Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Licitacija I krug 2010


 

Raspisuje se oglas za javnu  licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih objekata u državnoj svojini u Gradu Zrenjaninu.

 

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela i poljoprivrednih objekata  po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje je predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u prostorijama mesnih zajednica i zgradi Grada Zrenjanina, u kancelariji br 126 svakog radnog dana od 10 do13 časova.


Kontakt osobe : Stojan Kralj i Vojislav Subin , tel.580-740

 

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 15,00 sati, dana 09.09.2010.godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave Grada Zrenjanina do navedenog roka.

 

Ovde možete preuzeti kompletan oglas

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana