Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Odeljenje komunalne milicije


 

NačelnikIgor Virijević
AdresaNarodnog fronta 2
Telefon023/315-00-92, 065/315-00-92
Е-mailkomunalna.milicija@grad.zrenjanin.rs

  

Telefoni dežurne službe za prijave građana su: 023/315-00-92 i 065/315-00-92.

 

Na osnovu člana 2. Zakona o komunalnoj miliciji (''Službeni glasnik RS'', broj 49/19), člana 7. tačka 7. i člana 14. Odluke o gradskoj upravi grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina, br. 29/16, 34/16, 5/17, 14/14, 37/17, 7/18 i 29/19), u Gradskoj upravi grada Zrenjanina formirano je Odeljenje komunalne milicije, odbrane, vanrednih situacija i zajedničkih poslova.

 

Komunalna milicija obavlja sledeće poslove:

 

1) održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost, naročito u oblastima, odnosno pitanjima: snabdevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja zemlje i ostalog rastresitog materijala; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; ulica, opštinskih i nekategorisanih puteva; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom, odnosno lokalnom saobraćaju; taksi prevoza; postavljanja privremenih poslovnih objekata; zaštite od buke u životnoj sredini; kontrole radnog vremena subjekata nadzora; održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata, u skladu sa zakonom.

 

2) vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave (osim nadležnosti inspekcije utvrđene zakonom kojim se uređuju komunalne delatnosti i zakonom kojim se uređuju putevi).

 

3) ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima jedinice lokalne samouprave;

 

4) zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za jedinicu lokalne samouprave;

 

5) podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u jedinici lokalne samouprave, očuvanje dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave;

 

6) vršenje kontrole nad primenom zakona kojim se uređuju državni simboli, osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije, jedinica lokalne samouprave i imaoce javnih ovlašćenja;

 

7) druge poslove, u skladu sa zakonom.

 

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicionar ima sledeća ovlašćenja:

 

1) upozorenje;

2) usmeno naređenje;

3) provera identiteta;

4) dovođenje;

5) zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila;

6) privremeno oduzimanje predmeta;

7) audio i video snimanje;

8) upotreba sredstava prinude;

9) prikupljanje obaveštenja;

10) druga ovlašćenja u skladu sa zakonom.

 

 

Pored navedenih ovlašćenja, komunalni milicionar može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom jedinice lokalne samouprave:

 

  • izdati prekršajni nalog,
  • podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo,
  • podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i
  • obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

 

Za prekršaje utvrđene propisima Grada, komunalni policajac može izreći novčanu kaznu na licu mesta u sledećim iznosima:

 

  • fizičkom i odgovornom licu – 2.000,00 dinara i
  • preduzetniku i pravnom licu – 8.000,00 dinara.

 

Rad u Komunalnoj miliciji se odvija 24 časa, u tri smene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana