Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne rasprave i javni uvidi


Javne prezentacije i javne rasprave u 2017. godini

 

 

04.08.2017. - u 11.00 časova, u prostorijama Odseka za zaštitu i unapređivanje životne sredine, ul. Slobodana Bursaća br. 4 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja postrojenja za prijem i prečišćavanje otpadne vode (POV)", nosioca projekta "Prekon" D.O.O. Zrenjanin, Trg Slobode 3-5.

 

16.06.2017. - u 11.00 časova, u prostorijama Odseka za zaštitu i unapređivanje životne sredine, ul. Slobodana Bursaća br. 4 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Izgradnja crpne stanice, priključaka i potisnog cevovoda", nosioca projekta "Prekon" D.O.O. Zrenjanin, Trg Slobode 3-5.

 

03.03.2017. - u 11.00 časova, u prostorijama Odseka za zaštitu i unapređivanje životne sredine, ul. Slobodana Bursaća br. 4 - Javna prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta "Dogradnja postojećeg objekta proizvodne hale za proizvodnju ipolietilenskih cevi", nosioca projekta "Izolir" A.D. Zrenjanin, Novosadski put bb.

 


 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana