Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
25. Седница Скупштине града Зрењанина


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА         

ГРАД ЗРЕЊАНИН

СКУПШТИНА ГРАДА

Број: 06-43/19-I

Дана: 18.04.2019. године

З Р Е Њ А Н И Н

 
 

На основу члана 22., 26. и  62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) 

 
 

 

С А З И В А М

25. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 19.04.2019. ГОДИНЕ 

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00 часова.
 
 
За ову седницу предлажем следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГОИСТОК II - Б" у Зрењанину

 

2. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације РАДНЕ ЗОНЕ "ЈУГОИСТОК II - Д" у Зрењанину

 

У складу са чланом 62. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст), образложење за краћи рок за сазивање 25. седнице Скупштине града је хитност у вези поступка инвестиција, а чије би не сазивање био разлог за раскид уговора. 
 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Љуба Травица 

 

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 25. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 19.04.2019. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.

 

У случају неслагања материјала у електронском облику са писаним материјалом, важећи је писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.

 
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana