Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

 

OGLASI I KONKURSI

Lista vrednovanja i rangiranja za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina u 2017. godini

Javni uvid u nacrt izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Berbersko - Bolnica'' u Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin, Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 19.05.2017. god.  do 17.06.2017.god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo
Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike
 • Organizacija: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku
 • Rok: 29.05.2017.
Konkurs za podnošenje predloga projekata za poboljšanje ekonomskog položaja žena
 • Organizacija: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Rok: 31.05.2017.
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća, grožđa, proizvodnju alkoholnoh pića na teritoriji APV
 • Organizacija: PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 10.09.2017.
Javni poziv za investicije u preradu i marketing
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: 07.07.2017.
Sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma u oblasti stanovanja
 • Organizacija: PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rok: 01.09.2017.
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja
 • Organizacija: PS za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
 • Rok: 30.06.2017.

Javni poziv

LS radi učešća u programu “Završi započeto”
LS prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama OSI
za godišnje programe/projekte u oblasti sporta

 • Organizacija: Ministarstvo omladine i sporta
 • Rok: 30.06.2017.

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini

 
 
Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 08.06.2017.
Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji APV
 • Organizacija: PS za poljoprivredu
 • Rok: 23.06.2017.
Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u APV
 • Organizacija: PS za privredu i turizam
 • Rok: 28.05.2017.
Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih ulica u APV
 • Organizacija: PS za privredu i turizam
 • Rok: 28.05.2017.

Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 22.05.2017.
 • Otvaranje ponuda: 25.05.2017.
Parcele po lokalitetima koje su predmet otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta, možete videti na GIS portalu grada Zrenjanina: gis.zrenjanin.rs
Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede
 • Organizacija: PS za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
 • Organizacija: PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine
 • Rok: 15.11.2017.
Cluster Go International (Internacionalizacija klastera)
 • Organizacija: EU/COSME (EASME)
 • Rok: 23.05.2017.
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
 • Organizacija: PS za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 24.11.2017.

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica
 

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: do 05.12.2017. godine, odnosno do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu

 Obrasci:

Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja za direktne investicije
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko bilje u 2017.
 • Organizacija: PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: do utroška sredstava (najkasnije do 31.05.2017.)
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta
 • Organizacija: PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: do utroška sredstava (najkasnije do 31.05.2017.)
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za opremanje poljočuvarske službe u 2017.
 • Organizacija: PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: do utroška sredstava (najkasnije do 31.05.2017.)
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih
 • Organizacija: PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: do utroška sredstava (najkasnije do 31.05.2017.)
Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2017. godini na teritoriji APV
 • Organizacija: PS za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: do utroška sredstava (najkasnije do 31.05.2017.)
Konkurs za dodelu sredstava za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova EU
 • Organizacija: Pokrajinski sekretarijat za finansije
 • Rok: 26.05.2017.
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju eksploatacionih bunara na teritoriji APV
 • Organizacija: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 31.05.2017.
Konkurs za dodelu sredstava  za sufinansiranje nabavke konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zašticenom prostoru na teritoriji APV
 • Organizacija: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 31.05.2017.
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava  za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji APV
 • Organizacija: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 31.05.2017.
Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u APV
 • Organizacija: PS za sport i omladinu
 • Rok: 30.06.2017.
Konkurs za finansiranje posebnog programa u skladu sa akcionim planom programa razvoja sporta u APV
 • Organizacija: PS za sport i omladinu
 • Rok: 30.06.2017.
Konkurs “Mali grantovi 2017”
 • Organizacija: Ambasada Republike Poljske
 • Rok: 31.12.2017.
Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017.
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2017. godinu

Javni poziv

- za realizaciju programa stručne prakse

- za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

- za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

- poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima  u 2017. godini

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 30.11.2017.

Javni konkurs za

- subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

- refundaciju troškova podrške OSI koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 31.12.2017.
Stalni otvoreni konkurs za unapredenje položaja OSI
 • Organizacija: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja
 • Rok: 17.11.2017.
Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisticke ponude
 • Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije
 • Rok: 01.11.2017.

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2017. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 05.12.2017. (ili do utroška sredstava)

Obrasci:


Rešenja o dodeli sredstava:

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu

 • Grad Zrenjanin

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti za

- investiranje
- preduzetnike
- kratkoročna ulaganja
- trajna i obrtna sredstva
- održavanje tekuće likvidnosti
 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Konkursi za:

pravna lica i preduzetnike

poljoprivredna gazdinstva

IPA i jedinice lokalne samouprave

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita:

 1. za nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zem. zadrugama
 2. za nabavku nove energetski efikasne opreme
 3. za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 4. za montažne silose
 5. za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
 6. START UP programa radno neaktivnih žena u APV
 7. nabavke opreme preduzetnicima
 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana