Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2019

 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА У ЗРЕЊАНИНУ

- Позив 

- Конкурсна

 

 

 РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Позив 

- Конкурсна

НАБАВКА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ
               ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

- Позив

-Конкурсна документација

 МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА -обликована у две партије

-Позив

-Конкурсна документација

  

НАБАВКА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у дневном листу 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

 

НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДЕЦУ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ 

- Позив

- Конкурсна документација 

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " ДАНИ ПИВА  2019" У ЗРЕЊАНИНУ

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБОДНИХ КАНАЛА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закључењу уговора

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА КОМПОСТИЛИШТЕМ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Позив

-Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

-Измена конкурсне документације

-Измена конкурсне документације 2 

 

        РАДОВИ  НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА У КОМПЛЕКСУ "НОВА ПИЈАЦА" У ЗРЕЊАНИНУ

-Позив

-Конкурсна документација

-Измена конкурсне документације 1 

    УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ  СУЗБИЈАЊА ЕМЕРЗНИХ КОРОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

  

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПОРТАЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА СА ПРАТЕЋОМ БАЗОМ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

           УСЛУГА КОНТРОЛЕ ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 -Позив

-Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Измене и допуне конкурсне документације

- Одлука о додели уговора

  

 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА  ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 

Партија 1 Информисање у дневном листу

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о обустави поступка

- Обавештење о обустави поступка

 

   РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА-РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У КО ОРЛОВАТ И КО ТАРАШ

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора 

 РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ  ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

- Позив

- Конкурсна документација 

-Одговори на питања понуђача 

-Одговори на питања понуђача

-Измена конкурсне документације 

-Обавештење о поднетом ЗЗП

 -Одговори на питања понуђача

-Обавештење о поднетом ЗЗП 2 

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закључењу уговора

 

            ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  И ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација

 -Одлука о закључењу оквирног споразума

 -Обавештење о закљученом оквирном споразуму

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о закључењу уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

 

                     ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА                       КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ  -други пут

-Позив

- Конкурсна документација партије 1,2,4 и 5

-Одлука о додели уговора партија 1

-Одлука о обустави поступка партија 2

-Одлука о обустави поступка партија 4

-Одлука о додели уговора партија 5

-Обавештење о обустави поступка партија 2

-Обавештење о обустави поступка партија 4 

-Обавештење о закључењу уговора Партија 5

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1  

 

 УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

-Позив

-Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закљученом уговору

 

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

-Позив

-Конкурсна документација

-Измена конкурсне документације 1 

-Одлука о закључењу Оквирног споразума 

-Обавештење о закључењу оквирног споразума 

 НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР Партије 1 и 4

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора Партија 1 

-Одлука о додели уговора Партија 4

-Обавештење о закљученом уговору партија 1

-Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

НАБАВКА ФОЛИЈА СА ИСПОРУКОМ И МОНТАЖОМ ЗА КРИСТАЛНУ ДВОРАНУ У ЗРЕЊАНИНУ

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

 ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

-Позив

-Конкурсна документација

 -Одговор на питање понуђача

- Одлука о обустави Партија 1

- Одлука о обустави Партија 2

- Одлука о додели уговору Партија 3

- Одлука о обустави Партија 4

- Одлука о обустави Партија 5

- Обавештење о обустави поступка Партија 1

- Обавештење о обустави поступка Партија 2

- Обавештење о обустави поступка Партија 4

- Обавештење о обустави поступка Партија 5 

-Обавештење о закљученом уговору Партија 3 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкрусна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

  

  УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ДЗ БОШКО ВРЕБАЛОВ  У ЗРЕЊАНИНУ

-позив

-конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

- Позив

- Конкурсна

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

- Позив

- Конкурсна

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закљученом уговору

 

   РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

-Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума

 -Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

 -Одговор на питање понуђача

 -Измена и допуна конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока

 -Одлука о закључењу оквирног споразума

-Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА  ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ  РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 - Позив за подношење понуда

Конурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 1

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 2

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 3

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 4

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 5

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 6

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 7

-Одлука о закључењу оквирног споразума партија 8

-Одлука о закључењу оквирног споразума партија 9

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 10

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 11

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 12

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 13

-Обавештење о закљученом ОС партија 1

- Обавештење о закљученом ОС партија 5

-Обавештење о закљученом ОС партија 7

- Обавештење о закљученом ОС партија 2

- Обавештење о закљученом ОС партија 6

- Обавештење о закљученом ОС партија 9

- Обавештење о закљученом ОС партија 13

-Обавештење о закљученом ОС партија 3

-Обавештење о закљученом ОС партија 4

-Обавештење о закљученом ОС партија 8

- Обавевештење о закљученом ОС партија 10

-Обавештење о закљученом ОС партија 11

- Обавештење о закљученом ОС партија 12

   

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6  СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

- Тендерска документација

 - Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1  - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2  - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 1 партија

- Одлука о додели уговора 2 партија

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1

-Обавештење о закљученом уговору Партија 2  

-Одлука о измени уговора Партија 1

-Одлука о измени уговора Партија 2 

 ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Oдговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о додели уговора

- Одлука о измени уговора

 

            

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2018

   

      

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

        

 RADOVI NA ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena konkursne dokumentacije 1

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava ponudjaca

- Poziv 2

- Konkursna dokumentacija 2

- Оdgovor na pitanje ponudjaca 2

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

- Nov poziv

- Nova konkursna dokumentacija

- Одговор на питања понуђача

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одговор на питање понуђача 2

-Измена нове конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

2018 

КОНЦЕСИЈА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Јавни позив

-Oдлука о избору најповољније понуде

 

  

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana