Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Raspored predavanja 

PRIJAVNI FORMULAR ZA PRISUSTVO možete preuzeti ovde

  

 

TEMATSKI DAN ZA PREZENTACIJU: E-GOVERNMENT, ČETVRTAK, 3.DECEMBAR 2009.

OKRUGLI STO: E-GOVERNMENT

Vreme

Naziv prezentacije

Ime autora prezentacije i organizacije

 
 

10.00 - 10.30

Svečano otvaranje

 

 

10.30 – 10.40

Uvodna reč

William P. Lewis, Tim lider, Program podrške opštinama severoistočne Srbije -MSPNE SERBIA

 

10.40 – 10.55

Projekti eUprave

Damir Baralić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet (RZII)

 

10.55 – 11.10

Javne pristupne tačke za korišćenje servisa eVojvodina

Mr Milan Paroški, dipl.el.inž., Služba za opšte i zajedničke poslove pokrajinskih organa

 

11.10 – 11.25

Informaciono društvo i e-demokratija

Prof. dr Miodrag Ivković, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin“ Zrenjanin

 

11.25 – 11.35

Prioriteti razvoja lokalne eUprave

Marija Kujačić, Rukovodilac grupe za razvoj elektronske uprave,  RZII

 

11.35 – 11.45

Učešće građana i firmi u procesima odlučivanja i rada javne uprave - e-Inkluzija

Dušica Ćuk, saradnik u RZII

 

11.45 – 11.55

Neki aspekti e-Pristupačnosti

Marijana Tasić, stručni saradnik u RZII

 

11.55 – 12.10

Dobra IKT praksa u Opštini Kula - eDMS

Snežana Stojanović, Opštinska uprava Kula

 

12.10 – 12.40

Diskusija i zaključci okruglog stola

Drago Babić, Regionalni koordinator, MSPNE SERBIA

 

12.40 – 13.00

Koktel pauza

 

 

13.00 – 13.10

Projektovanje IS i uticaj na e-poslovanje lokalne samouprave

Prof. dr Alempije Veljović, Tehnički fakultet Čačak

 

13.10 – 13.30

mUprava servis „Telekoma Srbija“

Mirjana Ziropađa, Telekom Srbija

 

13.30 – 13.50

Sistem objedinjene naplate JP PTT saobraćaja „Srbija“

Mr Milan Ogar, dipl.inž. JP PTT saobraćaja „Srbija“

 

 

PREZENTACIJA SPONZORA

SMART

 
 

13.50 – 14.10

Zaštita i kontrola podataka i računara – SOPHOS Studija slučaja: Gradska uprava Zrenjanin

Viktor Moldvaji, direktor sektora prodaje Smart d.o.o. Novi Sad  i

Odeljenje za IKT Gradske uprave grada Zrenjanina

 

14.10 – 14.35

Moderna primena portalskih rešenja u preduzećima i lokalnoj samoupravi – MS Office SharePoint Server

Dijana Koviljac, biznis analitičar, Smart d.o.o. Novi Sad

 

14.35 – 15.05

Primena Trimble GPS tehnologije za GIS

Ljubiša Adžemović, dipl. geod. inž., Livona d.o.o. Beograd

 

15.05 – 15.20

Pauza

 

 

15.20 – 15.50

WinGIS – European technology for community management

Alin Pfandl – SC Pfandl & Mayer SRL, Timisoara, Romania

 

15.50 – 16.20

Prelazak na kancelarijski paket OpenOffice.org

Goran Rakić, OpenOffice.org i Matematički fakultet Beograd

 

16.20 – 16.40

Trendovi primene ICT u obrazovanju

Dragana Glušac, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin“ Zrenjanin

 

16.40 – 17.10

Primena ICT-a u obrazovanju – Projekat ”Moja škola – elektronski dnevnik”

Gordana Divjak, Div Soft DOO Zrenjanin

 

 

TEMATSKI DAN ZA PREZENTACIJU: E-BUSINESS, PETAK, 4.DECEMBAR 2009.

OKRUGLI STO: E-BUSINESS

Vreme

Naziv prezentacije

Ime autora prezentacije i organizacije

 
 

10.00 – 10.20

Prva godina primene Kvalifikovanog elektronskog sertifikata Sertifikacionog tela Pošte

Mr Dragan Spasić, dipl.inž. JP PTT saobraćaja „Srbija“

 

10.20 – 10.50

Informacioni sistemi za mala i srednja preduzeća

Nenad Stojanović i Zoran Krstin BUS computers DOO, Kikinda

 

10.50 – 11.40

Napredni Internet servisi kao sredstvo za smanjenje troškova, efikasnije i sigurnije poslovanje

Vladimir Miletić, EUnet

 

11.40 – 12.00

Sertifikaciono telo PKS, digitalni sertifikati i servisi namenjeni privredi Srbije

Dušan Berdić, Privredna komora Srbije

 

12.00 – 12.30

Nagradna igra EUnet-a i koktel pauza

 

 

12.30 – 12.45

Privredni portal - način da proširite i poboljšate poslovanje

Renata Horvat, Danijela Košutić - Div Soft DOO Zrenjanin

 

12.45 – 13.10

Microsoft servisna platforma namenjena lokalnim samoupravama i građanima

Slaviša Ilić, MICROSOFT

 

13.10 – 13.30

Windows 7 u poslovnom okruženju

Darko Kljajić, MICROSOFT

 

 

PREZENTACIJA SPONZORA SAJMA

TELEKOM SRBIJA

 
 

13.30 – 13.50

Najsavremenije ICT usluge „Telekoma Srbija“ – L3VPN mreže, Internet Start i Pro paketi usluga, High Speed Internet Access

Ljubomir Kovačev, dipl.inž. el., Šef službe za prodaju usluga srednjim i malim preduzećima Zrenjanin/Kikinda

 

13.50 – 14.15

Najsavremenije ICT usluge „Telekoma Srbija“ – IP Centrex

Jovan Džakić, dipl.inž.el., Key Account Manager Službe za prodaju usluga velikim korisnicima Novi Sad

 

14.15 –14.30

INTERNET ID - servis za biznis korisnike

Predrag Kolaković i Endre Zonai, Human Vision, Poslovni inkubator Zrenjanin

 

14.30 – 14.50

Pauza

 

 

14.50 – 15.20

Resursi u post-industrijskoj privredi (idejna i softverska rešenja u organizaciji i upravljanju nematerijalnim resursima)

Andraš Ludanji, konsultant /softverski inženjer za razvoj bankarskog softvera (Risk Management) - Dubai, UAE / 2006

 

15.20 – 15.50

Integrisani sistemi tehničke zaštite

Dipl ing. informatike Goran Sabadoš, POLAR SECURITY

 

15.50 – 16.30

Savremeni pristup u radu sa dokumentacijom

MFC - MIKROKOMERC, Beograd

 

 

TEMATSKI DAN ZA PREZENTACIJU:  ICT ZA MLADE, SUBOTA, 5.DECEMBAR 2009.

Vreme

Naziv prezentacije

Ime autora prezentacije i organizacije

 
 

10.00 – 10.15

Primena ECDL programa u Srbiji

Srđan Penjivrag, Škola računara ”Nimiko” Zrenjanin

 
 

10.15 – 11.00

Nove bežične tehnologije - CDMA u Srbiji

Nenad Čičkarić/Slobodan Popović, MG Net Zrenjanin

 
 

11.00 – 11.30

Prednosti elektronskog bankarstva

Marko Živadinović, ProCredit Banka

 
 

11.30 – 11.45

Pauza

 

 

11.45 – 12.15

SMART računarska gimnazija

SMART d.o.o. Novi Sad

 
 

12.15 – 13.00

Primena IT tehnologija u obrazovnim institucijama

Prof. dr Milimir Pješčić i dipl. inž. Igor Mijatović, Računarski fakultet Beograd

 
 

13.00 - 13.30

Enthusion™ MSP – Proaktivno održavanje informacionih sistema

Saša Milašinović, YUTRO.COM

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana