Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

 

OGLASI I KONKURSI

Rani javni uvid u materijal za izradu Plana detaljne regulacije radnog kompleksa ''Ćorić Agrar'' u Melencima

 

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 18. avgusta 2017. god.  do 01. septembra 2017.god.
 • tekstualni 
 • grafički deo

Lista za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2017. godini

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok za podnošenje prigovora: 19.08.2017.
 • Obrazac prigovora
Konkurs za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2017. godinu
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 26.08.2017.
 • Obrasci

Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda

 

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 11.09.2017.
 • Otvaranje ponuda: 14.09.2017. godine u 10.00 u multimedijalnoj sali Gradske uprave

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2018. godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2018. godinu

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 01.09.2017. - 15.10.2017.
Regresiranje osiguranja useva i plodova
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 15.11.2017.
Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 30.09.2017.
Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 15.10.2017.
Bespovratna sredstva za skladištenje žitarica
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 15.10.2017.
Bespovratna sredstva za hladnjače i opremu za hladnjače
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 15.10.2017.
OGLAS o o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Gradska toplana” Zrenjanin
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 30 dana od objave u Službenom glasniku RS broj 69/17
OGLAS o o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Pijace i parkinzi” Zrenjanin
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 30 dana od objave u Službenom glasniku RS broj 69/17

Konkurs za prijem stanara poljoprivrednog inkubatora u Zrenjaninu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 10.09.2017.

Obrasci:

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2017. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 05.12.2017.

Obrasci:

 

Program podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomskp-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga
 • Organizacija: Kabinetministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća
 • Rok: 01.10.2017.
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća, grožđa, proizvodnju alkoholnoh pića na teritoriji APV
 • Organizacija: PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 10.09.2017.
Sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma u oblasti stanovanja
 • Organizacija: PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rok: 01.09.2017.
Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede
 • Organizacija: PS za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
 • Organizacija: PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine
 • Rok: 15.11.2017.
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
 • Organizacija: PS za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 24.11.2017.
REŠENJE o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini
 Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja za direktne investicije
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs “Mali grantovi 2017”
 • Organizacija: Ambasada Republike Poljske
 • Rok: 31.12.2017.
Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017.
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2017. godinu

Javni poziv

- za realizaciju programa stručne prakse

- za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

- za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

- poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima  u 2017. godini

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 30.11.2017.

Javni konkurs za

- subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

- refundaciju troškova podrške OSI koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 31.12.2017.
Stalni otvoreni konkurs za unapredenje položaja OSI
 • Organizacija: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja
 • Rok: 17.11.2017.
Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisticke ponude
 • Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije
 • Rok: 01.11.2017.

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2017. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 05.12.2017. (ili do utroška sredstava)

Obrasci:


Rešenja o dodeli sredstava:

 1. Rešenje 20.03.2017. godine
 2. Rešenje 31.03.2017. godine
 3. Rešenje 11.04.2017. godine
 4. Rešenje 25.04.2017. godine
 5. Rešenje 16.05.2017. godine
 6. Rešenje 24.05.2017. godine
 7. Rešenje 25.05.2017. godine
 8. Rešenje 01.06.2017. godine
 9. Rešenje 12.07.2017. godine
 10. Rešenje 24.07.2017. godine
 11. Rešenje 03.08.2017. godine

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu

 • Grad Zrenjanin

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti za

- investiranje
- preduzetnike
- kratkoročna ulaganja
- trajna i obrtna sredstva
- održavanje tekuće likvidnosti
 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Konkursi za:

pravna lica i preduzetnike
poljoprivredna gazdinstva
IPA i jedinice lokalne samouprave
 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita:

 1. za nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zem. zadrugama
 2. za nabavku nove energetski efikasne opreme
 3. za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 4. za montažne silose
 5. za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
 6. START UP programa radno neaktivnih žena u APV
 7. nabavke opreme preduzetnicima
 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana