Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Generalni urbanistički plan grada Zrenjanina


Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalni urbanistički plan se donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, koje ima preko 30.000 stanovnika.

  

GENERALNI PLAN ZRENJANINA 2006-2026 

("Službeni list opštine Zrenjanin" broj 19/07 i 01/08 i
"Službeni list grada Zrenjanina" broj 24/08 i 17/09- Odluka o usklađivanju plana sa zakonom
)

TEKSTUALNI DEO PLANA 1.8 MB
GRAFIČKI DEO PLANAnamena površina  5.5 MB

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana