, Bagljaškog kanala). Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

08.08. - Larvicidni tretman sa zemlje; Lokaliteti: Zrenjanian (zona oko TC Aviv, Bagljaškog kanala, bolnice, jezera Peskara, oko jezera u Maloj Americi, oko bara u Bosanskoj i Čontikarskoj ulici, oko izletišta Šumice i naseljenog mesta Perlez . Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

04.08. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje; Lokaliteti: Ečka, Lukićevo i Lukino Selo. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

03.08. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje; Lokaliteti: Belo Blato i Stajićevo. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

28.07. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje; Lokaliteti: Botoš, Tomaševac i Orlovat. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

27.07. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje; Lokaliteti: Klek, Banatski Despotovac, Lazarevo i Zlatica. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

25.07. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje; Lokaliteti: Taraš, Aradac i Melenci. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

24.07. - Hemijski i biološki larvicidni tretman sa zemlje; Lokaliteti: Zrenjanin, Elemir, Mihajlovo i Jankov Most. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

22.07. - Tretman odraslih komaraca  sa zemlje; Lokalitet: oko tržnog centra "Aviv". Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

19.07. - Tretman odraslih komaraca  iz vazduha i sa zemlje na delu priobalja Tise i ušća Begeja kod Knićanina i Perleza istovremeno sa  tretmanom desne obale Tise kod Titela. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

12.07. - Tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u Zrenjaninu, na delu naselja 4. juli, Ruže Šulman i MZ Lesnina. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

08.07. - Tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u Zrenjaninu i hemijski larvicidni tretman sa zemlje u Zrenjaninu, Elemiru, Mihajlovu, Jankovom Mostu, Tarašu i Melencima. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

07.07. - Tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u naseljima Taraš, Aradac, Elemir, Melenci, Jankov most, Mihajlovo, Mužlja i vikend naselju na Tisi. Tretman odraslih formi komaraca iz vazduha u naseljima Taraš, Aradac (deo), Elemir (deo) i Melenci (deo). Hemijski larvicidni tretman sa zemlje u naselju Lazarevo. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

06.07. - Tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u naseljima Knićanin, Perlez, Čenta, Farkaždin, Orlovat, Tomaševac i na kupalištu peskara oko jezera. Hemijski larvicidni tretmani sa zemlje u naseljima Lukino Selo, Belo Blato i Čenta. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad. 

 

05.07. - Tretman odraslih formi komaraca iz vazduha u sledećim naseljima: Belo Blato (deo), Lukino Selo, Stajićevo, Ečka (deo), Lukićevo i na kupalištu peskara, kao i tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u delovima naselja Belo Blato i Ečka, kao i naselju Banatski Despotovac. Hemijski larvicidni tretmani sa zemlje u sledećim mestima: Lazarevo, Zlatica, Banatski Despotovac, Tomaševac, Orlovat i tretman sa specijalnog vozila (amfibija) na nepristupačnim kanalima u Zrenjaninu. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

04.07. - Tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u Botošu, Lazarevu i Zlatici. Hemijski larvicidni tretmani sa zemlje u sledećim mestima: Perlez, Knićanin, Farkaždin, Klek, Botoš, Lazarevo, Ečka, Stajićevo i Lukićevo. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

30.06. - Tretman odraslih formi komaraca sa zemlje u Kleku. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad.

 

27.06. - 30.06. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

13.06. - tretman odraslih komaraca sa zemlje; Lokaliteti: Zrenjanin, Mužlja i Klek. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

20.06. - 23.06. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

13.06. - 16.06. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

06.06. i 07.06. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

04.06. - tretman odraslih komaraca sa zemlje; Lokaliteti: Banatski Despotovac, Botoš, Lazarevo, Zlatica, Ečka, Stajićevo, Lukićevo, Belo Blato, Lukino Selo, Jankov Most i Mihajlovo. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

03.06. -  Tretman odraslih komaraca iz vazduha; Lokaliteti: deo Tise od Komonja uzvodno do Taraša i  tretman na izlivima uz Dunav kod Čente, kanal Karaš, deo Tamiša i okolina Čente. Tretman komaraca sa zemlje; Lokaliteti: Tomaševac, Orlovat, Farkaždin, Čenta, Taraš, Elemir, Melenci, Aradac i Klek. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

02.06. - Tretman odraslih komaraca iz vazduha, Lokaliteti: deo Tise kod ušća Begeja i  Begej do Perleza, kao i tretman odraslih komaraca sa zemlje u naseljima Knićanin i Perlez. Istovremeno će se vršiti tretman i na desnij obali Tise kod Titela, što ima za cilj zaštitu od komaraca na širem području uz Tisu, na teritorijama Grada Zrenjanina i Opštine Titel. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

02.06. - 17.06. - Tretmani protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha na području Grada Zrenjanina i opština Apatin i Titel. Tačno mesto i vreme tretmana zavisiće od monitoringa i vremenskih uslova, a tretmani će se izvoditi preparatima na bazi lambda-cihalotrina i deltametrina. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje tri dana. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

30.05. - 31.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

29.05. - 02.06. - Suzbijanje larvi komaraca - avio tretman. Lokaliteti: priobalje Dunava sa rukavcima i izlivima i kanal Karaš, Tisa, Stara Tisa, Jegmeš, Alijaš, Begej i Carska bara III zona zaštite, Traktor bara, Tamiš, Velika i Mala Rusanda, Okanj bara, bare na potezu Mužlja-Ečka, bare u Botošu, kanal kod Belog Blata, Ciganska bara (Ečka), bare kod Lukinog sela, Stari Begej, Peskara, DTD kanal, Begejski kanal (priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

23.05. - 27.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

15.05. - 19.05. - Suzbijanje larvi komaraca - avio tretman. Lokaliteti: priobalje Dunava sa rukavcima i izlivima i kanal Karaš, Tisa, Stara Tisa, Jegmeš, Alijaš, Begej i Carska bara III zona zaštite, Traktor bara, Tamiš, Velika i Mala Rusanda, Okanj bara, bare na potezu Mužlja-Ečka, bare u Botošu, kanal kod Belog Blata, Ciganska bara (Ečka), bare kod Lukinog sela, Stari Begej, Peskara, DTD kanal, Begejski kanal (priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

13.05. i 15.05. - Podela BTI tableta vršiće se u Lazarevu i Melencima. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

12.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Lukino Selo. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

10.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Perlez. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

09.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Aradac i Botoš. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

08.05. - Košenje na nepristupačnim kanalima; Lokalitet: Lukićevo i Ečka. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

08.05. - 12.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun

 

06.05. - Hemijski larvicidni tretman sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Tomaševac, Orlovat, Stajićevo, Lukino Selo, Zlatica, Belo Blato i Knićanin. Na nepristupačnim kanalima u Zrenjaninu radiće se tretman sa specijalnog vozila - amfibije. Nastavlja se sanacija terena - košenje. Podela BTI tableta vršiće se u Kleku. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

05.05. - Hemijski larvicidni tretman sa zemlje. Lokaliteti: Čenta, Farkaždin i Perlez. Nastavlja se i podela BTI tableta u Zrenjaninu. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

04.05. - Hemijski larvicidni tretman sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Ečka, Jankov Most, Mihajlovo, Elemir, Banatski Despotovac, Zlatica, Lazarevo, Lukićevo i Botoš. Na nepristupačnim kanalima u Zrenjaninu radiće se i sanacija terena - košenje. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

03.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje i podela BTI tableta. Lokaliteti: Zrenjanin. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

02.05. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje i podela BTI tableta. Lokaliteti: Taraš, Aradac, Melenci i Klek. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

26, 27. i 28.04. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Despotovac, Belo Blato, Knićanin, Klek, Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

24.04. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Melenci, Taraš i Elemir; Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

21.04. - Podela BTI tableta protiv larvi komaraca u Zrenjaninu i Mužlji. Izvođač usluge: "Ciklonizacija" D.O.O. Novi Sad

 

05, 06. i 07.04. - Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje. Lokaliteti: Zrenjanin, Bagljaški kanal, Melenci, Aradac, Despotovac, Mužlja, Lukino selo, Belo Blato, Knićanin, Taraš, Klek, Ečka-Stajićevo, Jankov most, Čenta, Orlovat, Elemir (kanali, jezera i bare); Izvođač usluge: "Eko-san" D.O.O. Beograd-Zemun.

 

 

 

Obaveštenje - Suzbijanje krpelja u 2017. godini

 

 

 

 

Izvođač usluge "Ciklonizacija" d.o.o. Novi Sad će 26. aprila 2017. godine sprovesti akciju suzbijanja krpelja na ukupnoj površini od 645.400 m2 na teritoriji grada Zrenjanina. Tretman obuhvata javne površine, parkove, izletišta i druge zelene površine, na sledećim lokacijama:

 

IZLETIŠTA  

1. Motel ''Šumice'' 50.000 m²

2. Izletište nа Tisi kod Arаdcа 46.700 m²

3. Izletište Bаbаtovo 8.500 m²

 

PARKOVI     

1. Plаnkert 10.000 m²

2. Čokliget 10.000 m²

3. Kаrаđorđev pаrk 46.500 m²

4. Šećerаnski pаrk 36.000 m²

5. Železnički pаrk 6.500 m²

6. Pаrk Putnikovo 31.000 m²

7. Spomen pаrk Bаgljаš 21.000 m²

8. Pаrk Titov gаj 15.000 m²

9. Brаnkovаn 8.000 m²

10. Trg D. Obradovića 5.000 m²

11. Pаrk Mlаdosti 33.000 m²

 

STAMBENA NASELJA

1. Bаgljаš 124.900 m²

2. Brigаdirа Ristićа 22.000 m²

3. Duvаnikа 8.000 m²

4. Dunаvskа 2.500 m²

5. Mаlа Amerikа 18.200 m²

6. Ruže Šulmаn 20.000 m²

7. D1D2D3 46.100 m²

 

DEČIJA IGRALIŠTA

1. Ul. Goce Delčevа 8.400 m²

2. Ul. Stražilovska 5.800 m²

3. Ul. dr Mlаdenа Stojаnovićа 9.600 m²

4. Ul. Kumаnаčkog odredа 4.500 m²

5. Ul. Milentijа Popovićа 11.700 m²

6. Ul. Pаriske komune 3.500 m²

7. Ugao ul. Žabaljske i 7 sekretara SKOJ-a 5.000 m²

8. Ul. Bogdana Teodosina 8.000 m²

9. Ul. Junaka Milana Tepića 10.000 m²

10. Ul. Žabaljska 10.000 m²

 

 

 

Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2016. godini

 

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

 

 

Suzbijanje krpelja u 2016. godini

 

Godišnji izveštaj za 2016. godinu

 

 

Suzbijanje larvi i odraslih formi komaraca u 2015. godini

 

Godišnji izveštaj za 2015. godinu 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana