Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
11. Седница Градског већа


 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14 и 5/17) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14)

  

С А З И В А М

 

11. седницу Градског већа града Зрењанина за уторак 14.03.2017. године.

 

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа града Зрењанина, број 90 са почетком у 08,00  часова.

 
 

За ову седницу предлажем следећи: 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Усвајање Извода из записника са 9. и 10. редовне и 32., 33., 34., 35., 36., 37. и 38. ванредне седнице Градског већа 

 

2. Предлог Закључка о усвајању Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Зрењанина у 2017. години 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Стојанка Самарџић Хорват 

 

3. Предлог Закључка у вези придруживања града Зрењанина глобалној акцији ''Сат за нашу планету 2017'' 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Александра Кандић 

 

4. Предлог Решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву

ИЗВЕСТИЛАЦ: Давид Димкић 

 

5. Предлог Решења о распореду средстава текуће буџетске резерве за потребе реализације пројекта ''Завршетак изградње спортске хале'' 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Давид Димкић

 

6. Предлог Решења о распореду средстава текуће буџетске резерве за потребе реализације пројекта ''Атмосферска канализација у Босанској улици'' 

ИЗВЕСТИЛАЦ: Давид Димкић

 

7. Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН               

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -

Број: 06-33/17-III

Дана: 13.03.2017. године

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

 

НАПОМЕНА:  

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 11. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 14.03.2017. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће. 

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana