Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Ovlašćena lica


Ovlašćuju se sledeća službena lica da pribavljaju podatke iz službenih evidencija drugih organa koji su neophodni za odlučivanje u upravnim postupcima iz njihove nadležnosti, kao i da ustupaju i dostavljaju podatke iz službenih evidencija kojima raspolažu na zahtev drugih organa radi sprovođenja upravnih postupaka iz njihove nadležnosti, i to:
 
Iz Odeljenja za finansije/Odseka za lokalnu poresku administraciju:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nikolina Šerfeze
e-mail: nikolina.serfeze@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Svetlana Bosić
e-mail: bosic.svetlana@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Zoran Maksimović
e-mail: zoran.maksimovic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Slavica Radišić
e-mail: slavica.radisic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Željko Tornjanski
e-mail: zeljko.tornjanski@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vojislavka Kijac
e-mail: vojislavka.kijac@grad.zrenjanin.rs
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Radovan Drljača
e-mail: radovan.drljaca@grad.zrenjanin.rs
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Kulundžić
e-mail: vesna.kulundzic@grad.zrenjanin.rs
 
9. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mira Grujić
e-mail: mira.grujic@grad.zrenjanin.rs
 
10. Ime i prezime ovlašćenog lica: Biljana Došen
e-mail: biljana.dosen@grad.zrenjanin.rs
 
11. Ime i prezime ovlašćenog lica: Gordana Čuka
e-mail: gordana.cuka@grad.zrenjanin.rs
 
12. Ime i prezime ovlašćenog lica: Marko Stanimirović
e-mail: marko.stanimirovic@grad.zrenjanin.rs
 
13. Ime i prezime ovlašćenog lica: Svetlana Boltić
e-mail: svetlana.boltic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milutin Đurišić
e-mail: milutin.djurisic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom/Odseka za imovinsko-pravne poslove:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Violeta Kučanda Bogasenieva
e-mail: violeta.kucanda@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ružica Strajnić Berbakov
e-mail: ruzica.strajnic@grad.zrenjanin.rs
 
 

Iz Odeljenja za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom/Odseka za stambene poslove:

 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Aleksandar Kojčić
e-mail: aleksandar.kojcic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milica Samardžija
e-mail: milica.samardzija@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Olgica Crvenkov
e-mail:olgica.crvenkov@grad.zrenjanin.rs
 
 
 Iz Odeljenja za opštu upravu:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sofija Anđelković
e-mail: sofija.andjelkovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za opštu upravu/Odseka za upravno-pravne poslove:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Valerija Nađ
e-mail: valerija.nadj@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sanja Eremić
e-mail: sanja.eremic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jovo Kozomora
e-mail: jovo.kozomora@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za opštu upravu/Odseka za poslove matičara:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Violeta Đurin
e-mail: violeta.djurin@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljubica Cikora
e-mail: ljubica.cikora@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Branka Čolaković
e-mail: branka.colakovic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Danijel Šebez
e-mail: danijel.sebez@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Maksimov
e-mail: vesna.maksimov@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Valerija Ristović
e-mail: valerija.ristovic@grad.zrenjanin.rs
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Bisenija Subu
e-mail: bisenija.subu@grad.zrenjanin.rs
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Miljana Takač
e-mail: miljana.takac@grad.zrenjanin.rs
 
9. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dušica Markov
e-mail: dusica.markov@grad.zrenjanin.rs
 
10. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragana Mirkov
e-mail: dragana.mirkov@grad.zrenjanin.rs
 
11. Ime i prezime ovlašćenog lica: Diana Đermanović
e-mail: diana.djermanovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za opštu upravu/Odseka za mesne kancelarije:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Slaviša Stojanović
e-mail: mk.lukicevo@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Siniša Kaluđerski
e-mail: mk.aradac@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ištvan Požar
e-mail: mk.beloblato@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragan Petruljeskov
e-mail: mk.botos@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milena Pilipović
e-mail: mk.elemir@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Aleksandar Bugar
e-mail: mk.ecka@grad.zrenjanin.rs
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Tiberiju Vojna
e-mail: mk.klek@grad.zrenjanin.rs
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Zoran Stanojčić
e-mail: mk.lazarevo@grad.zrenjanin.rs
 
9. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dejan Eremić
e-mail: mk.melenci@grad.zrenjanin.rs
 
10. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelica Jocić
e-mail: mk.perlez@grad.zrenjanin.rs
 
11. Ime i prezime ovlašćenog lica: Spomenka Hristov
e-mail: mk.centa@grad.zrenjanin.rs
 
12. Ime i prezime ovlašćenog lica: Radovan Vučetić
e-mail: mk.taras@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja inspekcija:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milan Jovanov
e-mail: milan.jovanov@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nebojša Petrović
e-mail: nebojsa.petrovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja inspekcija/Odseka komunalne i saobraćajne inspekcije:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Željko Brusin
e-mail: zeljko.brusin@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Gordana Cvetić
e-mail: gordana.cvetic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Predrag Vujin
e-mail: predrag.vujin@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jovan Ćurčić
e-mail: jovan.curcic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Duška Koprivica
 
 
 
Iz Odeljenja inspekcija/Odseka građevinske inspekcije:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Gordana Damjan Paskaš
e-mail: gordana.paskas@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milka Bijelić
e-mail: milka.bijelic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Biljana Terzić
e-mail: biljana.terzic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sonja Tornjanski
 
 
 
Iz Odeljenja inspekcija/Odseka prosvetne inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragana Adamović
e-mail:dragana.adamovic @grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ružica Tapavički
e-mail: ruzica.tapavicki@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ivana Atanacković
e-mail: ivana.atanackovic@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Zorica Pajtašev Babić
e-mail: zorica.pajtasev@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Dragić
e-mail: jelena.dragic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za poslove iz oblasti društvenih delatnosti:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Olivera Ristić Kostić
e-mail: olivera.ristic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Siniša Anović
e-mail: sinisa.anovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nemanja Malinić
e-mail: nemanja.malinic@grad.zrenjanin.rs
 
 3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Deže Hunka
dečiji dodatak
e-mail: deze.hunka@grad.zrenjanin.rs
 
 4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Silvija Kajari
e-mail: silvija.kajari@grad.zrenjanin.rs
 
 5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Tibor Kočiš
e-mail: tibor.kocis@grad.zrenjanin.rs
 
 6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milana Piperski
e-mail: milana.maric@grad.zrenjanin.rs
 
 7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nataša Micić
e-mail: natasa.micic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za boračko-invalidsku zaštitu i prava porodilja u Odeljenju za društvene delatnosti:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ivana Popov
e-mail: ivana.popov@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragoljub Cvejić
e-mail: dragoljub.cvejic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragan Korać
e-mail: dragan.korac@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sandra Stanković
e-mail: sandra.stankovic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sanja Gavranić
e-mail: sanja.gavranic@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Draginja Surla
e-mail: draginja.surla@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za mesne zajednice i birački spisak:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Živko Gavrilović
e-mail: zivko.gavrilovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Nataša Simić
e-mail: natasa.simic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Svetlana Živanović
e-mail: svetlana.zivanovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za društvene delatnosti/Odseka za nacionalne manjine, etničke grupe, izbeglice i migracije:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vjerka Hrubik
e-mail: vjerka.hrubik@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Verona Tomin
e-mail: verona.tomin@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljiljana Pecelj Luburić
e-mail: ljiljana.pecelj@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Marijana Radojčić
e-mail: marijana.radojcic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam/Odseka za urbanizam i prostorno planiranje:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Cigulov
e-mail: vesna.cigulov@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam/Odseka za sprovođenje objedinjene procedure:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ankica Vojnović
e-mail: ankica.vojnovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Simo Babić
e-mail: simo.babic@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Bojana Dimitrijević Golijanin
e-mail: bojana.golijanin@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Anđelika Jojić
e-mail: andjelika.jojic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragana Mitrović
e-mail: dragana.mitrovic@grad.zrenjanin.rs
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Julkica Maričić
e-mail: julkica.maricic@grad.zrenjanin.rs
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragan Mirkov
e-mail: dragan.mirkov@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam/Odseka za ozakonjenje objekata:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Gordana Dimković
e-mail: gordana.dimkovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sandra Jovanović Litričin
e-mail: sandra.jovanovic@grad.zrenjanin.rs
 
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Zorica Denda
e-mail: zorica.denda@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Biljana Čepski
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Danica Medvedev
 
 
6. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Grbić
 
 
7. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sonja Dragaš
e-mail: sonja.dragas@grad.zrenjanin.rs
 
8. Ime i prezime ovlašćenog lica: Aleksandar Stanić
 
 
9. Ime i prezime ovlašćenog lica: Vladimir Milenov
 
 
 
Iz Odeljenja za urbanizam/Odseka za saobraćaj:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mirko Petrović
e-mail: mirko.petrovic@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Branislav Plećaš
e-mail: branislav.plecas@grad.zrenjanin.rs
 
 
 
Iz Odeljenja za ljudske resurse i pravne poslove/Odsek za radne odnose i ljudske resurse
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Sabo
e-mail: jelena.sabo@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za privredu:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljiljana Tomović
e-mail: ltomovic@zrenjanin.rs
 

 Iz Odeljenja za privredu /Odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Stojan Kralj
e-mail: stojan.kralj@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Miloš Kovačević
e-mail: milos.kovacevic@grad.zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za privredu /Odseka za izgradnju i uređenje grada
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Danijela Aleksić
e-mail: danijelaaleksic023@gmail.com
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Mira Đaković
e-mail: djakovicmira14@gmail.com
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Milena Kirćanski
e-mail: mkircanski@zrenjanin.rs
 
 
Iz Odeljenja za privredu /Odseka za zaštitu i unapređivanje životne sredine:
 
1. Ime i prezime ovlašćenog lica: Stojanka Samardžić Horvat
e-mail: stojanka.horvat@grad.zrenjanin.rs
 
2. Ime i prezime ovlašćenog lica: Bojan Radulov
e-mail: bojan.radulov@grad.zrenjanin.rs
 
3. Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Brusin
e-mail: jelena.brusin@grad.zrenjanin.rs
 
4. Ime i prezime ovlašćenog lica: Sonja Anđelković
e-mail: sonja.andjelkovic@grad.zrenjanin.rs
 
5. Ime i prezime ovlašćenog lica: Dušan Mihajlov
e-mail: dusan.mihajlov@grad.zrenjanin.rs
 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana