Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2018

 

 НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

-Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЗА ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА МОБИЛНИХ ШТАНДОВА, КЛУПА И КУЋИЦА ЗА ИЗЛАГАЊЕ"

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 

  

НАБАВКА ФОТОГРАФСКЕ ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН" 

-Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 

      НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН" 

-Позив

-Конкурсна документација

-Одговор на питање 1

-Измена Конкурсне документације 1

- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

   

 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 - Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

-Одговор понуђачу

-Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

 

  

 НАБАВКА ФОТОГРАФСКЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН"

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о обустави поступка

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН"

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о обустави поступка

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН

-Позив

-Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОПРЕМАЊУ ЛОКАЛИТЕТА УРОШ ПРЕДИЋ У ЗРЕЊАНИНУ

-Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање

- Измена конкурсне документације

- Одговор на питање 2

- Oдговор на питање 3

 

  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН"

- Позив

- Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

-Измена Конкурсне докуметације  

-Одлука о додели уговора

 

УСЛУГЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Партија 1 Фиксна телефонија
Партија 2 Мобилна телефонија

- Позив

- Конкурсна документација

 - Одговор на питање понуђача

- Измене и допуне конкурсне документације

- Одлука о додели уговора, партија 1 - Фиксна телефонија  

-Одлука о додели уговора, партија 2 - Мобилна телефонија

 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА    У МЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА

-Позив

-Конкурсна документација

- Одговор на питања понуђача

-Одговор на питање понуђача 2

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Нов Позив

- Нова Конкурсна документација

-Одговор понуђачу 3

- Измена нове конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

- Одговор понуђачу 4

- Измена нове конкурсне документације 2

- Обавештење о продужењу рока 2

 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МОСТОВА

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Измене и допуне конкурсне документације

-Одлука о закључењу оквирног споразума

-Обавештење о закљученом оквирном споразуму

  

  РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ-РАДОВИ НА ФАСАДИ ВРТИЋА "ВИЛА " У ЗРЕЊАНИНУ

-Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

     

 RADOVI NA ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena konkursne dokumentacije 1

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava ponudjaca

- Poziv 2

- Konkursna dokumentacija 2

- Оdgovor na pitanje ponudjaca 2

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

2018 

КОНЦЕСИЈА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Јавни позив

 

  

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana