Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2019

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

- Позив

- Конкурсна

 

 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

- Позив

- Конкурсна

 

                              РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

-Позив

-Конкурсна документација

 

 НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА  ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ  РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 - Позив за подношење понуда

Конурсна документација

 

Радови на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Елемир

 - Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

 

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6  СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

- Тендерска документација

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Партија 2 Поклон пакети за новорођене бебе у 202 години

- Позив

- Конкурсна документација

 - Одговор понуђачу

- Одлука о додели уговора

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1  - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2  - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

- Позив

- Конкурсна документација

 

УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

-Одлука о додели уговора

 

 ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Oдговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о додели уговора

 

 УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

            

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2018

   

      

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

        

 RADOVI NA ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena konkursne dokumentacije 1

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava ponudjaca

- Poziv 2

- Konkursna dokumentacija 2

- Оdgovor na pitanje ponudjaca 2

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

- Nov poziv

- Nova konkursna dokumentacija

- Одговор на питања понуђача

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одговор на питање понуђача 2

-Измена нове конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

2018 

КОНЦЕСИЈА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Јавни позив

-Oдлука о избору најповољније понуде

 

  

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana