Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

 

Grad Zrenjanin

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

 • Lista objavljena: 17.09.2018.

Lista za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2018. godinu

Interni konkurs - Finansijsko-računovodstveni poslovi u oblasti porodiljskih prava

 • Rok za prijavu: 21.09.2018.
Odluka o uslovima i početnim cenama za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju šankova na Trgu slobode u Zrenjaninu u okviru manifestacije ''Dani piva 2018'' putem Javnog poziva

Rešenje o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period od 2018. do 2020. godine

 

 • Rešenje doneto: 26.07.2018. godine
Obaveštenje o dužini radnog vremena ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Zrenjanina za vreme održavanja manifestacije ''Dani piva 2018''

Obaveštenje za zakupce štandova / tezgi na manifestaciji ''Dani piva 2018''

 

Odluka o uslovima za izdavanje u zakup neposrednom pogodbom preostalog prostora namenjenog postavljanju štandova u okviru manifestacije ''Dani piva 2018''

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 21.08.2018. godine do 10 časova
 • Mapa

Rani javni uvid u materijal za izradu izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Mala Amerika” Zrenjanin

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 17.08.2018. do 31.08.2018. god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2019. Godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2019. godinu

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2018. godini

 

 • Rešenje doneto: 22.06.2018. godine

 

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2018. godini

 

 • Rešenje doneto: 18.04.2018. godine 

 

Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata u 2018. godini 

 

 

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2018. godinu

 

 • Rešenje doneto: 03.04.2018. godine 

 

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2018. godinu 

 

 • Rešenje doneto: 04.07.2018. godine 

 

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018. godinu

 

 • Rešenje doneto: 28.03.2018. godine 

 

Konačna lista za dodelu učeničkih i studentskih stipendija grada Zrenjanina za školsku 2017/2018. godinu

 

 • Lista objavljena: 09.03.2018. godine 

 

Regresiranje prevoza studenata sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

 • Grad Zrenjanin

Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

 • Grad Zrenjanin

 Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede

 

 • Organizacija: PS za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rok: do utroška sredstava

 

REŠENJE o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini

 

Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja za direktne investicije

 

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

 

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

 

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine


 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana