Zaglavlje
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Struktura stanovništva


Zrenjanin je privredni, kulturni, prosvetni, zdravstveni i sportski centar Srednjeg Banata, ka kom gravitira oko 210.000 stanovnika Srednjobanatskog regiona. Prema popisu iz 2002. godine, na teritoriji Grada živi 132.051  stanovnik, a u samom Zrenjaninu 81.316 stanovnika. Prema broju stanovnika Zrenjanin je najveći grad u Banatu, treći u Vojvodini, a sedmi u Republici Srbiji. Prosečan broj stanovnika po 1 km je 103,07; Prosečan broj stanovnika po naseljenom mestu je 6.217,18. 


Stanovništvo prema nacionalnoj

ili etničkoj pripadnosti

ukupno

132051

%

Srbi

98794

(74.82%)

Crnogorci

442

( 0.33%)

Jugosloveni

2559

( 1.94%)

Albanci

78

( 0.06%)

Bošnjaci

8

( 0.01%)

Bugari

252

( 0.19%)

Bunjevci

18

( 0.01%)

Vlasi

4

( 0.00%)

Goranci

26

( 0.02%)

Mađari

14211

(10.76%)

Makedonci

437

( 0.33%)

Muslimani

92

( 0.07%)

Nemci

181

( 0.14%)

Romi

2471

( 1.87%)

Rumuni

2511

( 1.90%)

Rusi

56

( 0.04%)

Rusini

20

( 0.02%)

Slovaci

2403

( 1.82%)

Slovenci

111

( 0.08%)

Ukrajinci

31

( 0.02%)

Hrvati

677

( 0.51%)

Česi

22

( 0.02%)

Ostali

278

( 0.21%)

Neizjašnjeni i neopredeljeni

3415

( 2.59%)

Regionalna pripadnost

1405

( 1.06%)

Nepoznato

1549

( 1.17%)

 


Procentualna zastupljenost

Srbi

74.82

Mađari

10.76

Jugosloveni

1.94

Rumuni

1.90

Romi

1.87

Slovaci

1.82

Neizjašnjeni i neopredeljeni

2.59

Nepoznato

1.17

Regionalna pripadnost

1.06

Ostali

ispod 1%

 

 

Stanovništvo Grada Zrenjanina - razni pokazatelji

Broj stanovnika prema popisu 2002.

132051

(Broj stanovnika prema popisu 1991.)

134252

(Broj stanovnika prema popisu 1981.)

139300

(Broj stanovnika prema popisu 1971.)

129837

Broj stanovnika po kvadratnom km

103,07

Ukupno stanovništvo ispod 7 god. - popis 2002.

8417

Ukupno stanovništvo od 7-14 god. - popis 2002.

11851

Ukupno stanovništvo od 15-27 god. - popis 2002.

23564

Ukupno stanovništvo od 60 i više god. - popis 2002.

28243

Radno sposobno stanovništvo (ukupno) - popis 2002.

91104

Radno sposobno muško stanovništvo (od 15 - 64 god.) - popis 2002.

45225

Radno sposobno žensko stanovništvo (od 15 - 59 god.) - popis 2002.

45879

Broj domaćinstava - popis 2002.

46375

Prosečan broj članova domaćinstva

2,8

Prirodni priraštaj, 2003. - broj

- 589

Prirodni priraštaj, 2003. - na 1000 stanovnika

- 4,5

Ukupan broj zaposlenih (svi oblici svojine i radnje), 2002. - godišnji prosek

32730

Udeo žena u ukupnom broju zaposlenih (%), 2002.

42,8

Ukupan broj nezaposlenih lica

20227

Udeo žena u ukupnom broju nezaposlenih (%), 2002.

54,1

Broj zaposlenih na 1000 stanovnika, 2003.

247

Broj nezaposlenih na 1000 stanovnika, 2003.

153

Udeo radnog kontigenta u ukupnom stanovništvu (%), 2002.

68,99

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana