Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


                                     

   2017. година

   

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУКУ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив 

- Конкурсна са прилогом 

 

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

- Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација са прилогом

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора 

 

  

NABAVKA O POKRETANJU NACIONALNOG POSTUPKA ZA NABAVKE MALE VREDNOSTI  PAKETI  GRADJEVINSKOG MATERIJALA ZA IZBEGLICE  IZ PROJEKTA  " RHP-REGIONALNI STAMBENI PROGRAM"

- Konkursna dokumentacija 

 

Радови на уклањању бесправно саграђених објеката  и објекта или дела објекта чије оштећење угрожава стабилност објекта и представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја

 

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

 

УСЛУГА ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

 

НАБАВКА ОБРАЗАЦА

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 

 

УСЛУГА ПОПРАВКИ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна докуметнација

 

НАБАВКА АУТОМОБИЛА

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana