Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Prijava prezentacija


Organizacioni odbor sajma IncoTech 2009. poziva zainteresovane IKT stručnjake iz javne uprave, privrednih, zdravstvenih i obrazovnih institucija da predstave najnovija rešenja iz oblasti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u regionu kroz održavanje odgovarajućih tehničkih predavanja i prezentacija.

 

Prezentacije bi u okviru programskog dela sajma bile podeljene po sledećim tematskim danima (celinama):
 

  1. E-government – državna uprava i lokalna samouprava, zdravstvo, školstvo
  2. E-business – privreda, mala i srednja preduzeća, biznis inkubatori
  3. E-techology – predstavljanje najnovijih dostignuća iz oblasti primene ICT-a. 

 

Za svaku prezentaciju obavezno navesti sledeće podatke:

  • Naziv prezentacije
  • Ime pojedinca ili grupe autora (sa nazivom institucije ili organizacije)
  • Tematski dan za prezentaciju
  • Predviđeno trajanje prezentacije
  • Kontakt podatke (telefon, e-mail).
     

Prijava prezentacija je besplatna (nema kotizacije) i može se izvršiti putem sledeće e-mail adrese: it@zrenjanin.rs

Kontakt osoba:

Miodrag Bogunović,  načelnik odeljenja za IKT Gradske uprave grada Zrenjanina

tel: +381 23 566 567


Rok za prijavu prezentacija: 20. novembar 2009.
U skladu sa brojem prispelih prezentacija u okviru predviđenih tematskih celina, organizacioni odbor sajma će izvršiti izbor prezentacija.
 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana