Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Novi sadržaj kreiran


Из Националне стратегије за борбу против корупције: ”Имплементација правног оквира за борбу против корупције није могућа без активног учешћа органа државне управе, територијалне аутономије, локалне самоуправе (”органи управе”) и јавних служби. Несавршеност прописа и искуства запослених омогућују арбитрарно одлучивање, што представља могући извор корупције. Стога су усавршавање прописа, прецизно прописивање обима права и транспарентне процедуре, нужни предуслови за избегавање корупције. Неопходно је увођење јасног и делотворног принципа личне одговорности запослених у органима управе и јавним службама за законит, ефикасан и квалитетан рад.”

 

На овој страници можете потпуно анонимно или јавно пријавити случајеве злоупотребе у раду градске управе, градских и републичких јавних предузећа и установа. 

НАПОМЕНА: Молимо Вас да не злоупотребљавате овај сервис. Свака злоупотреба подлеже законским санкцијама.

 

Лажно пријављивање

 

Члан 334. Кривичног законика Републике Србије

 

(1) Ко пријави одређено лице да је учинило кривично дело за које се гони по службеној дужности, а зна да то лице није учинилац тог дела, казниће се затвором од три месеца до три године.

 

(2) Ко подметањем трагова кривичног дела или на други начин изазове покретање кривичног поступка због кривичног дела за које се гони по службеној дужности против лица за које зна да није учинилац тог дела, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

 

(3) Ко сам себе пријави да је учинио кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да га није учинио, казниће се новчаном казном или затвором до једне године.

 

(4) Казном из става 3. овог члана казниће се и ко пријави да је учињено кривично дело за које се гони по службеној дужности, иако зна да то дело није учињено

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana