Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Kontroola upravljanja otpadom


Kontrolne liste:

 

Red. br.Oznaka KLNAZIV KONTROLNE LISTE

Kontrolna lista važi od

(datum postavljanja na website)

1.КЛ-41-03/05KL za dokumetaciju - operater27.12.2018.
2.КЛ-42-03/05KL za skladištenje otpada - operater27.12.2018.
3.КЛ-43-03/05KL za tretman otpada - operater27.12.2018.
4.КЛ-49-02/05KL za otpadanu gumu - operater27.12.2018.
5.КЛ-50-02/05KL za otpadana vozila - operater27.12.2018.
6.КЛ-59-01/05Kontrolna lista za nesanitarne deponije - smetlišta27.12.2018.
7.КЛ-60-02/05

KL za utvrđivanje ispunjenosti uslova za

početak rada postrojenja za upravljanje otpadom

27.12.2018.
8.КЛ-64-02/05Otpad - Procena rizika i određivanje prioriteta27.12.2018.
9. Vodič za procenu rizika KL-64-01/05septembar 2018.
 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana