Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Projekti


Realizovani projekti i projekti u toku
 

WB (IFC) - Svetska Banka projekat "Jačanje konkurentnosti na lokalnom nivou"

USAID - ADF (Američka fondacija za razvoj):

 • Osnivanje opštinskog uslužnog centra
 • Rekonstrukcija informacionog sistema opštine
 • Projekat uspostavljanja Zone “BID”
 • Uređenje fasada i dekorativna rasveta u centru grada
 • Program približavanja opštine građanima
 • Uspostavljanje i razvoj Asocijacija za razvoj mesnih zajednica
 • Projekti iz oblasti ekologije


BIZNIS INKUBATOR 1 i 2 – Centar za razvoj sela (Program MEGA i Grad Zrenjanin)

UNDP (Program za razvoj Ujedinjenih nacija) Projekat “Lepša Srbija”:

 • Obuka nk radnika za zanatske radove i njihovo zapošljavanje
 • Izradnja šetališta i parkinga kod zgrade suda
 • Obnova fasade Narodne biblioteke


EAR (Evropska agencija za rekonstrukciju)

Industrijska zona Ečka (City of Zrenjanin, Evropska agencija za rekonstrukciju /Delegacija evropske komisije u Republici Srbiji)

 • Implementacija sisitema kontrole kvaliteta ISO 9001 u JKP “Čistoća i zelenilo”
 • Expo-Agro Banat međunarodni sajam poljoprivrede
 • Unapređenje socijalne zaštite kroz implementaciju standarda kvaliteta ISO 9001


“EXCHANGE” projekat

 • Unapređenje komunikacije građanin-lokalna samouprava u opštini Zrenjanin
 • Jačanje kapaciteta informacionog sistema opštine
 • Prenošenje i razmena iskustava sa predstavnicima EU (Monfalcone Italija)
 • Program povećanja efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola


GTZ (Nemačka vlada - Organizacija za održivi razvoj i saradnju)

 • Učešće u osnivanju prvog Poslovnog inkubator centra u Srbiji
 • Jačanje preduzetničkih potencijala i kapaciteta ( CEFE edukacije, studijska putovanja)
 • Finansiranje učešća zrenjaninskih firmi na sajmu informatike, CEBIT u Hanoveru of Zrenjanin companies' participation at the CEBIT IT Fair in Hanover


ZNANJEM DO ODRŽIVOG RURALNOG RAZVOJA U BANATU (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Grad Zrenjanin)

UNAPREĐENJE KVALITETA MLEKA I PROFITABILNOSTI NA KOMERCIJALNIM FARMAMA OPŠTINE ZRENJANIN (Grad Zrenjanin i farmeri uključeni u projekat)

PROJEKAT OSNOVNE MATIČNE SLUŽBE (LER kancelarija Zrenjanin i Edukativni centar za ruralni razvoj Zrenjanin)

DNEVNI CENTAR ZA DECU I MLADE SA INVALIDITETOM „ALTERNATIVA” (Grad Zrenjanin, Ministarstvo rada i socijalne politike, Odeljenje za međunarodni razvoj Velike Britanije i Ministarstvo spoljnih poslova Norveške, NIS Srbija)

PEGAZ - Nabavka specijalizovanog vozila za prevoz osoba sa invaliditetom (Grad Zrenjanin, Ministarstvo rada i socijalne politike, Odeljenje za međunarodni razvoj Velike Britanije, Ministarstvo spoljnih poslova Norveske)

SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE NASILJA (Grad Zrenjanin i Fond B92)
 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana