Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Javne nabavke u toku


 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2019

 

НАБАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ СПОРТСКОГ СЕМАФОРА У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ

- Позив

- Конкурсна документација

 

 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

-Позив

-Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

- Конкурсна

 

УСЛУГЕ ЗАКУПА БИНЕ

- Позив 

- Конкурсна

- Одговор на питање понуђача

 - Oдлука о додели уговора

 

НАБАВКА ПОКЛНОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ обликована по партијама

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одговор на питање

- Измена конкурсне 

- Обавештење о продужењу рока

 

 

 

           НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 -Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 

 

 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2018

  

 РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИ, САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о обустави поступка

 

  

 РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАЗАРЕВУ

- Позив

- Конкурсна документација

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

- Нов позив 

Нова конкурсна

- Измена нове конкурсне'

-Обавештење о продужењу рока 2

- Одговор на питање понуђача

- Измена  нове конкурсне 2

- Обавештење о продужењу рока 3

  

 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА    У МЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА

-Позив

-Конкурсна документација

- Одговор на питања понуђача

-Одговор на питање понуђача 2

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Нов Позив

- Нова Конкурсна документација

-Одговор понуђачу 3

- Измена нове конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

- Одговор понуђачу 4

- Измена нове конкурсне документације 2

- Обавештење о продужењу рока 2

 

 

     

 RADOVI NA ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena konkursne dokumentacije 1

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava ponudjaca

- Poziv 2

- Konkursna dokumentacija 2

- Оdgovor na pitanje ponudjaca 2

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

2018 

КОНЦЕСИЈА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Јавни позив

-Oдлука о избору најповољније понуде

 

  

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana