Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Geostrateški položaj


Saobraćajna infrastruktura

 

Putna mreža

Putnu mrežu na području grada Zrenajnina čini mreža magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva. Najznačajniji putni pravci su: 

Zrenjanin-Novi Sad
Regionalan put sa priključenjem na autoput E75

Zrenjanin-Beograd
Regionalan put sa priključenjem na autoput E70

Zrenjanin-Temišvar
Mađunarodni put ka Ukrajni, Moldaviji i ostalim bivšim Sovjetskim republikama.

 

 

Aerodrom Zrenjanin

Najveći aerodrom C klase na Balkanu sa neophodnom infrastrukturom, pogodan za manje putničke, poljopriredne i teretne avione. Lokacija nudi uslove za proširenje i poboljšanje tako da se aerodrom može rekonstruisati da bude pogodan i za veće avione.

 

 

Vazdušna udaljenost od većih evropskih gradova

Grad

Država

Udaljenost (km)

Beograd

Srbija

63

Temišvar

Rumunija

77

Budimpešta

Mađarska

258

Beč

Austrija

440

Rim

Italija

745

Atina

Grčka

865

Istanbul

Turska

846

Zirih

Švajcarska

938

Berlin

Nemačka

945

 

  

Mreža plovnih puteva

Mrežu plovnih puteva na području grada čine rečna mreža i mreža plovnih kanala. Rečnu mrežu predstavlja reka Tisa, koja je na području grada plovna u celoj svojoj dužini. Reka Begej kao deo  hidro-sistema  Dunav-Rajna-Majna je povezana sa Severnim i Crnim morem. Na reci Begej se nalaze dva brodogradilišta, a predviđena je i izgradnja luke.


Železnički saobraćaj

Zrenjanin je jedan od značajnijih čvorišta u Vojvodini. Na području grada Zrenjanina postoje sledeće pruge:

                      

Pruga

Dozvoljena brzina

Dozvoljeno opterećenje

                           Pruga br.46

Pančevo Glavna-Zrenjanin-Kikinda

50 km/h

16 t

                          Pruga br.88

Zrenjanin Fabrika-Vršac-Bela Crkva

50 km/h

16 t

 
 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana