Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

Uzmi racun i pobedi!

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Registar investitora

Citaj
Izdavanje informacije o lokaciji


Izdavanje informacije o lokaciji

 

  Informacija o lokaciji sadrži podatke о mogućnostima i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, odnosno na više katastarskih parcela, na osnovu planskog dokumenta. 

  Informacija o lokaciji se izdaje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva, uz naknadu stvarnih troškova izdavanje te informacije. 

  Republička administrativna taksa: 3010,00 dinara

  Naknada za usluge gradske uprave: 3.000,00 dinara za objekte "A" kategorije, odnosno 7000,00 dinara za objekte "B" i "V" kategorije, odnosno 15.000,00 dinara za objekte "G" kategorije.

 

 ZAHTEV ZA IZDAVANJE INFORMACIJE O LOKACIJI

 

Vrste postupaka

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana