Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Službene evidencije


SPISAK SLUŽBENIH EVIDENCIJA I KONTAKT PODACI LICA OVLAŠĆENIH ZA RAZMENU PODATAKA O ČINjENICAMA IZ SLUŽBENIH EVIDENCIJA

 

 

1. EVIDENCIJA O LIČNOM STANJU GRAĐANA I TO: MATIČNA KNJIGA ROĐENIH, MATIČNA KNJIGA VENČANIH, MATIČNA KNJIGA UMRLIH I KNJIGA DRŽAVLJANA

 

- kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ: 

 
KALUĐERSKI SINIŠA
- e-mail adresa: mk.aradac@grad.zrenjanin.rs 
- broj telefona: 023/3150332,
 
POŽAR IŠTVAN 
- e-mail adresa: mk.beloblato@grad.zrenjanin.rs, mk.lukinoselo@grad.zrenjanin.rs, mk.mihajlovo@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150286, 023/3885050, 023/3150328,
 
PETRULjESKOV DRAGAN
- e-mail adresa: mk.botos@grad.zrenjanin.rs, mk.orlovat@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona:023/3150288, 023/ 3150285,
 
STANOJČIĆ ZORAN
- e-mail adresa: mk.banatskidespotovac@grad.zrenjanin.rs, mk.lazarevo@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150353, 023/ 3150330,
 
PILIPOVIĆ MILENA
- e-mail adresa: mk.elemir@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150325,
 
BUGAR ALEKSANDAR 
- e-mail adresa: mk.ecka@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150334;
 
STOJANOVIĆ SLAVIŠA
- e-mail adresa: mk.lukicevo@grad.zrenjanin.rs, mk.stajicevo@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150335,  023/3150333,
 
VOJNA TIBERIJU
- e-mail adresa: mk.klek@grad.zrenjanin.rs, mk.jankovmost@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/ 3150329, 023/3150327,
 
EREMIĆ DEJAN 
- e-mail adresa: mk.melenci.@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150287,
 
STOJAN VITOMIROV
- e-mail adresa: mk.tomasevac@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150218,
 
SPOMENKA HRISTOV 
- e-mail adresa: mk.centa@grad.zrenjanin.rs, mk.farkazdin@grad.zrenjanin
 - broj telefona: 023/3150331,  023/3150422,
 
RADOVAN VUČETIČ 
- e-mail adresa: mk.farkazdin@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150324,
 
JOCIĆ JELICA 
- e-mail adresa:mk.perlez@grad.zrenjanin.rs, mk.knicanin@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150347, 023/3150348
  
MIRKOV DRAGANA
- e-mail adresa: dragana.mirkov@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150138,
 
CIKORA LjUBICA
- e-mail adresa: ljubica.cikora@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150140,
 
EREMIĆ SANjA 
- e-mail adresa: sanja.eremic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150140,
 
ŠEBEZ DANIJEL
- e-mail adresa: danijel.sebez@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150140,
 
MARKOV DUŠICA
 - e-mail adresa: dusica.markov@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150137,
 
MAKSIMOV VESNA
- e-mail adresa: vesna.maksimov@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150137,
 
ĐURIN VIOLETA
- e-mail adresa: violeta.djurin@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150138,
 
ĐERMANOVIĆ DIANA
- e-mail adresa: diana.djermanovic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150141,
 
SUBU BISENIJA
- e-mail adresa: bisenija.subu@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150141,
 
TAKAČ MILjANA
- e-mail adresa: miljana.takac@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150142,
 
ČOLAKOVIĆ BRANKA
- e-mail adresa: branka.colakovic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150142,
 
RISTOVIĆ VALERIJA
- e-mail adresa: valerija.ristovic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150358,
 
ŠEVENjHAZI TIBOR
- e-mail adresa: mk.muzlja@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150326.
 
 
- kontakt podaci lica ovlašćenih za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ: 
 
 
ĆURIĆ DIVNA
- e-mail adresa: divna.curic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150135,
 
STANKULOV PETER
- e-mail adresa: peter.stankulov@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150135,
 
KOZOMORA JOVO
- e-mail adresa: jovo.kozomora@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150135.
 
 

2. DEČIJI I RODITELJSKI DODACI, ĐAČKE I STUDENTSKE STIPENDIJE I KREDITI, KANCELARIJA ZA SMANJENJE SIROMAŠTVA

 

- kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

 
 
SINIŠA ANOVIĆ
- e-mail adresa: sinisa.anovic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150045
 
 

3. BORAČKO-INVALIDSKA ZAŠTITA

 

- kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:
 
DRAGOLJUB CVEJIĆ
- e-mail adresa: dragoljub.cvejic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 064/8116320.
 
 

4. PRAVA TRUDNICA I PORODILJA

- kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:
 
DRAGAN KORAĆ
- e-mail adresa: dragan.korac@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 064/8116442.
 
 

5. IZBEGLICE, MIGRACIJE I ROMSKA PITANJA

 

- kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:
 
VERONA TOMIN
- e-mail adresa: dragan.korac@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 064/8116442
 
 

6. MESNE ZAJEDNICE I BIRAČKI SPISKOVI

 

- kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:
 
 
SVETLANA ŽIVANOVIĆ
- e-mail adresa: svetlana.zivanovic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 064/8116656
 
 

7. REGISTAR TAKSI PREVOZNIKA, REGISTAR VODNIH AKATA I EVIDENCIJA O VOĐENJU PREDUZETNIČKIH RADNJI NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA

 

- kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:
 
BRANISLAV PLEĆAŠ
- e-mail adresa: branislav.plecas@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150059
 
 

8. PORESKA EVIDENCIJA

 

- kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:
 
BILJANA DOŠEN
- e-mail adresa: biljana.dosen@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150036
 
GORDANA ČUKA
- e-mail adresa: gordana.cuka@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150036
 
 
SLAVICA RADIŠIĆ
- e-mail adresa: slavica.radisic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150031
 
 

9. EVIDENCIJA O IZDATIM REŠENJIMA O OZAKONJENJU OBJEKATA

 

- kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:
 
GORDANA DIMKOVIĆ
- e-mail adresa: gordana.dimkovic@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150066
 
 

10. JAVNA KNJIGA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

- kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:
 
BOJAN RADULOV
- e-mail adresa: bojan.radulov@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150189
 
 

11. REGISTAR IZDATIH DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

 

- kontakt podaci lica ovlašćenog za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:
 
BOJAN RADULOV
- e-mail adresa: bojan.radulov@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150189
 

 

12. REGISTAR IZDATIH LICENCI ZA PROIZVODNJU, DISTRIBUCIJU I SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM

 

- kontakt podaci lica ovlašćenih za vođenje, pristup i davanje podataka o činjenicama iz gore navedene evidencije i za pribavljanje podataka o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ:

 
IMRE FAZEKAŠ
- e-mail adresa: imre.fazekas@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150189
 
DUŠAN MIHAJLOV
- e-mail adresa: dusan.mihajlov@grad.zrenjanin.rs
- broj telefona: 023/3150189
 
 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana