Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Žalbena komisija


Imena članova Žalbene komisije:
 
- Miloš Korolija, predsednik Komisije (zamenik načelnika Gradske uprave grada Zrenjanina)
 
- Nenad Gavranić, član (sekretar Gradskog veća grada Zrenjanina)
 
- Dunja Drašković, član (zaposlena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina)
 
Zadatak Komisije je da, u skladu sa Zakonom, u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika na rešenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama učesnika internog i javnog konkursa.
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana