Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

 

OGLASI I KONKURSI

Oglas o Javnom konkursu za izbor direktora JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin
 • Oglas objavljuje: Skupština grada Zrenjanina
 • Rok: 24.03.2017. (Tekst oglasa objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije dana 24.02.2017. godine, broj 13/17)
Oglas o Javnom konkursu za izbor direktora JP "Gradska stambena agencija" Zrenjanin
 • Oglas objavljuje: Skupština grada Zrenjanina
 • Rok: 24.03.2017. (Tekst oglasa objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije dana 24.02.2017. godine, broj 13/17)

Lista vrednovanja i rangiranja za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu

Javni poziv za unapređenje sistema socijalne zaštite
 • Organizacija: Ministarstvo rada i socijalne politike
 • Rok: 28.02.2017.
Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017.
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa

- u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa
- u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u APV i regionu
- od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica – objavljivanje časopisa
- od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica – objavljivanje do sada neobjavljenih izdanja knjiga
- od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica – oblast zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva
- manifestacija i festivala u oblasti umetničkog stvaralaštva i primenjene umetnosti
- Konkurs za podršku realizaciji manifestacija u lokalnim samoupravama – sajam kulture
 • Organizacija: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rok:13.03.2017.
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u APV
 • Organizacija: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
 • Rok:13.03.2017.

Konkurs za

- finansiranje i sufinansiranje osnovnih i srednjih škola u APV koje realizuju dvojezičnu nastavu u 2017. godini
- dodelu budžetskih sredstava za finansiranje i sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata za podizanje kvaliteta učeničkog standarda u APV
- sufinansiranje programa i projekata u oblasti jezičkih kompetencija učenika OŠ
- finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za OŠ koje imaju status javno priznatih organizatora aktivnosti formalnog osnovnog obrazovanja odraslih na teritoriji APV
- regresiranje prevoza učenika SŠ na teritoriji APV
- finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti OSŠ obrazovanja u APV

 • Organizacija: Ministarstvo omladine i sporta
 • Rok: 03.03.2017.
Javni konkurs za:
 podršku JLS u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
 stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih
 finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje Nacionalne strategije za mlader i programa Mladi su zakon
razvoj i sprovođenje omladinske politike
 • Organizacija: Ministarstvo omladine i sporta
 • Rok: 27.02.2017.

Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2017. godini

 

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2017. godinu

Javni poziv

- za realizaciju programa stručne prakse

- za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

- za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

- poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima  u 2017. godini

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 30.11.2017.

Javni konkurs za

- subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

- refundaciju troškova podrške OSI koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 31.12.2017.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju

- nezaposlena lica

- nezaposlene OSI

Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
Rok: 10.03.2017.

Konkurs
 - za unapređenje višejezičnosti
- dekada Roma
- za očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije
- etničke zajednice
 • Organizacija: PS za obrazovanje, propise,upravu i nacionalne manjine
 • Rok:03.03.2017.

Javni poziv nezaposlenima

- romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje

- za dodelu subvencija za samozapošljavanje

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok:10.04.2017.

 

Konkurs za finansiranje posebnih programa projekata izgradnje odrzavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini
 • Organizacija: PS za sport i omladinu
 • Rok: 28.04.2017.
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i učeničkog standarda na teritoriji APV
 • Organizacija: PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
 • Rok: 27.02.2017.
Godišnji konkurs za unapredenje položaja osoba sa invaliditetom u RS
 • Organizacija: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja
 • Rok: 03.03.2017.
Stalni otvoreni konkurs za unapredenje položaja OSI
 • Organizacija: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja
 • Rok: 17.11.2017.
Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2017. godini
 • Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 • Rok: 31.03.2017.
Javni poziv za ucešce u sredstvima ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2017. godini
 • Organizacija: Ministarstvo prosvete
 • Rok: 13.03.2017.
Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisticke ponude
 • Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije
 • Rok: 01.11.2017.

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije radnog kompleksa - farme ''Banatski Despotovac'' KO  Banatski Despotovac

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 27. januar 2017.  do  27. februar 2017.

Prilozi:

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2017. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 05.12.2017. (ili do utroška sredstava)

Obrasci:

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu

 • Grad Zrenjanin

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
 1. Investicioni krediti
 2. Krediti za preduzetnike
 3. Kratkoročni krediti
 4. Krediti za trajna i obrtna sredstva
 5. Krediti za održavanje tekuće likvidnosti
 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Konkursi Razvojnog fonda APV za:

 1.     dugoročne kredite za investicije
 2.     dugoročne kredite za TOS
 3.     kratkoročne kredite za izvoz
 4.     kratkoročne kredite za realizaciju projekata EU i bilateralnih donatora
 5.     kratkoročne kredite za obrtna sredstva
 6.     poljoprivredu - poljoprivredna gazdinstva
 7.     kupovinu poljoprivrednog zemljišta – poljoprivredna gazdinstva
 8.     kratkoročne kredite za tov
 9.     kratkoročne revolving kredite za poljoprivredu
 10.   kratkoročne kredite za podršku investicija u poljoprivredi sufinnasiranih podsticajnim   sredstvima APV
 11.     za veće investicione projekte
 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita:

 1. za nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zem. zadrugama
 2. za nabavku nove energetski efikasne opreme
 3. za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 4. za montažne silose
 5. za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava
KONKURS za dodelu kredita
 
o  za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje i bušenje bunara
o  za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi
o  za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima
o  za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda
o  za nabavku kvalitetne teladi za tov
o  za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo
o  za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda  
o  za nabavku riblje mlađi i nove opreme za ribnjake
o  za nabavku opreme za stočarske farme                                 
o za dodelu kredita za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača)
 
 • Organizacija: Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
 • Rok: do iskorišćenja sredstava
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana