Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Završene nabavke


 

   

 2017 ГОДИНА

РАДОВИ НА РЕКУЛТИВАЦИЈИ ПОЗАЈМИШТА ПЕСКА У МЕЛЕНЦИМА

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА  БУДУЋЕГ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

 

 

 - Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

- Одлука о додели уговора 

- Oбавештење о закљученом уговору

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

 

- Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ  ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

JAVNA NABAVKA POKLON ČESTITIKI ZA NOVOROĐENE BEBE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГА ПОПРАВКИ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Позив за подношење понуда

Конкусна документација

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о додели уговора Партија 4

Одлука о додели уговора Партија 5

Одлука о додели уговора Партија 6

Одлука о обустави поступка Партија 7

Одлука о обустави поступка Партија 8

Одлука о обустави поступка Партија 9

- Обавештење о додели уговора Партија 1

- Обавештење о додели уговора Партија 2

- Обавештење о додели уговора Партија 3

- Обавештење о додели уговора Партија 4

- Обавештење о додели уговора Партија 5

- Обавештење о додели уговора Партија 6

- Обавештење о обустави поступка Партија 7 

- Обаештење о обустави поступка Партија 8

- Обавештење о обустави поступка Партија 9 

 

УСЛУГА НАБАВКЕ МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 - Odluka o dodeli ugovora 

- Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГА ИНТЕРНЕТ И БЕЖИЧНОГ ПОВЕЗИВАЊА

 

Позив 

-Конкурсна документација

 

одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

JAVNA NABAVKA DOBARA ZA POPRAVKU ULIČNOG OSVETLJENJA

- Poziv

- Konkursnu dokumentacija sa prilogom 

 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о зак. уговору

 

УСЛУГА НАБАВКЕ МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ЗА ДОЧЕК НОВЕ 2018

 

Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUZBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na pitanje ponudjaca 

- Izmenu konkursne dokumentacije 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA SANACIJI KROVA SPORTSKOG OBJEKTA DOM BORILAČKIH SPORTOVA U ZRENJANINU

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

 

- Obavestenje o podnetom za zastitu prava 

- Обавештење о закљученом уговору

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ КАНАЛА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

- Позив

- Конкурсна документација 

 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U NEDELJNOM LISTU

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

-Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

JAVNA NABAVKA UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Izmena konkursne dokumentacije 

- Obavestenje o produzenju roka 

- Odluka o obustavi postupka 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

Позив 

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 

НАБАВКА ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ/БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметнација

- Odluka o dodeli ugovora

 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

 

ODRŽAVANJE RAČUNARSKE OPREME

Partija III Održavanje servera (softvera)

Partija IV Održavanje servera (hardvera) 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Izmena konkursne dokumentacije

- Izmenjena konkursna dokumentacija 

Obavestenje o produzenju roka 

- Odluka o dodeli ugovora Partija III 

- Odluka o dodeli ugovora Partija IV

- Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija IV 

 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija III

 

JAVNA NABAVKA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE U DVORIŠTU SLUŽBE HITNE POMOĆI U ZRENJANINU 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA ODRŽAVANJU PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA - ZIMSKO ODRŽAVANJE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Измена конкурсне документације

 

- Odluka o dodeli Ugovora 

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA POPRAVKI SLUZBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA (oblikovana po partijama)

PARTIJA I  usluga popravke vozila marke LADA   model KALINA

PARTIJA II usluga popravke vozila marke LADA model NIVA

PARTIJA III usluga popravke vozila marke FIAT model PUNTO 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIA I 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA II

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA III

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija I

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija II 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija III 

 

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТРИБИНЕ СТАДИОНА ФК РУСАНДА У МЕЛЕНЦИМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметнација

- Одговор на питање понуђача 

- Одговор на питање понуђача 2

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УНИФОРМЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о заљученом уговору 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА У МЗ 

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ЛАНЧ ПАКЕТЕ

 
 

 

РАДОВИ НА АТМОСФЕРСКОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ У БОСАНСКОЈ УЛИЦИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациј

- Измена конкурсне документације

- Измена конкурсне документације 2

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

- Измена конкурсне документације 3

- Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда 

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

- Обавештење о закљученом уговору

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

- Позив 

- Конкурсна документација 

- Измена конкурсне документација

- Обавештење о продужењу рока за предају и отврање понуда 

 

- Обавештење о закључењу уговора

 

УСЛУГЕ ВИДЕО НАДЗОРА

Партија 1  Услуга успостављања видео надзора у васпитно образовним установама

Партија 2 Услуга успотављања видео надзора над раскрсницама

Партија 3 Услуга успостављања хотспот локација 

- Позив

- Кoнкурсна документација 

Одоговор на питање понуђача 

- Izmena konkursne dokumetacije

- Nova Konkursna dokumentacija

- Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje i otvaranje ponuda 

- Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

 - Одлука о додели уговора Партија 3

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

- Обавештење о закљученом уговору Партија 3

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА

- Позив 

Конкурсна документација

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

RADOVI NA UREDJENJU  DVORIŠTA I PRILAZA  U OSNOVNOJ ŠKOLI U EČKI 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

- Одлука о додели уговора 

 

- Обавештење о закљученом уговору 


 

NABAVKA  UNIFORMI  , ORPEME I OBUĆE  ZA PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠTITE 

Partija I  Uniforme i oprema

Partija II Zaštitna obuća 

 - Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora partija I 

- Odluka o dodeli ugovora partija II 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija  II 

 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija I 

 

УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ЕКО ТОАЛЕТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ДАНИ ПИВА У ЗРЕЊАНИНУ 2017

 

Позив за достављање понуда

Конкурсна докуметнација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

USLUGA PREVOZA UČENIKA (MEDJUMESNI PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA)

Partija I - Regresirani prevoz učenika sredwih škola u iznosu od 100%

Partija II - Regresirani prevoz učenika srednjih škola u iznosu od 50% 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora Partija I

- Odluka o dodeli ugovora Partija II

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija I 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija II  

 

НАБАВКА ШКОЛСКИХ ТОРБИ И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив за подношење понуда

Конкрусна докуметнација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ-ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

-Позив за подношење понуда

-конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

- Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 5

Одлука о додели уговора Партија 6

- Oбавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

- Обавештење о закљученом уговору Партија 5

- Обавештење о закљученом уговору Партија 6

 

USLUGE OSIGURANJA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA

PARTIJA I Kasko osiguranje

PARTIJA II Osiguranje manifestacije DANI PIVA 2017 GODINE U ZRENJANINU 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Одговор на питање понуђача

- Odluka o dodeli Ugovora Partija I  

- Odluka o dodeli Ugovora Partija II 

- Oбавештење о закљученом уговору Партија 1 

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

 

 

USLUGE OBEZBEDJENJA ZA MANIFESTACIJU "DANI PIVA 2017 GODINE U ZRENJANINU "

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

-  Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ

- Позив

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

ПОКЛОНИ ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Партија 1  Протоколарни поклони

Партија 2 Сувенири

Партија 3 Књиге 

- Позив

- Конкрусна документација 

- Одговор на захтев понуђача

- Измена конкрусне документације

- Обавештење о продужењу рока подношење и отварање понуда

-Одлука о додели уговора, Партија 1-Протоколарни поклони

-Одлука о додели уговора, Партија 2- Сувенири

-Одлука о додели уговора, Партија 3-Књиге

Oбавештење о закљученом уговору Партија 2 - Сувенири

Обавештење о закљученом уговору Партија 3 - Књиге

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

 

  ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДАНИ ПИВА 2017. У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА

- Позив

- Конкурсна документација;

- Измена конкурсне документације;

- Одговор понуђачу 1

- Измена конкурсне документације 2;

Одговор на питање 2

- Одговор на питање 3

- Измена конкурсне документације 3

Одговор на питање понуђача 4

- Одлука о додели уговора

 

- Обавештење о закљученом Уговору 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ КАТАСТАРСКОГ КЛАСИРАЊА ЗЕМЉИШТА У КО БОТОШ

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом Уговору 

 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 - Обавештење о закљученом уговору 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација;

Одлука о додели уговора

 - Обавештење о закљученом уговору 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА            ПАРТИЈА 1 - ИНФОРМИСАЊЕ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГОДИШЊИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА АНТИВИРУСНИ СОФТВЕР 

- Позив

- Конкурсна документација 

Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о додели уговора

 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА ПАРТИЈА  II  Информисање у недељном листу 

- Позив 

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Позив 

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора ПАРТИЈА  I 

- Одлука о додели уговора ПАРТИЈА  II 

- Обавештење ПАРТИЈА  I

- Обавештење ПАРТИЈА II

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor ponudjacu I

- Izmena konkursne dokumentacije I

- Obavestenje o produzenju roka I 

- Odgovor ponudjau II

- Izmena konkursne dokumentacije II 

- Obavestenje o produzenju roka II 

- Odgovor ponudjacu III

- Odluka o dodeli ugovora 

 - Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Партија I Тонери  

Партија II   Канцеларијски материјал  

 Партија  III   Канцеларијски прибор 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора Партија II

Одлука о додели уговора Партија III

- Одлука о додели уговора Партија I

- Обавештење о додели уговора Партија I

- Обавештење о додели уговора Партија II

- Обавештење о додели уговора Партија III

 

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одговор на питање понуђача

- Измена конкурсне документације 

- Одговор на питање понуђача II

- Измена конкурсне документације II

- Одговор на питање понуђача III

- Izmena konkursne dokumentacije III

- Одговор на питање понуђача IV

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  

- Обавештење  о поништењу поступка 

- Одговор на питање понуђача  V 

- Измена конкурсне документације IV

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ РАСКРСНИЦА СА ИЗРАДОМ АСФАЛТНИХ УСПОРИВАЧА САОБРАЋАЈА 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 УСЛУГЕ ЗАКУПА БИНЕ 

-Позив

- Конкурсна документација 

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ 2 ПУТ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одговор на питање понуђача

Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА КОНТРОЛЕ ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор понуђачима 

- Измена конкурсне документације  

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора Партија I

- Одлука о додели уговора Партија II

- Одлука о додели уговора Партија III

- Обавештење о закљученом уговору  Партија  I

- Обавештење о закљученом уговору Партија II

-Обавештење о закљученом уговору Партија III

 

УСЛУГА ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

    НАБАВКА ОБРАЗАЦА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

 - Одговор понуђачу

- Измене и допуне конкурсне 

- Обавештење о продужењу рока

- Obaveštenje o zakljucenju ugovora  

 

Радови на уклањању бесправно саграђених објеката  и објекта или дела објекта чије оштећење угрожава стабилност објекта и представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АУТОМОБИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење  о закљученом уговору  

 

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУКУ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив 

- Конкурсна са прилогом 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREDJAJA ZA 7 SEOSKIH DOMAĆINSTAVA 

- Konkursna dokumentacija 

-  Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru  

 

РАДОВИ НА РЕВНОВИРАЊУ ОБЈЕКАТА У   ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о обустави поступка

- Обавештење о обустави поступка 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ У  ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измене и допуне конкурсне документације

- Одлука о обустави поступка 

 - Обавештење о обустави поступка  

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 - Позив за достављање понуда

Конкурсна документација са прилогом

Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом Уговору 

 

 УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ У ОКВИРУ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ I ПГР "ЦЕНТАР" У ЗРЕЊАНИНУ 

- Позив

- Конкурсна документација 

-Одговор понуђачу

- Одговор понуђачу II

-Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

УСЛУГА ПОПРАВКИ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметнација

- Измена конкурсне докуметнације

- Обаештење о продужењу рока за предају и отварање понуда 

- Одлука о додели уговора Партија III

- Одлука о додели уговора Партија VII

- Одлука о додели уговора Партија IX

- Одлука о додели уговора Партија  I

- Одлука о додели уговора Партија II

- Одлука о додели уговора Партија IV

- Одлука о додели уговора Партија  V

- Одлука о додели уговора Партија  VI

- Одлука о додели уговора Партија VIII

- Одлука о додели уговора Партија  X

- Обавештење о закљученом уговору Партија  I

 - Обавештење о закљученом уговору Партија II

- Обавештење о закљученом уговору Партија IV

Обавештење о закљученом уговору Партија VIII

Обавештење о закљученом уговору Партија X

Обавештење о закљученом уговору Партија III

- Обавештење о закљученом уговору Партија VII

Обавештење о закљученом уговору Партија  V

- Обавештење о закљученом уговору Партија VI

- Обавештење о закљученом уговору Партија 9

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGE SPASAVANJA ANGAZOVANJA SPASILACA NA GRADSKOM KUPALISTU "PESKARA" I NA IZLETISTU "TISU"

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о заљученом уговору  

 

RADOVI NA RENOVIRANJU OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANIN

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenju ugovora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNE NABAVKE 2016 

 

JAVNA NABVKA USLUGE ANGAZOVANJA MUZICKE GRUPE  SA TEHNICKOM PRODUKCIJOM 

Obavestenje o pregovarackom postupku

- Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA oblikovana po partijama

PARTIJA I Tradicionalna kuhinja 

- Poziv za podnosenje ponuda 

- Konkursna dokumentacija 

-Odluka o dodeli ugovora

 - obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

USLUGA INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA 

PARTIJA II - INFORMISANJE U NEDELJNOM LISTU

 

- Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

 - Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

 

USLUGA POSREDOVANJA ZA NABAVKU HOTELSKOG SMEŠTAJA I PREVOZA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

- Odluka o obustavi postupka

- Obavestenje o obustavi postupka

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENAVOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

 

Poziv

Konkursna dokumentacija

- Odgovor na pitanje ponudjaca

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

USLUGA REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA GRADSKE UPRAVE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA U POSTUPKUMALE VREDNOSTI POKLONA ZA  NOVORODJENE BEBE OBLIKOVANE U 2 PARTIJE 

PARTIJA I Poklon čestitka za novorodjene bebe u 2016.godini

PARTIJA II Poklon paketi za novorodjene bebe u 2017.godini 

- Poziv 

- Konkursna dokuementacija 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA I

- Odlujka o dodeli ugovora PARTIJA II 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA I 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA II 

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA REDOVNOM ODRZAVANJU  ZGRADA GRADSKE UPRAVE SA MESNIM KANCELARIJAMA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli  ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA USLUGE POSREDOVANJA ZA NABAVKU HOTELSKOG SMEŠTAJA I PREVOZA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGE OSIGURANJA  OBLIKOVANA U 3 PARTIJE  

PARTIJA I Putno zdravstveno osiguranje zaposlenih Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA II Kasko osiguranje službenih vozila Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA III Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine Gradske uprave grada Zrenjanina 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovori na pitanje ponudjaca I

- Izmene i dopune konkursne dokumentacija

- Izmenjena konkursna dokumentacija 

- Obavestenje o produzenju roka

 - Izmena konkursne dokumentacije II

- Obavestenje o produzenju roka II 

Odluka o dodeli ugovora partija I

Odluka o dodeli ugovora partija II

Odluka o dodeli ugovora partija III

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija I 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija II 

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija III 

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUZBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije

Nova konnkursna dokumentacije

Obavesenje o produzenom roku 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA SUZBIJANJA KOMARACA NA TERITORIJI  GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Izmena konkursne 

- Odgovor ponudjacu I 

- Odgovor ponudjacu II 

- Izmena konkursne dokumentacije II 

- Obavestenje o produzenju roka za predaju i otvaranje ponuda 

- Odgovor na pitanje ponudjaca III 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE KRAVA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 NABAVKA PAKETA PREHRAMBENE ROBE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

JAVNA NABAVKA

KANCELARIJSKI MATERIJAL          

        PARTIJA I -Toneri

        PARTIJA II -Kancelarijski papir

       PARTIJA III - Kancelarijski pribor 

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Odgovor  ponudjacu 

- Izmena konkursne dokumentacije I 

Obavestenje o produzenom roku

  Odgovor ponudjacu II

- Odluka o dodeli ugovora Partija I -Toneri 

- Odluka o dodeli ugovora Partija II- Kancelarijski papir

- Odluka o dodeli ugovora Partija III - Kancelarijski pribor

- Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija I -Toneri

 -Obavestenje o zaključenom ugovoru -Partija II -Kancelarijski papir

-Obavestenje o zaključenom ugovoru - Partija III -Kancelarijski pribor

 

USLUGA IZRADE PROJEKTA UKLANJANJA BESPRAVNO SAGRADJEIH OBJEKATA, I PROJEKTI SANACIJE , ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE I UKLANJANJA OBJEKTA ILI DELA OBJEKTA ČIJE OŠTEĆENJE UGROŽAVA STABILNOST OBJEKTA I  PREDSTAVLJA OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ZA SUSEDNE OBJEKTA I BEZBEDENOST SAOBRAĆAJA SA POTREBNIM ISPITIVANJEM OBJEKTA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

 - Odluka o obustavi postupka

- Obaveštenje o obustavi postupka

 

                      OBRASCI I ŠTAMPANI MATERIJAL SA KORIČENJEM                            PARTIJA II ŠTAMPANI MATERIJAL SA KORIČENJEM

 - Poziv

 -Konkursna dokumentacija

- Odgvor na pitanje ponudjaca

- Izmena i dopuna konkursne

- Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 

- Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II -Štampani materijal sa koričenjem

 

                              USLUGE ŠTAMPANJA I KORIČENJA 

-Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena i dopuna konkursne 

Obavestenje o produzenju roka 

Odluka o dodelu ugovora 

 -Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA GEODETSKIH USLUGA oblikovana po partijama

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora Partija I

Odluka o dodeli ugovora Partija II

Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija II

- Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija I

 

 JAVNA NABAVKA MALIH VREDNOSTI USLUGA POPRAVKI SLUZBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA oblikovana u 10 partija 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na zahtev ponudjaca

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije I

- Obavestenje o produzenju roka za podnosenje i otvaranja ponuda

 - Odluka o dodeli ugovra Partija I

 - Odluka o dodeli ugovra Partija II

- Odluka o dodeli ugovora Partija III

- Odluka o dodeli ugovora Partija IV

Odluka o dodeli ugovora Partija V

- Odluka o dodeli ugovora Partija VI

- Odluka o dodeli ugovora Partija VII

- Odluka o dodeli ugovora Partija VIII

Odluka o dodeli ugovora Partija IX

Odluka o dodeli ugovora Partija X

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I 

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija III

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija IV

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija V

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija VI

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija VII

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija VIII

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija X

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija IX 

 

UGOSTITELJSKE USLUGE Gradonacelnik

Partija II Riblji specijaliteti  

Partija III Internacionalna kuhinja  

  Partija IV Italijanska kuhinja 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora Partija II

Odluka o dodeli ugovora Partija III

Odluka o dodeli ugovora Partija IV

- Obaveštenje o dodeli ugovora IV

-Obaveštenje o dodeli ugovora III

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru II partija

JAVNA NABAVKA POKLONA ZA POTREBE REPREZENTACIJE  GRADA ZRENJANINA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Odgovor na pitanje ponuđača

 -Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije Partija I

Odluka o dodeli ugovora Partija I

Odluka o dodeli ugovora Partija II

Odluka o dodeli ugovora Partija III

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija III

 

HOTELSKI SMEŠTAJ ZA GOSTE GRADA ZRENJANINA

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

- Odluka o obustavi postupka 

- Obavestenje o obustavi postupka 

 

JAVNA NABAVKA  RADOVA NA UKLANJANJU BESPRAVNO SAGRADJENIH OBJEKATA I OBJEKTA ILI DELA OBJEKTA ČIJE OŠTEĆENJE UGROŽAVA STABILNOST OBJEKTA I PREDSTAVLJA OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ZA SUSEDNE OBJEKTE I BEZBEDNSOT SAOBRAĆAJA  

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

-Izmena konkursne dokumentacije

-Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

-Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA RACUNARSKE OPREME

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

 -Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

 -Izmena konkursne dokumentacije

 -Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

 -Odluka o dodeli ugovora

 -Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA IZRADE PROJEKTA UKLANJANJA BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA I PROJEKTA SANACIJE, ADAPTACIJE REKONSTRUKCIJE I UKLANJANJA OBJEKATA ILI DELA OBJEKTA ČIJE OŠTEĆENJE UGROŽAVA STABILNOST OBJEKTA I PREDSTAVLJA OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, ZA SUSEDNE OBJEKTE I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, SA  POTREBNIM ISPITIVANJEM OBJEKTA (II put)

 

 -Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA  USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavesteje o podnetom zahtevu za zastitu prava 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

 

JAVNA NABAVKA USLUGA PREDŠTAMPE, IZRADI KOVERATA SA POVRATNICOM, PERSONALNA ŠTAMPA, MAŠINSKO INSERTOVNJE I UŠTAMPAVNJE PROMENLJIVIH ADRESNIH PODATAKA NA I STRANI POVRATNICE I KOVERTE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora 

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE HOTELSKOG SMESTAJA ZA GOSTE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE INFORMISANJA U DNEVNOM LISTU 

(Gradska uprava) 

 - Poziv Partija I 

- Konkursna dokumentacija Partija I 

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugoovoru

 

 

JAVNA NABAVKA LICENCI ZA SOFTVER oblikovana u partije 

Partija I - Godišnje licence za antivirusni softver 

-Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

 -Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I -Godišnje licence za antivirusni softver

 

 

 

NABAVKA  ŠKOLSKIH TORBI  I ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru

- Odluka o izmeni Ugovora 

 

NABAVKA RACUNARSKE I SERVERSKE OPREME

Partija II  prateća računarska oprema 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

-Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

 

USLUGA PREVOZA UCENIKA

Partija I prevoz ucenika Srednjih skola u iznosu od 100%

Partia II prevoz ucnika Srednjih skola u iznosu od 50%

- Poziv

- Konursna dokumentacija

- Odluka o dodelu ugovora Partija I

- Odluka o dodeli ugovora Partija II 

- Obavestenje o dodeli ugovora Partija I

- Obavestnje o dodeli Ugovora Partija II 

- Odluka o izmeni Ugovora Partija 

 

   ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА КАТАСТАРСКОМ КЛАСИРАЊУ ЗЕМЉИШТА У КО БОТОШ

- Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumеntacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 USLUGE ODRZAVANJA RACUNARSKE OPREME 

Partija IV    odrzavanje servera (harder)

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora Partija IV

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

USLUGA  REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA GRADSKE UPRAVE

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

ЈАВНА НАБАКА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - ЗАТВОРЕНОГ КОЛЕКТОРА, ЦЕВОВОДА НА БАГЉАШКОМ КАНАЛУ У ЗРЕЊАНИНУ

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

JAVNA NABAKA PRATEĆE RAČUNARSKE OPREME 

PARTIJA 1 - SERVERSKA OPREMA

 

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГА ПРИПРЕМАЊА И КУВАЊА ОБРОКА СА ДОСТАВОМ ЗА НАРОДНУ КУХИЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА

 

-Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

USLUGA POPRAVKI SLUŽBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

Poziv

Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora Partija 1

Odluka o dodeli ugovora Partija 2

Odluka o dodeli ugovora Partija 3

Odluka o dodeli ugovora Partija 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKVU LICENCI ZA SOFTVER

Partija II  Licenca za Windovs server 2016  operativne sisteme

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na zahtev ponuđača

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

ОБРАСЦИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ СА КОРИЧЕЊЕМ

ПАРТИЈА I - Обрасци

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGE TELEFONIJE

Partija I  Fiksna telefonija

Partija II   Moibilna telefonija 

- Poziv za podnosenje ponuda

- Konkursna dokumentacjia 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA I Mobilna telefonija

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA II Fiksna telefonija 

- Obavestenje o podnetom zahtvu za zastitu prava

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о поништењу поступка Партија 2

 

 

Услуга интернета и бежичног повезивања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивање позива

Конкурсна документација

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

УСЛУГЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Oдлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Измена конкурсне документације и НОВА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

одговор на питање понуђача

- измена конкурсне документације

измена конкурсне 2

обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana