Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


                                     

2016.GODINA                     

 

NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

- Измена конкурсне документације и НОВА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- одговор на питање понуђача

- измена конкурсне документације

- измена конкурсне 2

- обавештење о продужењу рока за достављање понуда

- Одлука о додели уговора

 

 

2017. година

 

ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

ПАРТИЈА  II  - Информисање у недељном листу

 

- Позив

- Конкурсна докуметнација

- Одлука о додели уговора 

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

- Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

 

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив

- Конкурсна документација 

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana