Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


 

2018

 

 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА 

- Позив

- Конкурсна документација 

 

УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

 

 

УСЛУГА ПРЕДШТАМПЕ, ИЗРАДА КОВЕРАТА СА  ПОВРАТНИЦОМ, ПЕРСОНАЛНА ШТАМПА, МАШИНСКО ИНСЕРТОВАЊЕ И УШТАМПАВАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ АДРЕСНИХ ПОДАТАКА НА 1. СТРАНИ ПОВРАТНИЦЕ И КОВЕРТЕ

 

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

 

 

 УСЛУГА ПОПРАВКИ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ОБЛИКОВАНА У ПАРТИЈЕ

Партија 1 LADA KALINA

Партија 2  DACIA STEPWAY

Партија 3  CIITROEN JUMPER

Партија 4  FIAT PUNTO

Партија 5   LADA NIVA

Партија 6  DACIA DUSTER 

Партија 7 FIAT FREEMONT

Партија 8  OPEL CORSA

Партија 9   DODGE AVANGER

Партија 10  ŠKODA RAPID ACTIVE

Партија 11  ŠKODA FABIA

Партија 12   AUDI A6 TDI 

- Позив 

- Конкурсна документација 

 

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 - Позив

- Конкурсна документација са прилогом

 

  

УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

 

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ И СТАМБНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума

 

 

ИЗРАДА КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА ГЕОДЕТСКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА РАДНИХ ЗОНА  

-Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Измене и допуне конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

- Одговор на питање понуђача 2

- Одлука о додели уговора 

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА обликована по партијама

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора партија 1

- Одлука о додели уговора партија 2

- Одлука о додели уговора партија 3

 

 

УСЛУГА ЗАКУПА БИНЕ

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о заљученом уговора

 

 

   

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana