Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
O projektu


 Nacionalni demokratski institut za međunarodne odnose (NDI) je 2009. godine pokrenuo pilot program jačanja odnosa parlamenta sa lokalnom zajednicom, čiji je cilj povećanje transparentnosti parlamenta kao institucije i poboljšanje saradnje parlamenta i građana kroz direktnu komunikaciju poslanika sa građanima.

 

Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima mogu pomoći da se organizuju aktivnosti u lokalnoj zajednici i poveća efikasnost aktivnosti na kontaktu sa građanima.

 

Ideja ovog programa je da građani dobiju mogućnost da direktno komuniciraju sa svojim predstavnicima u Narodnoj skupštini. Kancelarija će biti mesto na kome će građani upućivati apele, molbe, žalbe ili predloge narodnim poslanicima, a u vezi sa zakonodavnom, reprezenativnom i nadzornom ulogom Narodne skupštine.

  

Takođe, ne manje bitna je i informativna funkcija kancelarije, koja će pomoći da se Narodna skupština promoviše kao najvažnija institucija demokratije, što ona i jeste.


NDI sprovodi ovaj program u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije.

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana