Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2019

 

                     ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА                       КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ  -други пут

-Позив

- Конкурсна документација партије 1,2,4 и 5

 

 

Набавка елемената за одржавање семафора на територији града Зрењанина

-Позив

- Конкурсна документација

-Измена конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

 

 Услуга одржавања семафора на територији града Зрењанина

-Позив

-Конкурсна документасција

-Измена конкурсне документације

-Обавештење о продуженом року за подношење понуда

 

 УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

-Позив

-Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

 

УСЛУГА ПУЊЕЊА ТОНЕР КАСЕТА 

- Позив

- Конкурсна документација 

 

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

-Позив

-Конкурсна документација

 

 

 НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР Партије 1 и 4

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора Партија 1 

-Одлука о додели уговора Партија 4

-Обавештење о закљученом уговору партија 1

-Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

НАБАВКА ФОЛИЈА СА ИСПОРУКОМ И МОНТАЖОМ ЗА КРИСТАЛНУ ДВОРАНУ У ЗРЕЊАНИНУ

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

 ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

-Позив

-Конкурсна документација

 -Одговор на питање понуђача

- Одлука о обустави Партија 1

- Одлука о обустави Партија 2

- Одлука о додели уговору Партија 3

- Одлука о обустави Партија 4

- Одлука о обустави Партија 5

- Обавештење о обустави поступка Партија 1

- Обавештење о обустави поступка Партија 2

- Обавештење о обустави поступка Партија 4

- Обавештење о обустави поступка Партија 5 

-Обавештење о закљученом уговору Партија 3 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкрусна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

  

  УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ДЗ БОШКО ВРЕБАЛОВ  У ЗРЕЊАНИНУ

-позив

-конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

- Позив

- Конкурсна

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

- Позив

- Конкурсна

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закљученом уговору

 

   РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

-Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума

 -Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

 -Одговор на питање понуђача

 -Измена и допуна конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока

 -Одлука о закључењу оквирног споразума

-Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА  ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ  РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 - Позив за подношење понуда

Конурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 1

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 2

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 3

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 4

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 5

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 6

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 7

-Одлука о закључењу оквирног споразума партија 8

-Одлука о закључењу оквирног споразума партија 9

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 10

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 11

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 12

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 13

-Обавештење о закљученом ОС партија 1

- Обавештење о закљученом ОС партија 5

-Обавештење о закљученом ОС партија 7

- Обавештење о закљученом ОС партија 2

- Обавештење о закљученом ОС партија 6

- Обавештење о закљученом ОС партија 9

- Обавештење о закљученом ОС партија 13

-Обавештење о закљученом ОС партија 3

-Обавештење о закљученом ОС партија 4

-Обавештење о закљученом ОС партија 8

- Обавевештење о закљученом ОС партија 10

-Обавештење о закљученом ОС партија 11

- Обавештење о закљученом ОС партија 12

   

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6  СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

- Тендерска документација

 - Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1  - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2  - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 1 партија

- Одлука о додели уговора 2 партија

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1

-Обавештење о закљученом уговору Партија 2  

 

 ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Oдговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о додели уговора

- Одлука о измени уговора

 

            

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2018

   

      

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

        

 RADOVI NA ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena konkursne dokumentacije 1

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava ponudjaca

- Poziv 2

- Konkursna dokumentacija 2

- Оdgovor na pitanje ponudjaca 2

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

- Nov poziv

- Nova konkursna dokumentacija

- Одговор на питања понуђача

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одговор на питање понуђача 2

-Измена нове конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

2018 

КОНЦЕСИЈА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Јавни позив

-Oдлука о избору најповољније понуде

 

  

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana