Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
28. Седница Градског већа


 - САЗИВ

 - НАПОМЕНА

 

На основу члана 48. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14 и 20/14) 

 

С А З И В А М

 

28. седницу Градског већа града Зрењанина за уторак 12.06.2018. године..

 
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа града Зрењанина, број 90 са почетком у 08,00 часова.
 
 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (део кат. парц. бр. 15365/27 у површини од 3500 м²)

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

2. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (део кат. парц. бр. 15365/27 у површини од 10000 м²)

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

3. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (део кат. парц. бр. 15365/85)

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

4. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта (кат. парц. бр. 12655/6)

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

 

5. Текућа питања

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ЗРЕЊАНИН               

- ГРАДСКО ВЕЋЕ -  

Број: 06-54/18-III          

Дана: 11.06.2018. године  

З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чедомир Јањић

                    

НАПОМЕНА: 

 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 28. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 12.06.2018. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт.  

 

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.

 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana