Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

 

OGLASI I KONKURSI

Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini
u gradu Zrenjaninu
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok za prijavu: 27.01.2017. do 12 časova

Odluka o objavljivanju predloga Preglednog plana raspodele komasacione mase vangrađevinskog reona k.o. Botoš

 • Organizacija: Komisija za komasaciju k.o. Botoš
 • Rok: 07.02.2017.
 • Pregledni plan

Javni poziv za ostvarivanje prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanin

 • Organizacija: Gradonačelnik  grada  Zrenjanina
 • Rok: 01.02.2017.
 
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 30.01.2017. god
Obaveštenje o pozivu za podnošenje ponuda
 
u postupku nabavke usluga rukovodioca izgradnje, br. nabavke RHP-W4-AB/IOP1-2016, u okviru četvrtog potprojekta Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja
 • Rok za prijavu: 30.01.2017. godine
   
  Konkursna dokumentacija
   
 • Oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda

  • Organizacija: Grad Zrenjanin
  • Rok: 16.01.2017.
  • Otvaranje ponuda: 19.01.2017. u 10h
  Interreg – IPA CBC Hungary - Serbia
  Second Call for Proposals
  • Rok: 31.01.2017.

  Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu

  • Grad Zrenjanin
  Rešenja o raspodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina u 2016. godini
   

  Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu

  • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
  • Rok: 31.01.2017.

  Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

  • Organizacija: Ministarstvo privrede
  • Rok: do utroška sredstava
  1. Investicioni krediti
  2. Krediti za preduzetnike
  3. Kratkoročni krediti
  4. Krediti za trajna i obrtna sredstva
  5. Krediti za održavanje tekuće likvidnosti
  • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
  • Rok: do utroška sredstava

  Konkursi Razvojnog fonda APV za:

  1.     dugoročne kredite za investicije
  2.     dugoročne kredite za TOS
  3.     kratkoročne kredite za izvoz
  4.     kratkoročne kredite za realizaciju projekata EU i bilateralnih donatora
  5.     kratkoročne kredite za obrtna sredstva
  6.     poljoprivredu - poljoprivredna gazdinstva
  7.     kupovinu poljoprivrednog zemljišta – poljoprivredna gazdinstva
  8.     kratkoročne kredite za tov
  9.     kratkoročne revolving kredite za poljoprivredu
  10.   kratkoročne kredite za podršku investicija u poljoprivredi sufinnasiranih podsticajnim   sredstvima APV
  11.     za veće investicione projekte
  •  Organizacija: Razvojni fond APV
  •  Rok: do utroška sredstava

  Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita:

  1. za nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zem. zadrugama
  2. za nabavku nove energetski efikasne opreme
  3. za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
  4. za montažne silose
  5. za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
  • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
  • Rok: do utroška sredstava
   
  Desna ivica

  © 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana