Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne rasprave i javni uvidi


 

Javne prezentacije i javne rasprave u 2018. godini

 

 

30.11.2018. - u 11.00 časova, u sali br.101 Gradske uprave grada Zrenjanina, Zrenjanin, Trg Slobode br. 10 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta " Bazna stanica mobilne telefonije "NS1372-o1 Zrenjanin Aviv park "VIP Mobile" d.o.o. Beograd.

 

 

19.09.2018. - u 11.00 časova, u sali br.101 Gradske uprave grada Zrenjanina, Zrenjanin, Trg Slobode br. 10 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta " Bazna stanica mobilne telefonije Zrenjanin Aviv Park nosioca projekta  "Telenor" d.o.o. Beograd.

 

 

21.08.2018. - u 11.00 časova, u sali br.101 Gradske uprave grada Zrenjanina, Zrenjanin, Trg Slobode br.10 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Objekat za skladištenje i tretman plastičnog otpada" nosioca projekta "Plastic Recycling tehnologi HS" d.o.o. Zrenjanin, Temišvarski drum bb.

 

 

20.08.2018. - u 11.00 časova, u sali br.101 Gradske uprave grada Zrenjanina, Zrenjanin, Trg Slobode br.10 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Silos sa sušarom, pratećim objektima i magacinom poljoprivredne mehanizacije" nosioca projekta "BCM TRADE" d.o.o. Beograd, Bul. Kralja Aleksandra br.54.

 

 

11.05.2018. - u 11.00 časova, u sali br.101 Gradske uprave grada Zrenjanina, Zrenjanin, Trg Slobode br.10 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Rekonstrukcija i promena namene dela objekta 25 - zgrada poslovnih usluga, radionice i skladišnog prostora u proizvodni pogon za uparavanje CSL-a" nosioca projekta ALMEX d.o.o. Pančevo Ogranak "ALMEX IPOK" d.o.o Zrenjanin, ul. Pančevačka br.70.

 

 

30.03.2018. - u 11.00 časova, u sali br.101 Gradske uprave grada Zrenjanina, Zrenjanin, Trg Slobode br.10 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  "Izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom" nosioca projekta "AGRORIT" D.O.O.  Melenci, ul. Svetozara Markovića br. 33-37.

 

 

16.03.2018. - u 11.00 časova, u prostoriji Odseka za zaštitu i unapređenje životne sredine, Zrenjanin, Slobodana Bursaća br. 4 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  "Rekonstrukcija postojećeg objekta bazne stanice mobilne telefonije ZR02, ZRH02, ZRU02, ZRL02 Zrenjanin II" nosioca projekta "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beodrad, Izvršna jeedinica Zrenjanin, Zrenjanin, ul Pupinova br. 1.

 

 

09.03.2018. - u 11.00 časova, u prostoriji Odseka za zaštitu i unapređenje životne sredine, Zrenjanin, Slobodana Bursaća br. 4 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  "Izgradnja proizvodnog pogona za obradu bakarne žice" nosioca projekta "Essex Balkan" D.O.O. Beodrad-Stari Grad,  ul. Kneginje Ljubice br. 6.

 

 

19.02.2018. - u 11.00 časova, u prostoriji Odseka za zaštitu i unapređenje životne sredine, Zrenjanin, Slobodana Bursaća br. 4 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  "Bazna stanica mobilne telefonije Mihajlovo-ZRU48" nosioca projekta "TELEKOM SRBIJA" A.D. Beodrad, Izvršna jeedinica Zrenjanin, Zrenjanin, ul Pupinova br. 1.

 

 

26.01.2018. - u 11.00 časova, u prostoriji Odseka za zaštitu i unapređenje životne sredine, Zrenjanin, Slobodana Bursaća br. 4 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  "Bazna stanica mobilne telefonije Zrenjanin 14" nosioca projekta "Telenor" D.O.O. Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.90.

 

 

19.01.2018. - u 11.00 časova, u sali br.101 Gradske uprave grada Zrenjanina, Zrenjanin, Trg Slobode br.10 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta  "Izgradnja betonske baze (proizvodnja betona)" nosioca projekta "EKO GRADNJA" D.O.O.  Zrenjanin, ul. VII Vojvođanske brigade br.16.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana