Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2018. godini
Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata u 2018. godini 
Rani javni uvid u materijal za izradu plana detaljne regulacije radne zone "Jugoistok II-A" u Zrenjaninu 
 • Oglašava: Grad Zrenjanin, Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 11.05.2018. do 25.05.2018.god.
 • Tekstualni deo
 • Grafički deo
Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2018. godinu
Rani javni uvid u materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene državnog pita IB reda, deonice Borča - Zrenjanin sa elementima detaljne regulacije
 • Oglašava: Republika Srbija, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • Javni uvid traje od: 03.05.2018. do 17.05.2018.god.
 • Tekstualni deo
 • Grafički deo
Rani javni uvid u materijal za izradu Plana detaljne regulacije radne zone "Jugoistok II-D" u Zrenjaninu
 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 04.05.2018. do 18.05.2018.god.
 • Tekstualni deo
 • Grafički deo

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

 • Rok: 24.05.2018.

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

 • Rok: 24.05.2018.
Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2018. godinu
Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018. godinu

Konačna lista za dodelu učeničkih i studentskih stipendija grada Zrenjanina za školsku 2017/2018. godinu

Regresiranje prevoza studenata sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

 • Grad Zrenjanin

Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

 • Grad Zrenjanin
 Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede
 • Organizacija: PS za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rok: do utroška sredstava
REŠENJE o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini
Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja za direktne investicije
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana