Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Kancelarija za brze odgovore


KBO obavlja poslove unapređenja organizacije rada i modernizacije Gradske uprave u oblasti urbanizma.

 

U KBO-u se primaju stranke i daju potrebne informacije u vezi izgradnje objekata kao i o ukupnim troškovima predmeta, republičkim i gradskim taksama i naknadama.

 

Službenici KBO-a elektronski podnose zahteve u ime i za račun stranke (investitora) u postupcima objedinjene procedure, obaveštavaju stranke o kretanju predmeta, preduzimaju i druge poslove radi lakšeg i bržeg rešavanja zahteva građana (fizičkih i pravnih lica). 

 

KBO elektronski podnosi zahteve u postupcima objedinjene procedure u kojima je Grad Zrenjanin investitor.

 

KBO obavlja i poslove vezane za “Sistem 48” koji doprinosi efikasnom rešavanju problema građana.

 

Sarađuje sa ustanovama i komunalnim preduzećima na nivou Grada Zrenjanina radi rešavanja problema građana (podnošenje zahteva odnosno prijava problema, izlazak dežurnih službi na teren, obaveštavanje stranke o statusu rešavanja zahteva u roku od 48 sati).

 

Kancelarija za brze odgovore se nalazi u prizemlju Gradske uprave grada Zrenjanina, kancelarija broj 29.

 

Kontakt telefoni kancelarije za brze odgovore su: 

023/ 315 00 60

065/ 315 00 48

 

E-mail adresa: kbo@grad.zrenjanin.rs

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana