Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Dokumenti


 
1.

Odluka o izmeni Odluke o visini stope poreza na imovinu u gradu Zrenjaninu

 

2.

Odluka o izmeni Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Zrenjanina za utvrđivanje poreza na imovinu

 

3. 

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

 

4.

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

 

5.

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

 

6.

Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone na teritoriji grada Zrenjanina za utvrđivanje poreza na imovinu

 

7.

Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Zrenjaninu

 

8.

Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

 

9.

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

 

10.

Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu - obrazac PPI-1

  1. Prilog 1 uz obrazac PPI-1
  2. Podprilog uz Prilog 1
  3. Prilog 2 uz obrazac PPI-1

 

11.

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu - obrazac PPI-2

 

12.

Rešenje o utvrđivanju koeficijenta za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obaveznika koji vode poslovne knjige u gradu Zrenjaninu

 

13.

Plan grada sa obeleženim zonama za određivanje visine poreza na imovinu

 

14.

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu na teritoriji grada Zrenjanina i određivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

 

 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana