Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


                                     

   2017. година

  

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одговор на питање понуђача

- Измена конкурсне документације 

- Одговор на питање понуђача II

- Измена конкурсне документације II

- Одговор на питање понуђача III

- Izmena konkursne dokumentacije III

- Одговор на питање понуђача IV

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  

- Обавештење  о поништењу поступка 

 

 

УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУКУ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив 

- Конкурсна са прилогом 

 

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Партија I Тонери  

Партија II   Канцеларијски материјал  

 Партија  III   Канцеларијски прибор 

- Позив

- Конкурсна документација 

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

- Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација са прилогом

 

ЈАВНА НАБАВКА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ У ВЕЗИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА НЕКРЕТНИНАМА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор понуђачима 

 

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ 2 ПУТ

 

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana