Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

 

OGLASI I KONKURSI

Subvencije za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 01.09.2017.-15.10.2017.
Regresiranje osiguranja useva i plodova
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 15.11.2017.
Podsticaji u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 30.09.2017.
Podsticaji u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 31.07.2017.
Bespovratna sredstva za nabavku nove opreme i izgradnju objekta za smeštaj životinja
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 15.10.2017.
Bespovratna sredstva za skladištenje žitarica
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 15.10.2017.
Bespovratna sredstva za hladnjače i opremu za hladnjače
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 15.10.2017.

Lista za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjanin za 2017. godinu

 Organizacija: Grad Zrenjanin

Lista vrednovanja i rangiranja za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina u 2017. godini

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok za podnošenje prigovora: 22.07.2017. godine
 • Obrazac prigovora
OGLAS o o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Gradska toplana” Zrenjanin
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 30 dana od objave u Službenom glasniku RS broj 69/17
OGLAS o o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Pijace i parkinzi” Zrenjanin
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 30 dana od objave u Službenom glasniku RS broj 69/17

Konkurs za prijem stanara poljoprivrednog inkubatora u Zrenjaninu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 10.09.2017.

Obrasci:

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2017. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 05.12.2017.

Obrasci:

 

Program podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomskp-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih zadruga
 • Organizacija: Kabinetministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća
 • Rok: 01.10.2017.
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća, grožđa, proizvodnju alkoholnoh pića na teritoriji APV
 • Organizacija: PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 10.09.2017.
Sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma u oblasti stanovanja
 • Organizacija: PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rok: 01.09.2017.
Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede
 • Organizacija: PS za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
 • Organizacija: PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine
 • Rok: 15.11.2017.
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
 • Organizacija: PS za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 24.11.2017.
REŠENJE o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini
 Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja za direktne investicije
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs “Mali grantovi 2017”
 • Organizacija: Ambasada Republike Poljske
 • Rok: 31.12.2017.
Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017.
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2017. godinu

Javni poziv

- za realizaciju programa stručne prakse

- za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

- za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

- poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima  u 2017. godini

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 30.11.2017.

Javni konkurs za

- subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

- refundaciju troškova podrške OSI koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 31.12.2017.
Stalni otvoreni konkurs za unapredenje položaja OSI
 • Organizacija: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja
 • Rok: 17.11.2017.
Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisticke ponude
 • Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije
 • Rok: 01.11.2017.

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2017. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 05.12.2017. (ili do utroška sredstava)

Obrasci:


Rešenja o dodeli sredstava:

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu

 • Grad Zrenjanin

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti za

- investiranje
- preduzetnike
- kratkoročna ulaganja
- trajna i obrtna sredstva
- održavanje tekuće likvidnosti
 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Konkursi za:

pravna lica i preduzetnike
poljoprivredna gazdinstva
IPA i jedinice lokalne samouprave
 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita:

 1. za nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zem. zadrugama
 2. za nabavku nove energetski efikasne opreme
 3. za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 4. za montažne silose
 5. za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
 6. START UP programa radno neaktivnih žena u APV
 7. nabavke opreme preduzetnicima
 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana