Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Završene nabavke


 

2019 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 Услуга израде елабората и пројеката за потребе извођења радова на  усклађивању DV 220kV бр.254 ТС Панчево 2 -ТС Зрењанин 2, DV 110kV бр.142/4 ТС Зрењанин 2 - ТС Зрењанин 1 и DV 110kV бр.183 ТС Зрењанин 1-ТС Зрењанин 2 због укрштања са обилазним путем око Зрењанина 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Измена конкурсне документације 

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

   

Услуга израде техничке документације за усклађивање   DV 220kV бр.254 TС Панчево 2 -ТС Зрењанин 2, DV 110kV бр.142/4 ТС Зрењанин 2 - ТС Зрењанин 1 и DV 110kV бр.183 ТС Зрењанин 1-ТС Зрењанин 2 због укрштања са обилазним путем око Зрењанина

 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

-  Измењена конкурсна документација

- Обавештење о продужењу рока 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДЕЛОВА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив 

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ПАРТИЈА 4 -ОПРЕМА ЗА ХЛАЂЕЊЕ

-Позив

-Конурсна документација

-Одлука о обустави  

-Обавештење о обустави поступка  

 

                 УСЛУГА МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ                             ОБЕЛЕЖАВАЊА НОВЕ ГОДИНЕ ПО ЈУЛИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ

-Позив

-Конкурсна документација

Измене конкурсне

Обавештење о продужењу рока

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  УСЛУГА ТЕХНИЧКО УМЕТНИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА - ГРАД ОТВОРЕНОГ СРЦА"

Позив

Конкурсна

Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору 

  

УСЛУГА МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА - ГРАД ОТВОРЕНОГ СРЦА"

Позив

Конкурсна

Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору 

 

   Услуга музичко-техничке организације поводом одржавања концерта

                               зрењанинске Филхармоније

-Позив

 

-Конкурсна документација

 

-Одлука о додели уговора

 

-Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР

Партија II – Набавка лиценци за Windows 10 Professional оперативне системе

Партија III –Набавка Microsoft  Office 2019 Home and Business

Позив

Конкурсна

-  Одговор на питање

Измена конкурсне

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

- Обавештење о закљученом уговору Партија2

- Обавештење о закљученом уговору Партија 3

 

НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ОБЛИКОВАНА У ПАРТИЈЕ 

Партија IV oprema za hladjenje 

- Позив 

- Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 УСЛУГА ТЕХНИЧКО УМЕТНИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА - ГРАД ОТВОРЕНОГ СРЦА"

Позив

Конкурсна

Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору 

  

УСЛУГА МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА - ГРАД ОТВОРЕНОГ СРЦА"

Позив

Конкурсна

Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору 

 

 УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СЕМАФОРИЗАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПАТАЦИЈУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОРОДИЧНА ДОМАЋИНСТВА ИЗБЕГЛИЦА 

 

-Позив

 

-Конкурсна документација

 

-Одлука о додели уговора

 

-Обавештење о закљученом уговору

 

 

  УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА И БЕЖИЧНОГ  (Wifi) ПОВЕЗИВАЊА 

-Позив 

- Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

  

РАДОВИ НА УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 - Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о закључењу оквирног споразума 

- Обавештење о закључењу оквирног споразума 

   

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СИСЕМА ЗА ТРЕТМАН ВОДЕ У ЈАВНИМ ЧЕСМАМА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА БОТОШ, ФАРКАЖДИН И ПЕРЛЕЗ

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одговор понуђачу 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6  СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

- Тендерска документација

 - Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1  - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2  - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

- Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 партија

Одлука о додели уговора 2 партија

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1

-Обавештење о закљученом уговору Партија 2  

-Одлука о измени уговора Партија 1

-Одлука о измени уговора Партија 2 

 ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Oдговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о додели уговора

- Одлука о измени уговора

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6  СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

- Тендерска документација

 - Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1  - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2  - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

- Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 1 партија

Одлука о додели уговора 2 партија

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1

-Обавештење о закљученом уговору Партија 2  

-Одлука о измени уговора Партија 1

-Одлука о измени уговора Партија 2 

 ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Oдговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о додели уговора

- Одлука о измени уговора

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " ДАНИ ПИВА  2019" У ЗРЕЊАНИНУ

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБОДНИХ КАНАЛА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закључењу уговора

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА КОМПОСТИЛИШТЕМ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Позив

-Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

-Измена конкурсне документације

-Измена конкурсне документације 2 

-Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

        РАДОВИ  НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА У КОМПЛЕКСУ "НОВА ПИЈАЦА" У ЗРЕЊАНИНУ

-Позив

-Конкурсна документација

-Измена конкурсне документације 1 

Одлука 

-Обавештење о закљученом уговору 

 

    УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ  СУЗБИЈАЊА ЕМЕРЗНИХ КОРОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

  

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПОРТАЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА СА ПРАТЕЋОМ БАЗОМ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

        

   УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА  ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 

Партија 1 Информисање у дневном листу

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о обустави поступка

- Обавештење о обустави поступка

 

   РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА-РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У КО ОРЛОВАТ И КО ТАРАШ

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

 

 РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ  ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

- Позив

- Конкурсна документација 

-Одговори на питања понуђача 

-Одговори на питања понуђача

-Измена конкурсне документације 

-Обавештење о поднетом ЗЗП

 -Одговори на питања понуђача

-Обавештење о поднетом ЗЗП 2 

-Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 

- Обавештење о поднетом ЗЗП 3

-Одговори на питања понуђача 

-Измена конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 

-Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

            ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ  И ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација

 -Одлука о закључењу оквирног споразума

 -Обавештење о закљученом оквирном споразуму

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о закључењу уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

 

                     ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА                       КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ  -други пут

-Позив

- Конкурсна документација партије 1,2,4 и 5

-Одлука о додели уговора партија 1

-Одлука о обустави поступка партија 2

-Одлука о обустави поступка партија 4

-Одлука о додели уговора партија 5

-Обавештење о обустави поступка партија 2

-Обавештење о обустави поступка партија 4 

-Обавештење о закључењу уговора Партија 5

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1  

 

 УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

-Позив

-Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закљученом уговору

 

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

-Позив

-Конкурсна документација

-Измена конкурсне документације 1 

-Одлука о закључењу Оквирног споразума 

-Обавештење о закључењу оквирног споразума 

 

 НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР Партије 1 и 4

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора Партија 1 

-Одлука о додели уговора Партија 4

-Обавештење о закљученом уговору партија 1

-Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

НАБАВКА ФОЛИЈА СА ИСПОРУКОМ И МОНТАЖОМ ЗА КРИСТАЛНУ ДВОРАНУ У ЗРЕЊАНИНУ

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

 

 ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

-Позив

-Конкурсна документација

 -Одговор на питање понуђача

Одлука о обустави Партија 1

- Одлука о обустави Партија 2

- Одлука о додели уговору Партија 3

Одлука о обустави Партија 4

Одлука о обустави Партија 5

- Обавештење о обустави поступка Партија 1

Обавештење о обустави поступка Партија 2

- Обавештење о обустави поступка Партија 4

- Обавештење о обустави поступка Партија 5 

-Обавештење о закљученом уговору Партија 3 

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

Конкрусна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

  

  УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ДЗ БОШКО ВРЕБАЛОВ  У ЗРЕЊАНИНУ

-позив

-конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

Позив

Конкурсна

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

Позив

- Конкурсна

-Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закљученом уговору

 

   РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

-Позив

-Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

 -Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

 -Одговор на питање понуђача

 -Измена и допуна конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока

 -Одлука о закључењу оквирног споразума

-Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА  ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ  РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 - Позив за подношење понуда

-  Конурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 1

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 2

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 3

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 4

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 5

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 6

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 7

-Одлука о закључењу оквирног споразума партија 8

-Одлука о закључењу оквирног споразума партија 9

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 10

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 11

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 12

- Одлука о закључењу оквирног споразума партија 13

-Обавештење о закљученом ОС партија 1

- Обавештење о закљученом ОС партија 5

-Обавештење о закљученом ОС партија 7

- Обавештење о закљученом ОС партија 2

- Обавештење о закљученом ОС партија 6

- Обавештење о закљученом ОС партија 9

- Обавештење о закљученом ОС партија 13

-Обавештење о закљученом ОС партија 3

-Обавештење о закљученом ОС партија 4

-Обавештење о закљученом ОС партија 8

- Обавевештење о закљученом ОС партија 10

-Обавештење о закљученом ОС партија 11

- Обавештење о закљученом ОС партија 12

  Набавка добара за економско оснаживање избеглица кроз доходовне активности (обликована у партије)

- Позив

-Конкурсна документација  

-Одлука о додели Партија 2

-Одлука о обустави Партија 4              

-Обавештење о додели уговора партија 2

-Обавештење о обустави поступка партија 4 

  

                         НАБАВКА НОВОГОДИШЊЕ РАСВЕТЕ

-Позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

-Одговор на питање понуђача

-Одговор на питање понуђача

-Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

-Одговор на питање понуђача

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

 НАБАВКА ПАКЕТА ДОБАРА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ

- Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

  

НАБАВКА ПАКЕТА ДОБАРА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ

 - Позив

- Конкурсна документација 

-Одлука о обустави поступка 

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ТРОТОАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

-Конкурсна документација 

-Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

У Позиву и конкурсној документацији објављеној 27.08.2019. године начињена је техничка грешка у деловодном броју докумената. Оба документа су  замењена исправљеним документима које треба користити приликом подношења понуда.

Позив исправка

Конкурсна исправка

- Одлука о закључењу оквирног споразума

- Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА У ЗРЕЊАНИНУ

Позив 

Конкурсна

- Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ 

 

- Позив

-Конкурсна документација

Одлука

-Обавештење о закљученом уговору

 

 МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА -обликована у две партије

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора  партија 1

-Одлука о додели уговора Партија 2  

- Обавештење о закљученом уговору партија 1

-Обавештење о закљученом уговору партија 2 

 

НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДЕЦУ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-II  ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАДИОНА У ЗРЕЊАНИНУ

 -Позив

-Конкурсна документација

-измена конкурсне

-Нова измењена конкурсна документација

- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

Радови на довођењу у функционално стање површина

за саобраћајну комуникацију на територији града Зрењанина

Позив

- Конкурсна

Одлука о закљученом окв.споразуму

- Обавештење о закљученом окв.споразуму

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ РЕЗЕРВОАРА ТРЕТИРАНЕ ВОДЕ СА ЗАТВАРАЧНИЦОМ

- Позив

Конкурсна 

Oдлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору  

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕНА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Oдлука о закључењу оквирног споразума

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 Радови на изградњи система за третмен воде у јавним чесмама

                   у насељеним местима Ботош, Фаркаждин и Перлез

-Позив

- Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

- Обавештење о продужењу рока

-Измена конкурсне

- Одлука о обустави поступка 

- Обавештење о обустави поступка

 

 РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

-  Позив 

Конкурсна

- Одлука о закључењу оквирног споразума

- Обавештење о закљученом оквир. споразуму

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ОБЛИКОВАНА У ДВЕ ПАРТИЈЕ

Партија 1 Традиционална кухиња

Партија 2 Интернационална кухиња 

- Позив 

- Конкурсна документација 

Одлука о закључењу оквирног споразума 1 партија

- Одлука о закључењу оквирног споразума 2 партија

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму 1 партија

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму 2 партија

 

 УСЛУГА КОНТРОЛЕ ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 -Позив

-Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у дневном листу 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 

 

УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЕЂНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ФОЛКЛОРА "ЛАЛА" ЗРЕЊАНИН 2019.

Позив

-Конкурсна

Одлука о додели уговора

- Обавештење 

 

НАБАВКА ШКОЛСКИХ ТОРБИ И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљченом уговору

 

УСЛУГА ЗАКУПА ЕКО ТОАЛЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ ПИВА 2019" У ЗРЕЊАНИНУ 

- Позив

- Конкурсна документација 

-Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГА ПУЊЕЊА ТОНЕР КАСЕТА 

- Позив

Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ ПИВА 2019" У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

Набавка елемената за одржавање семафора на територији града Зрењанина

-Позив

- Конкурсна документација

-Измена конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 

- Одговор на питање понуђача 

- Измена конкурсне документације 2

- Обавештење о продужењу рока 2

- Одлука о закључењу уговору 

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

 

 Услуга одржавања семафора на територији града Зрењанина

-Позив

-Конкурсна документасција

-Измена конкурсне документације

-Обавештење о продуженом року за подношење понуда

- Одговор на питање понуђача 

- Измене и допуне конкурсне документације 2

- Обавештење о продужењу рока 2

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

УСЛУГА КАСКО ОСИГУРАЊА 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљченом  уговору 

 

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Партија 2 Поклон пакети за новорођене бебе у 2020 години

- Позив

- Конкурсна документација

 - Одговор понуђачу

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљченом уговору

 

Радови на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Елемир

 - Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

- Одлука о измени уговора 

 

 УСЛУГА СПАШАВАЊА - АНГАЖОВАЊЕ СПАСИЛАЦА НА ГАРДСКОМ КУПАЛИШТУ ПЕСКАРА И НА ИЗЛЕТИШТУ ТИСА

- Позив

-Конкурсна документација

 - Одговор понуђача

- Нова конкурсна документација

- Обавештење о продужењу рока за понуде

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив

Конкурсна

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом Уговору

 

 ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Oдговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

-Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о измени уговора 1 

-Одлука о измени уговора 2

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НЕСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Измена конкурсне

- Одлука о закључењу окв споразума

- Обавештење о закључену оквирног споразума

 

   НАБАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ СПОРТСКОГ СЕМАФОРА У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ

- Позив

- Конкурсна документација

 - Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Партија 1 Тонери

Партија 2 Канцеларијски материјал

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питања понуђача

- Измена и допуне конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора Партија 1

- Одлука о додели уговора Партија 2

- Обавештење о закљученом уговору 1 Партија

- Обавештење о закљученом уговору 2 Партија

 

 УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ПАРТИЈА 1 Путно здравствно осигурање запослених Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 2 Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 3 Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 4 Осигурање културно уметничких манифестација

- Позив

- Конкурсна документација

- Измена и допуна конкурсне

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора Партија 1

- Одлука о додели уговора Партија 2

- Одлука о додели уговора Партија 3

- Одлука о додели уговора Партија 4

- Обавештење о закљученом уговору 1 партија

- Обавештење о закљученом уговору 2 партија

- Обавештење о закључном уговору 3 партија

- Обавештење о закључном уговору 4 партија

- Одлука о измени уговора партија 2 

 

 ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење  о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

-Позив

Конкурсна

- Одговор понуђачу

-Одлука о закључењу оквирног споразума

-Обавештење о закљученом оквирном споразуму 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

обликована по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање

Измена конкурсне 

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора 1 партија

Одлука о обустави поступка 2 партија

- Обавештење о обустави Партија 2

- Обавештење о додели уговора Партија 1

 

РАДОВИ  НА ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНИХ УЛИЦА II РЕДА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

- Позив

- Конкурсна 

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о измени Уговора

 

 

НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 -Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

УСЛУГЕ ЗАКУПА БИНЕ

Позив 

Конкурсна

Одговор на питање понуђача

 - Oдлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА ПАРТИЈА 2 -ИНФОРМИСАЊЕ У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закљученом уговору

 

 

2018

ГРАДСКА УПРАВА

 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

        

 RADOVI NA ODRŽAVANJU VERTIKALNE I HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena konkursne dokumentacije 1

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava ponudjaca

- Poziv 2

- Konkursna dokumentacija 2

- Оdgovor na pitanje ponudjaca 2

- Izmena konkursne dokumentacije 2

- Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava

- Nov poziv

- Nova konkursna dokumentacija

- Одговор на питања понуђача

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одговор на питање понуђача 2

-Измена нове конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Одлука о закључењу оквир споразума 

 -Обавештење о поднетом захтеву

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА    У МЕСНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА

-Позив

-Конкурсна документација

- Одговор на питања понуђача

-Одговор на питање понуђача 2

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

- Нов Позив

- Нова Конкурсна документација

-Одговор понуђачу 3

- Измена нове конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

- Одговор понуђачу 4

- Измена нове конкурсне документације 2

- Обавештење о продужењу рока 2

- Одлука о обустави поступка

- Обавештење о обустави

 

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАЗАРЕВУ

- Позив

- Конкурсна документација

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

- Нов позив 

Нова конкурсна

- Измена нове конкурсне'

-Обавештење о продужењу рока 2

- Одговор на питање понуђача

- Измена  нове конкурсне 2

- Обавештење о продужењу рока 3

- Oдлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИ, САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о обустави поступка

-Обавештење о обустави поступка

РАДОВИ НА РЕКУЛТИВАЦИЈИ ЗА ДЕГРАДИРАНИ ПРОСТОР ПАРЦЕЛЕ БР.609, К.О. КЛЕК "СТАРА БАРА"

 - Позив

Конкурсна

Одлука о обустави поступка

- Обавештење о обустави поступка

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

- Обавештење о покретању поступка

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ФОТОГРАФСКЕ ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН" 

-Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 -Обавештење о закљученом уговору

 

      НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН" 

-Позив

-Конкурсна документација

-Одговор на питање 1

-Измена Конкурсне документације 1

- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

 -Одлука о додели уговора  

- Обавештење о закљученом уговору

 

 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 - Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

-Одговор понуђачу

-Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

- Oдлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о измени уговора   

-Одлука о измену уговора 2

-Одлука о измени уговора 3

-Одлука о измени уговора 4

-Одлука о измени уговора 5

 НАБАВКА ФОТОГРАФСКЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН"

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о обустави поступка

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН"

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о обустави поступка

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН

-Позив

-Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору 

  

  НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И ДРУГЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА "МРЕЖА ИНОВАЦИЈА СРБИЈЕ-СТАРТИТ ЦЕНТАР ЗРЕЊАНИН"

- Позив

- Конкурсна документација

-Одговор на питање понуђача

-Измена Конкурсне докуметације  

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МОСТОВА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

-Одлука о закључењу оквирног споразума

-Обавештење о закљученом оквирном споразуму

  

  РАДОВИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ-РАДОВИ НА ФАСАДИ ВРТИЋА "ВИЛА " У ЗРЕЊАНИНУ

-Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

- Одлука о измени уговора 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА О ПОСТОЈАЊУ ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПОДРУЧЈА "СЛОБОДНЕ ЗОНЕ ЗРЕЊАНИН"

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

-Обавештење о закључењу уговора

 

  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАЗАРЕВУ

- Позив

- Конкурсна документација

-Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

-Нов Позив

- Нова Конкурсна документација

-Измена Конкурсне 2

- Обавештење 2

- Одговор на питање

-Измена конкурсне 2

- Обавештење продужетак рока 3

-Одлука о додели уговора

 - Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОБЕЛЕЖАВАЊА НОВЕ ГОДИНЕ ПО ЈУЛИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ

 

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Oбавештење о закљученом уговору

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОПРЕМАЊУ ЛОКАЛИТЕТА УРОШ ПРЕДИЋ У ЗРЕЊАНИНУ

-Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање

- Измена конкурсне документације

- Одговор на питање 2

- Oдговор на питање 3

-Одлука о додели уговора

- Oбавештење о закљученом уговору

- Одлука о измени уговора 

 

НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

- Позив

-Конкурсна документација

- Одговор на питаање понуђача

-Измене и допуне конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о обустави поступак

- Обавештење о обустави поступка

 

УСЛУГЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Партија 1 Фиксна телефонија
Партија 2 Мобилна телефонија

- Позив

- Конкурсна документација

 - Одговор на питање понуђача

- Измене и допуне конкурсне документације

- Одлука о додели уговора, партија 1 - Фиксна телефонија  

-Одлука о додели уговора, партија 2 - Мобилна телефонија

- Обавештење о закључењу уговора партија 1

- Обавештење о закљученом уговору партија 2

 

 НАБАВКА И МОНТАЖА ЦЕВИ ЗА ТОПЛОВОД У ЗОНИ КРУЖНИХ РАСКРСНИЦА

- Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о закључењу уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 НАБАВКА ДОБАРА ЗА ПОПРАВКУ УЛИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА

- Позив

- Конкурсна документација

-Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

-Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА И БЕЖИЧНОГ  (WiFi) повезивања

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЗА ПРОЈЕКАТ "ИЗРАДА МОБИЛНИХ ШТАНДОВА, КЛУПА И КУЋИЦА ЗА ИЗЛАГАЊЕ"

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЦИЉУ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ПИЈАЦЕ НА БАГЉАШУ

- Позив

- Конкурсна

- Oдлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума

- Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

 НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА  ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

- Позив

-Конкурсна документација

- Одговор на питање понуђача

-Одлука о додели уговора

- Обавештење о закључењу уговора

 

НАБАВКА ДОБАРА ЗА НОВОГОДИШЊУ РАСВЕТУ

- Позив

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму

- Одлука о измени уговора

 

 

УСЛУГА ЗАКУПА БИНЕ СА ОЗВУЧЕЊЕМ ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив

конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГЕ КАСКО ОСИГУРАЊА ДВА ВОЗИЛА

-Позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

  РЕКОНСТРУКЦИЈА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ У ЗРЕЊАНИНУ

- Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Одговор на питања

-Измена конкурсне документације

-Одговор на питање II

-Одговор на питање III

 -Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о измени уговора

-Одлука о измени уговора 2 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПЛАТОУ НА ТРГУ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 -Измена Kонкурсне документације I

- Измена Конкурсне документације II

-Одговор на питања понуђача

- Измена и допуна конкурсне документације  II

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

-Одговор на питања понуђача II 

-Одлука о додели уговора

-Одлука о измени Уговора  

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЦИЉУ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ПИЈАЦЕ НА БАГЉАШУ

-Позив

-Конкурсна докуметнација

 - Одлука о обустави поступка

- Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ЛАНЧ ПАКЕТЕ

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Oдлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ СРЕДЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ

Позив за подношње понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - ЗАВРШНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  У КОМПЛЕКСУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЕЧКИ

- Позив

- Конкурсна

- Одлука о додели уговора

-Обавештење о закључењу уговора

 

RADOVI NA ODRŽAVANJU ZGRADE GRADSKE UPRAVE I OBJEKATA PO MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

Poziv

Konkursna dokumentacija

Одлука о закључењу оквирног споразума

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ

ПАРТИЈА 1 - НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

- Izmene i dopune konkursne dokumentacije

- Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

Oдлука о додели уговора Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору 1 Партија

 

USLUGA POPRAVKI SLUŽBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

Partija II Usluga popravke vozila marke  DACIA model STEPWAY

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o zakljucenju okrivnog sporazuma

  -Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

  

 IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICA ZA POTREBE  VIŠEPORODIČNOG  STAMBENOG OBJEKTA U ULICI FRANJE KLUZA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odgovor na pitanja ponudjaca

Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ЗАКУПА ЕКО ТОАЛЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ДАНИ ПИВА 2018" У ЗРЕЊАНИНУ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

USLUGA OBEZBEDJENJA ZA POTREBE MANIFESTACIJE "DANI PIVA 2018. U ZRENJANINU"

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметнација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

    JAVNA NABAVKA ŠKOLSKIH TORBI I ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE PRVIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

-Poziv

-Konkursna dokumentacija

-Odgovor na pitanje ponuđača 

-Odgovor na pitanje ponuđača 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

OSIGURANJE KULTUTNO UMETNIČKIH MANIFESTACIJA

-Poziv

- Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

-Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

USLUGA OBEZBEDJENJA ZA POTREBE MANIFESTACIJE "DANI PIVA 2018. U ZRENJANINU"

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметнација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ОСИГУРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Позив 

Конкурсна документација

  

ZAŠTITA INSTALACIJA I POSTAVLJANJE  JAVNE RASVETE U TOKU IZVOĐENJA RADOVA VEZANO ZA POJAČANO  ODRŽAVANJE RASKRSNICA  DRŽAVNOG PUTA  IB 13  na 123+502,43  km + 127+321 km

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Odluka o izmeni ugovora

 

 

 USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI I ŠTAMPANIM MEDIJIMA OBLIKOVANE  PO PARTIJAMA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

-Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

USLUGE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE NA OBJEKTIMA NISKOGRADNJE

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

УСЛУГА СПАШАВАЊА - АНГАЖОВАЊЕ СПАСИЛАЦА НА ГРАДСКОМ КУПАЛИШТУ ПЕСКАРA И НА ИЗЛЕТИШТУ ТИСА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ИЛИ ДЕЛА ОБЈЕКТА ЧИЈЕ ОШТЕЋЕЊЕ УГРОЖАВА СТАБИЛНОСТ ОБЈЕКТА И ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ, ЗА СУСЕДНЕ ОБЈЕКТЕ И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о закључењу оквирног споразума

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму

   

УСЛУГА ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 УСЛУГА ПРЕДШТАМПЕ, ИЗРАДА КОВЕРАТА СА  ПОВРАТНИЦОМ, ПЕРСОНАЛНА ШТАМПА, МАШИНСКО ИНСЕРТОВАЊЕ И УШТАМПАВАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ АДРЕСНИХ ПОДАТАКА НА 1. СТРАНИ ПОВРАТНИЦЕ И КОВЕРТЕ

 - Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

  

 УСЛУГА ПОПРАВКИ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ОБЛИКОВАНА У ПАРТИЈЕ

Партија 1 LADA KALINA
Партија 2  DACIA STEPWAY
Партија 3  CIITROEN JUMPER
Партија 4  FIAT PUNTO
Партија 5   LADA NIVA
Партија 6  DACIA DUSTER 
Партија 7 FIAT FREEMONT
Партија 8  OPEL CORSA
Партија 9   DODGE AVANGER
Партија 10  ŠKODA RAPID ACTIVE
Партија 11  ŠKODA FABIA
Партија 12   AUDI A6 TDI 

- Позив 

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора партија 1

- Одлука о обустави поступка 2

- Одлука о додели уговора 3

- Одлука о додели уговора 4

- Одлука о додели уговора 5

- Одлука о обустави поступка 6

- Одлука о додели уговора 7

- Одлука о додели уговора 8

- Одлука о додели уговора 9

- Одлука о додели уговора 10

- Одлука о додели уговора 11

- Одлука о обустави поступка 12

- Обавештење о додели уговора 1

- Обавештење о обустави поступка 2

- Обавештење о додели уговора 3

- Обавештење о додели уговора 4

- Обавештење о додели уговора 5

- Обавештење о обустави поступка 6

- Обавештење о закљученом уговору  7

- Обавештење о закљученом утовору 8

- Обавештење о закљученом уговору 9

- Обавештење о закљученом уговору 10

- Обавештење о закљученом уговору 11

- Обавештење о обустави поступка 12

 

  

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 - Позив

- Конкурсна документација са прилогом

-Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

  УСЛУГЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ

Партија 1 Припремање и кување оброка са доставом

Партија 2 набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора Партија 1

- Одлука о додели уговора Партија 2

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

 -Одлука о измени уговора Партија 1

 ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ И СТАМБEНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума

 - Обавештење о закљученом оквирном споразуму

 

ИЗРАДА КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА ГЕОДЕТСКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА РАДНИХ ЗОНА  

-Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измене и допуне конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока

- Одговор на питање понуђача 2

- Одлука о додели уговора 

  

УСЛУГА ЗАКУПА БИНЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о заљученом уговора

  

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА обликована по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора партија 1

- Одлука о додели уговора партија 2

- Одлука о додели уговора партија 3

- Обавештење о закљученом уговору партија 1

- Обавештење о закљученом уговору партија 2

- Обавештење о закљученом уговору партија 3

 

 РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив за подношење понуда

 - Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 

 - Обавештење о закљученом уговору 

 

НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 - Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

- Одлука о закључењу оквирног споразума

- Обавештење о закључењу оквирног споразума

 

ОБНОВА ВЕЛИКО БЕЧКЕРЕЧКЕ ШТЕДИОНИЦЕ У ЗРЕЊАНИНУ - САНАЦИЈА И РЕСТАУРАЦИЈА ДВОРИШНИХ ФАСАДА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о заљученом уговору 

 

НАБАВКА СЕРВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 - Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

-  Измена конкурсне документације

Одговор на питање понуђача 

Одлука о додели уговора

 - Обавештење о закљученом уговору 

 

УСЛУГА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ НОВОГ СЕРВЕРСКОГ ОПЕРАТИВНОГ СИСТЕМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 - Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Позив за подношење понуда

-Конкурсна документација

 -Одговор на питање понуђача

Одговор на питање понуђача 2

 - Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив 

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 - Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА обликована по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

- Измена конкурсне документације 

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 3

-Одлука о додели уговора партија 1

 - Обавештење о закљученом уговору Партија 2

  - Обавештење о закљученом уговору Партија 3

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 - Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГЕ МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 -Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU OTVORENIH KANALA U GRAĐEVINSKOM I NEGRAĐEVINSKOM REONU GRADA ZRENJANINA 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Измена конкурсне документације 

 - Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

NABAVKA POKLONA ZA NOVORODJENE BEBE

ПАРТИЈА I Poklon čestitka za novorođene bebe u 2018 godini
PARTIJA II Poklon paketi za novorođene bebe u 2019 godini

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora partija 1

 - Odluka o dodeli ugoovra partija2

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

 

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 - Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA

PARTIJA II Informisanje u nedeljnom listu 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje i otvaranje ponuda 

- Izmena poziva i konkursne dokumentacije 

Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА КУПАЛИШТА ТАЛПА У ЗРЕЊАНИНУ

- Позив

- Конкурсна документацјиа

- Обавештење о закљученом уговору

 

USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

NABAVKA KANCELARIJSKOG NAMEŠTAJA

Partija I Kancelarijski nameštaj
Partija II Metalni ormani

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora I

- Odluka o dodeli ugovora II

-Obavestanje o zakljucenom ugovoru I

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru II

 

USLUGA KONTROLE PLODNOSTI  OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG  ZEMLJIŠTA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zaljucenom ugovoru

 

USLUGA FIZIČKO TEHNIČKOG OBEZBEDJENJA NA LOKACIJAMA IZLETIŠTE TISA I KUPALIŠTE PESKARA

-Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zakljucenom ugovoru

 

USLUGA POPRAVKI SLUŽBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

Partija II  Usluga popravki vozila marke DACIA model STEPWAY

Partija VI Usluga popravki vozila marke DACIA model DUSTER

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

-Odluka o obustavi postupka partija 2

-Odluka o zakljucenju  okvirnog sporazuma partija 6

- Obavestenje o obustavi postupka partija 2

-Obavestenje o zakljucenom sporazumu partija 6

 

NABAVKA LICENCI ZA  SOFTVER OBLIKOVANA PO PARTIJAMA

Partija I Nabavka godisnjih licenci za  za antivirusni softver (400 klijenata)

Partija II  Nabavka licenci  za Windows 10 Professional operativni sistem (7 licenci)

Partija III  Nabavka Microsoft  Office 2016  Home and Business  programski paket (14 licenci)

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora Partija I

- Odluka o dodeli ugovora Partija II

- Odluka o dodeli ugovora Partija III

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija I

-Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija II

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija III

 

GEODETSKE USLUGE U VEZI GRADJEVINSKGO ZEMLJISTA  U JAVNOJ SVOJINI I PRAVA KORISCENJA NA NEKRETNINAMA GRADA ZRENJANINA

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

-Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma

- Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu

 

USLUGE OBEZBEDJENJA OBJEKATA  U VLASNISTVU GRADA ZRENJANINA

- Poziv

- Kokursna dokumentacija

- Odluka o obustavi postupka

- Obavestenje o obustavi postupka

 

USLUGA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJE DANI PIVA 2018 U GRDU ZRENJANINU

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

-Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  2019 

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

Партија 1 Етно кухиња

Партија 2 Традиционална кухиња 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о закључењу оквирног споразума Партија 1

- Одлука о закључењу оквирног споразума Партија 2 

- Oбавештење о закључењу оквирног споразума партија 1

- Обавештење о закључењу оквирног споразума партија 2

 

 

 

 

 

 GRAD ZRENJANIN 2018

 

КОНЦЕСИЈА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

-Јавни позив

-Oдлука о избору најповољније понуде

- Обавештење о закљученом уговору

USLUGE ŠTAMPANJA I KORIČENJA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

-Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 ГОДИНА

РАДОВИ НА РЕКУЛТИВАЦИЈИ ПОЗАЈМИШТА ПЕСКА У МЕЛЕНЦИМА

Позив за подношење понуда

 - Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКТА  БУДУЋЕГ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

  - Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 - Одлука о додели уговора 

- Oбавештење о закљученом уговору

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

 - Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ  ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

JAVNA NABAVKA POKLON ČESTITIKI ZA NOVOROĐENE BEBE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

  

УСЛУГА ПОПРАВКИ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Позив за подношење понуда

Конкусна документација

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 3

Одлука о додели уговора Партија 4

Одлука о додели уговора Партија 5

Одлука о додели уговора Партија 6

Одлука о обустави поступка Партија 7

Одлука о обустави поступка Партија 8

Одлука о обустави поступка Партија 9

- Обавештење о додели уговора Партија 1

- Обавештење о додели уговора Партија 2

- Обавештење о додели уговора Партија 3

- Обавештење о додели уговора Партија 4

- Обавештење о додели уговора Партија 5

- Обавештење о додели уговора Партија 6

- Обавештење о обустави поступка Партија 7 

- Обаештење о обустави поступка Партија 8

- Обавештење о обустави поступка Партија 9 

 

УСЛУГА НАБАВКЕ МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 - Odluka o dodeli ugovora 

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ИНТЕРНЕТ И БЕЖИЧНОГ ПОВЕЗИВАЊА

 - Позив 

-Конкурсна документација

 - одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

JAVNA NABAVKA DOBARA ZA POPRAVKU ULIČNOG OSVETLJENJA

- Poziv

- Konkursnu dokumentacija sa prilogom 

 - Одлука о додели уговора

- Обавештење о зак. уговору

 

УСЛУГА НАБАВКЕ МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА ЗА ДОЧЕК НОВЕ 2018

 

Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUZBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na pitanje ponudjaca 

- Izmenu konkursne dokumentacije 

Одлука о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA SANACIJI KROVA SPORTSKOG OBJEKTA DOM BORILAČKIH SPORTOVA U ZRENJANINU

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

 

- Obavestenje o podnetom za zastitu prava 

- Обавештење о закљученом уговору

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ КАНАЛА ПО НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

- Позив

- Конкурсна документација 

 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI U NEDELJNOM LISTU

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

-Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

JAVNA NABAVKA UKLANJANJE DIVLJIH DEPONIJA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Izmena konkursne dokumentacije 

- Obavestenje o produzenju roka 

- Odluka o obustavi postupka 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

Позив 

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 

НАБАВКА ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА  ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ/БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметнација

- Odluka o dodeli ugovora

 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

 

ODRŽAVANJE RAČUNARSKE OPREME

Partija III Održavanje servera (softvera)

Partija IV Održavanje servera (hardvera) 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Izmena konkursne dokumentacije

- Izmenjena konkursna dokumentacija 

Obavestenje o produzenju roka 

- Odluka o dodeli ugovora Partija III 

- Odluka o dodeli ugovora Partija IV

- Obaveštenje o zakljucenom ugovoru Partija IV 

 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija III

 

JAVNA NABAVKA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE U DVORIŠTU SLUŽBE HITNE POMOĆI U ZRENJANINU 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA ODRŽAVANJU PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA - ZIMSKO ODRŽAVANJE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Измена конкурсне документације

 

- Odluka o dodeli Ugovora 

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

 JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA POPRAVKI SLUZBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA (oblikovana po partijama)

PARTIJA I  usluga popravke vozila marke LADA   model KALINA

PARTIJA II usluga popravke vozila marke LADA model NIVA

PARTIJA III usluga popravke vozila marke FIAT model PUNTO 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIA I 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA II

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA III

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija I

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija II 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija III 

 

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТРИБИНЕ СТАДИОНА ФК РУСАНДА У МЕЛЕНЦИМА

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметнација

- Одговор на питање понуђача 

- Одговор на питање понуђача 2

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УНИФОРМЕ ЗА ПРИПАДНИКЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о заљученом уговору 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА У МЗ 

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ЛАНЧ ПАКЕТЕ

 
 

 

РАДОВИ НА АТМОСФЕРСКОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ У БОСАНСКОЈ УЛИЦИ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациј

- Измена конкурсне документације

- Измена конкурсне документације 2

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

- Измена конкурсне документације 3

- Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда 

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 - Обавештење о закљученом уговору

-Одлука о измени уговора 1

-Одлука о измени уговора 2

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

- Позив 

- Конкурсна документација 

- Измена конкурсне документација

- Обавештење о продужењу рока за предају и отврање понуда 

 

- Обавештење о закључењу уговора

 

УСЛУГЕ ВИДЕО НАДЗОРА

Партија 1  Услуга успостављања видео надзора у васпитно образовним установама

Партија 2 Услуга успотављања видео надзора над раскрсницама

Партија 3 Услуга успостављања хотспот локација 

- Позив

- Кoнкурсна документација 

Одоговор на питање понуђача 

- Izmena konkursne dokumetacije

- Nova Konkursna dokumentacija

- Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje i otvaranje ponuda 

- Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

 - Одлука о додели уговора Партија 3

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

- Обавештење о закљученом уговору Партија 3

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА

- Позив 

Конкурсна документација

- Измена конкурсне документације

- Обавештење о продужењу рока за подношење и отварање понуда 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

RADOVI NA UREDJENJU  DVORIŠTA I PRILAZA  U OSNOVNOJ ŠKOLI U EČKI 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

- Одлука о додели уговора 

 

- Обавештење о закљученом уговору 


 

NABAVKA  UNIFORMI  , ORPEME I OBUĆE  ZA PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠTITE 

Partija I  Uniforme i oprema

Partija II Zaštitna obuća 

 - Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora partija I 

- Odluka o dodeli ugovora partija II 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija  II 

 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija I 

 

УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА ЕКО ТОАЛЕТА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ ДАНИ ПИВА У ЗРЕЊАНИНУ 2017

 

Позив за достављање понуда

Конкурсна докуметнација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

USLUGA PREVOZA UČENIKA (MEDJUMESNI PREVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA)

Partija I - Regresirani prevoz učenika sredwih škola u iznosu od 100%

Partija II - Regresirani prevoz učenika srednjih škola u iznosu od 50% 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora Partija I

- Odluka o dodeli ugovora Partija II

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija I 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija II  

 

НАБАВКА ШКОЛСКИХ ТОРБИ И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив за подношење понуда

Конкрусна докуметнација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ-ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

-Позив за подношење понуда

-конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

- Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора Партија 1

Одлука о додели уговора Партија 2

Одлука о додели уговора Партија 5

Одлука о додели уговора Партија 6

- Oбавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

- Обавештење о закљученом уговору Партија 5

- Обавештење о закљученом уговору Партија 6

 

USLUGE OSIGURANJA OBLIKOVANE PO PARTIJAMA

PARTIJA I Kasko osiguranje

PARTIJA II Osiguranje manifestacije DANI PIVA 2017 GODINE U ZRENJANINU 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Одговор на питање понуђача

- Odluka o dodeli Ugovora Partija I  

- Odluka o dodeli Ugovora Partija II 

- Oбавештење о закљученом уговору Партија 1 

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

 

 

USLUGE OBEZBEDJENJA ZA MANIFESTACIJU "DANI PIVA 2017 GODINE U ZRENJANINU "

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

-  Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ

- Позив

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

ПОКЛОНИ ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Партија 1  Протоколарни поклони

Партија 2 Сувенири

Партија 3 Књиге 

- Позив

- Конкрусна документација 

- Одговор на захтев понуђача

- Измена конкрусне документације

- Обавештење о продужењу рока подношење и отварање понуда

-Одлука о додели уговора, Партија 1-Протоколарни поклони

-Одлука о додели уговора, Партија 2- Сувенири

-Одлука о додели уговора, Партија 3-Књиге

Oбавештење о закљученом уговору Партија 2 - Сувенири

Обавештење о закљученом уговору Партија 3 - Књиге

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

 

  ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ  ДАНИ ПИВА 2017. У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА

- Позив

- Конкурсна документација;

- Измена конкурсне документације;

- Одговор понуђачу 1

- Измена конкурсне документације 2;

Одговор на питање 2

- Одговор на питање 3

- Измена конкурсне документације 3

Одговор на питање понуђача 4

- Одлука о додели уговора

 

- Обавештење о закљученом Уговору 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ КАТАСТАРСКОГ КЛАСИРАЊА ЗЕМЉИШТА У КО БОТОШ

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом Уговору 

 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора

 - Обавештење о закљученом уговору 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

- Позив

- Конкурсна документација;

Одлука о додели уговора

 - Обавештење о закљученом уговору 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА            ПАРТИЈА 1 - ИНФОРМИСАЊЕ У ДНЕВНОМ ЛИСТУ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ГОДИШЊИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА АНТИВИРУСНИ СОФТВЕР 

- Позив

- Конкурсна документација 

Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о додели уговора

 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА ПАРТИЈА  II  Информисање у недељном листу 

- Позив 

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави поступка

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Позив 

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора ПАРТИЈА  I 

- Одлука о додели уговора ПАРТИЈА  II 

- Обавештење ПАРТИЈА  I

- Обавештење ПАРТИЈА II

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor ponudjacu I

- Izmena konkursne dokumentacije I

- Obavestenje o produzenju roka I 

- Odgovor ponudjau II

- Izmena konkursne dokumentacije II 

- Obavestenje o produzenju roka II 

- Odgovor ponudjacu III

- Odluka o dodeli ugovora 

 - Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив за достављање понуда

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Партија I Тонери  

Партија II   Канцеларијски материјал  

 Партија  III   Канцеларијски прибор 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одлука о додели уговора Партија II

Одлука о додели уговора Партија III

- Одлука о додели уговора Партија I

- Обавештење о додели уговора Партија I

- Обавештење о додели уговора Партија II

- Обавештење о додели уговора Партија III

 

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив

- Конкурсна документација 

- Одговор на питање понуђача

- Измена конкурсне документације 

- Одговор на питање понуђача II

- Измена конкурсне документације II

- Одговор на питање понуђача III

- Izmena konkursne dokumentacije III

- Одговор на питање понуђача IV

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  

- Обавештење  о поништењу поступка 

- Одговор на питање понуђача  V 

- Измена конкурсне документације IV

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ РАСКРСНИЦА СА ИЗРАДОМ АСФАЛТНИХ УСПОРИВАЧА САОБРАЋАЈА 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

 

 УСЛУГЕ ЗАКУПА БИНЕ 

-Позив

- Конкурсна документација 

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору 

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ 2 ПУТ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одговор на питање понуђача

Обавештење о закљученом уговору

 

УСЛУГА КОНТРОЛЕ ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

Позив за подношење понуда

- Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор понуђачима 

- Измена конкурсне документације  

- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

- Одлука о додели уговора Партија I

- Одлука о додели уговора Партија II

- Одлука о додели уговора Партија III

- Обавештење о закљученом уговору  Партија  I

- Обавештење о закљученом уговору Партија II

-Обавештење о закљученом уговору Партија III

 

УСЛУГА ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

    НАБАВКА ОБРАЗАЦА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора 

 - Одговор понуђачу

- Измене и допуне конкурсне 

- Обавештење о продужењу рока

- Obaveštenje o zakljucenju ugovora  

 

Радови на уклањању бесправно саграђених објеката  и објекта или дела објекта чије оштећење угрожава стабилност објекта и представља опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

- Oбавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА АУТОМОБИЛА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење  о закљученом уговору  

 

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУКУ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив 

- Конкурсна са прилогом 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору 

 

NABAVKA GRADJEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREDJAJA ZA 7 SEOSKIH DOMAĆINSTAVA 

- Konkursna dokumentacija 

-  Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru  

 

РАДОВИ НА РЕВНОВИРАЊУ ОБЈЕКАТА У   ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

- Позив

- Конкурсна документација

- Одговор понуђачу

- Измена конкурсне

- Обавештење о продужењу рока

- Одлука о обустави поступка

- Обавештење о обустави поступка 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ У  ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Измене и допуне конкурсне документације

- Одлука о обустави поступка 

 - Обавештење о обустави поступка  

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 - Позив за достављање понуда

Конкурсна документација са прилогом

Одговор на питање понуђача

- Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом Уговору 

 

 УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ У ОКВИРУ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ I ПГР "ЦЕНТАР" У ЗРЕЊАНИНУ 

- Позив

- Конкурсна документација 

-Одговор понуђачу

- Одговор понуђачу II

-Одлука о додели уговора 

- Обавештење о закљученом уговору

 

USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

УСЛУГА ПОПРАВКИ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметнација

- Измена конкурсне докуметнације

- Обаештење о продужењу рока за предају и отварање понуда 

- Одлука о додели уговора Партија III

- Одлука о додели уговора Партија VII

- Одлука о додели уговора Партија IX

- Одлука о додели уговора Партија  I

- Одлука о додели уговора Партија II

- Одлука о додели уговора Партија IV

- Одлука о додели уговора Партија  V

- Одлука о додели уговора Партија  VI

- Одлука о додели уговора Партија VIII

- Одлука о додели уговора Партија  X

- Обавештење о закљученом уговору Партија  I

 - Обавештење о закљученом уговору Партија II

- Обавештење о закљученом уговору Партија IV

Обавештење о закљученом уговору Партија VIII

Обавештење о закљученом уговору Партија X

Обавештење о закљученом уговору Партија III

- Обавештење о закљученом уговору Партија VII

Обавештење о закљученом уговору Партија  V

- Обавештење о закљученом уговору Партија VI

- Обавештење о закљученом уговору Партија 9

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGE SPASAVANJA ANGAZOVANJA SPASILACA NA GRADSKOM KUPALISTU "PESKARA" I NA IZLETISTU "TISU"

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Одлука о додели уговора

- Обавештење о заљученом уговору  

 

RADOVI NA RENOVIRANJU OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANIN

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenju ugovora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNE NABAVKE 2016 

 

JAVNA NABVKA USLUGE ANGAZOVANJA MUZICKE GRUPE  SA TEHNICKOM PRODUKCIJOM 

Obavestenje o pregovarackom postupku

- Poziv za podnosenje ponuda

Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA oblikovana po partijama

PARTIJA I Tradicionalna kuhinja 

- Poziv za podnosenje ponuda 

- Konkursna dokumentacija 

-Odluka o dodeli ugovora

 - obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

USLUGA INFORMISANJA JAVNOSTI U ŠTAMPANIM MEDIJIMA 

PARTIJA II - INFORMISANJE U NEDELJNOM LISTU

 

- Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

 - Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

 

USLUGA POSREDOVANJA ZA NABAVKU HOTELSKOG SMEŠTAJA I PREVOZA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

- Odluka o obustavi postupka

- Obavestenje o obustavi postupka

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUŽBENAVOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA

 

Poziv

Konkursna dokumentacija

- Odgovor na pitanje ponudjaca

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

USLUGA REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA GRADSKE UPRAVE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA U POSTUPKUMALE VREDNOSTI POKLONA ZA  NOVORODJENE BEBE OBLIKOVANE U 2 PARTIJE 

PARTIJA I Poklon čestitka za novorodjene bebe u 2016.godini

PARTIJA II Poklon paketi za novorodjene bebe u 2017.godini 

- Poziv 

- Konkursna dokuementacija 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA I

- Odlujka o dodeli ugovora PARTIJA II 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA I 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru PARTIJA II 

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA REDOVNOM ODRZAVANJU  ZGRADA GRADSKE UPRAVE SA MESNIM KANCELARIJAMA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli  ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA USLUGE POSREDOVANJA ZA NABAVKU HOTELSKOG SMEŠTAJA I PREVOZA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGE OSIGURANJA  OBLIKOVANA U 3 PARTIJE  

PARTIJA I Putno zdravstveno osiguranje zaposlenih Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA II Kasko osiguranje službenih vozila Gradske uprave grada Zrenjanina

PARTIJA III Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine Gradske uprave grada Zrenjanina 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovori na pitanje ponudjaca I

- Izmene i dopune konkursne dokumentacija

- Izmenjena konkursna dokumentacija 

- Obavestenje o produzenju roka

 - Izmena konkursne dokumentacije II

- Obavestenje o produzenju roka II 

Odluka o dodeli ugovora partija I

Odluka o dodeli ugovora partija II

Odluka o dodeli ugovora partija III

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija I 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija II 

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru partija III 

 

NABAVKA GORIVA ZA SLUZBENA VOZILA GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na pitanje ponudjaca

- Izmena konkursne dokumentacije

Nova konnkursna dokumentacije

Obavesenje o produzenom roku 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA SUZBIJANJA KOMARACA NA TERITORIJI  GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Izmena konkursne 

- Odgovor ponudjacu I 

- Odgovor ponudjacu II 

- Izmena konkursne dokumentacije II 

- Obavestenje o produzenju roka za predaju i otvaranje ponuda 

- Odgovor na pitanje ponudjaca III 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE KRAVA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora 

- Оbaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 NABAVKA PAKETA PREHRAMBENE ROBE ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 

JAVNA NABAVKA

KANCELARIJSKI MATERIJAL          

        PARTIJA I -Toneri

        PARTIJA II -Kancelarijski papir

       PARTIJA III - Kancelarijski pribor 

- Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Odgovor  ponudjacu 

- Izmena konkursne dokumentacije I 

Obavestenje o produzenom roku

  Odgovor ponudjacu II

- Odluka o dodeli ugovora Partija I -Toneri 

- Odluka o dodeli ugovora Partija II- Kancelarijski papir

- Odluka o dodeli ugovora Partija III - Kancelarijski pribor

- Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija I -Toneri

 -Obavestenje o zaključenom ugovoru -Partija II -Kancelarijski papir

-Obavestenje o zaključenom ugovoru - Partija III -Kancelarijski pribor

 

USLUGA IZRADE PROJEKTA UKLANJANJA BESPRAVNO SAGRADJEIH OBJEKATA, I PROJEKTI SANACIJE , ADAPTACIJE, REKONSTRUKCIJE I UKLANJANJA OBJEKTA ILI DELA OBJEKTA ČIJE OŠTEĆENJE UGROŽAVA STABILNOST OBJEKTA I  PREDSTAVLJA OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ZA SUSEDNE OBJEKTA I BEZBEDENOST SAOBRAĆAJA SA POTREBNIM ISPITIVANJEM OBJEKTA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

 - Odluka o obustavi postupka

- Obaveštenje o obustavi postupka

 

                      OBRASCI I ŠTAMPANI MATERIJAL SA KORIČENJEM                            PARTIJA II ŠTAMPANI MATERIJAL SA KORIČENJEM

 - Poziv

 -Konkursna dokumentacija

- Odgvor na pitanje ponudjaca

- Izmena i dopuna konkursne

- Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 

- Odluka o dodeli ugovora

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II -Štampani materijal sa koričenjem

 

                              USLUGE ŠTAMPANJA I KORIČENJA 

-Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Izmena i dopuna konkursne 

Obavestenje o produzenju roka 

Odluka o dodelu ugovora 

 -Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA GEODETSKIH USLUGA oblikovana po partijama

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora Partija I

Odluka o dodeli ugovora Partija II

Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija II

- Obavestenje o zaključenom ugovoru Partija I

 

 JAVNA NABAVKA MALIH VREDNOSTI USLUGA POPRAVKI SLUZBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA oblikovana u 10 partija 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na zahtev ponudjaca

- Izmena i dopuna konkursne dokumentacije I

- Obavestenje o produzenju roka za podnosenje i otvaranja ponuda

 - Odluka o dodeli ugovra Partija I

 - Odluka o dodeli ugovra Partija II

- Odluka o dodeli ugovora Partija III

- Odluka o dodeli ugovora Partija IV

Odluka o dodeli ugovora Partija V

- Odluka o dodeli ugovora Partija VI

- Odluka o dodeli ugovora Partija VII

- Odluka o dodeli ugovora Partija VIII

Odluka o dodeli ugovora Partija IX

Odluka o dodeli ugovora Partija X

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I 

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija III

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija IV

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija V

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija VI

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija VII

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija VIII

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija X

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru Partija IX 

 

UGOSTITELJSKE USLUGE Gradonacelnik

Partija II Riblji specijaliteti  

Partija III Internacionalna kuhinja  

  Partija IV Italijanska kuhinja 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora Partija II

Odluka o dodeli ugovora Partija III

Odluka o dodeli ugovora Partija IV

- Obaveštenje o dodeli ugovora IV

-Obaveštenje o dodeli ugovora III

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru II partija

JAVNA NABAVKA POKLONA ZA POTREBE REPREZENTACIJE  GRADA ZRENJANINA

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Odgovor na pitanje ponuđača

 -Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena konkursne dokumentacije Partija I

Odluka o dodeli ugovora Partija I

Odluka o dodeli ugovora Partija II

Odluka o dodeli ugovora Partija III

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija II

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija III

 

HOTELSKI SMEŠTAJ ZA GOSTE GRADA ZRENJANINA

Poziv za dostavljanje ponuda

Konkursna dokumentacija

- Odluka o obustavi postupka 

- Obavestenje o obustavi postupka 

 

JAVNA NABAVKA  RADOVA NA UKLANJANJU BESPRAVNO SAGRADJENIH OBJEKATA I OBJEKTA ILI DELA OBJEKTA ČIJE OŠTEĆENJE UGROŽAVA STABILNOST OBJEKTA I PREDSTAVLJA OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI ZA SUSEDNE OBJEKTE I BEZBEDNSOT SAOBRAĆAJA  

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

-Izmena konkursne dokumentacije

-Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

-Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA RACUNARSKE OPREME

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

 -Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju

 -Izmena konkursne dokumentacije

 -Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

 -Odluka o dodeli ugovora

 -Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

USLUGA IZRADE PROJEKTA UKLANJANJA BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA I PROJEKTA SANACIJE, ADAPTACIJE REKONSTRUKCIJE I UKLANJANJA OBJEKATA ILI DELA OBJEKTA ČIJE OŠTEĆENJE UGROŽAVA STABILNOST OBJEKTA I PREDSTAVLJA OPASNOST ZA ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI, ZA SUSEDNE OBJEKTE I BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, SA  POTREBNIM ISPITIVANJEM OBJEKTA (II put)

 

 -Poziv

-Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

JAVNA NABAVKA  USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavesteje o podnetom zahtevu za zastitu prava 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

 

JAVNA NABAVKA USLUGA PREDŠTAMPE, IZRADI KOVERATA SA POVRATNICOM, PERSONALNA ŠTAMPA, MAŠINSKO INSERTOVNJE I UŠTAMPAVNJE PROMENLJIVIH ADRESNIH PODATAKA NA I STRANI POVRATNICE I KOVERTE 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

-Odluka o dodeli ugovora 

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE HOTELSKOG SMESTAJA ZA GOSTE GRADA ZRENJANINA 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE INFORMISANJA U DNEVNOM LISTU 

(Gradska uprava) 

 - Poziv Partija I 

- Konkursna dokumentacija Partija I 

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugoovoru

 

 

JAVNA NABAVKA LICENCI ZA SOFTVER oblikovana u partije 

Partija I - Godišnje licence za antivirusni softver 

-Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

 -Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija I -Godišnje licence za antivirusni softver

 

 

 

NABAVKA  ŠKOLSKIH TORBI  I ŠKOLSKOG PRIBORA ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Odluka o dodeli ugovora

 - Obavestenje o zakljucenom ugovoru

- Odluka o izmeni Ugovora 

 

NABAVKA RACUNARSKE I SERVERSKE OPREME

Partija II  prateća računarska oprema 

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

-Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

 

USLUGA PREVOZA UCENIKA

Partija I prevoz ucenika Srednjih skola u iznosu od 100%

Partia II prevoz ucnika Srednjih skola u iznosu od 50%

- Poziv

- Konursna dokumentacija

- Odluka o dodelu ugovora Partija I

- Odluka o dodeli ugovora Partija II 

- Obavestenje o dodeli ugovora Partija I

- Obavestnje o dodeli Ugovora Partija II 

- Odluka o izmeni Ugovora Partija 

 

   ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА КАТАСТАРСКОМ КЛАСИРАЊУ ЗЕМЉИШТА У КО БОТОШ

- Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumеntacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 USLUGE ODRZAVANJA RACUNARSKE OPREME 

Partija IV    odrzavanje servera (harder)

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora Partija IV

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

USLUGA  REGISTRACIJE I TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA GRADSKE UPRAVE

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zaključenom ugovoru

 

ЈАВНА НАБАКА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - ЗАТВОРЕНОГ КОЛЕКТОРА, ЦЕВОВОДА НА БАГЉАШКОМ КАНАЛУ У ЗРЕЊАНИНУ

- Poziv

- Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

JAVNA NABAKA PRATEĆE RAČUNARSKE OPREME 

PARTIJA 1 - SERVERSKA OPREMA

 

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

- Обавештење о закљученом уговору

 

 

УСЛУГА ПРИПРЕМАЊА И КУВАЊА ОБРОКА СА ДОСТАВОМ ЗА НАРОДНУ КУХИЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА

 

-Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

USLUGA POPRAVKI SLUŽBENIH VOZILA SA NABAVKOM REZERVNIH DELOVA

Poziv

Konkursna dokumentacija

- Odluka o dodeli ugovora Partija 1

Odluka o dodeli ugovora Partija 2

Odluka o dodeli ugovora Partija 3

Odluka o dodeli ugovora Partija 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о закљученом уговору Партија 2

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI ZA NABAKVU LICENCI ZA SOFTVER

Partija II  Licenca za Windovs server 2016  operativne sisteme

- Poziv

- Konkursna dokumentacija 

- Odgovor na zahtev ponuđača

Odluka o dodeli ugovora

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

ОБРАСЦИ И ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ СА КОРИЧЕЊЕМ

ПАРТИЈА I - Обрасци

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU USLUGE TELEFONIJE

Partija I  Fiksna telefonija

Partija II   Moibilna telefonija 

- Poziv za podnosenje ponuda

- Konkursna dokumentacjia 

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA I Mobilna telefonija

- Odluka o dodeli ugovora PARTIJA II Fiksna telefonija 

- Obavestenje o podnetom zahtvu za zastitu prava

- Обавештење о закљученом уговору Партија 1

- Обавештење о поништењу поступка Партија 2

 

 

Услуга интернета и бежичног повезивања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

  УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивање позива

Конкурсна документација

- Odluka o dodeli ugovora 

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

УСЛУГЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање понуђача

Oдлука о додели уговора

- Обавештење о закљученом уговору

 

NABAVKA ELEKTRICNE ENERGIJE 

- Poziv 

- Konkursna dokumentacija 

Измена конкурсне документације и НОВА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

одговор на питање понуђача

- измена конкурсне документације

измена конкурсне 2

обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

- Obavestenje o zakljucenom ugovoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana