Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Organizacioni odbor


Organizacioni odbor za održavanje Sajma informacionih i komunikacionih tehnologija:

 

KOORDINATOR: Imre Fazekaš, pomoćnik gradonačelnika

 

ZAMENIK KOORDINATORA: Miodrag Bogunović, načelnik odeljenja za IKT Gradske uprave grada Zrenjanina

 

ČLANOVI:

Prof. dr Biljana Radulović, predstavnik Tehničkog fakulteta ''Mihajlo Pupin'' Zrenjanin

mr Ljubica Kazi, predstavnik Tehničkog fakulteta ''Mihajlo Pupin'' Zrenjanin

Bojan Ljutić, direktor ''Poslovnog inkubatora'' Zrenjanin

Bojan Šoštarić, predstavmik Regionalne privredne komore Zrenjanin

Zoran Kovački, zamenik načelnika odeljenja za IKT Gradske uprave grada Zrenjanina

 

PR MENADŽER SAJMA:

Marija Đurišić, dipomirani inženjer informatike

 

 

                                   

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana