Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica
Citaj
Grb Torontalske županije, simbol vladara


Austrougarska carica Marija Terezija je 23. aprila 1779. godine donela odluku o osnivanju Torontalske županije, jedne od 64 administrativnih oblasti tadašnje Habsburške monarhije. Nova županija konstituisana je 13. jula, a Veliki Bečkerek je postao županijsko mesto i središte jednog od četiri sreza i 24 sela.
 
Iznad glavnog ulaza u Baroknu salu Gradske kuće sačuvan je stilizovani grb Torontalske županije. Grb je podeljen u pet polja, dva gornja i tri donja, koja su razdvojena vodoravnim zlatnim poljem sa inicijalima Josifa Drugog Habzburškog (׀׀.J.) i njegove majke Marije Terezije (M.T.). U gornjem levom polju prikazana je tvrđava sa habzburškom zastavom, a u gornjem desnom sunce - simbol vladara i simbol moći Županije. U donjem delu grba, dva polja sa srebrnim cvetovima razdvojena su površinom na kojoj je prikaz "roga izobilja", koji ukazuje na bogatstvo Županije.
 

(Grb Županije iznad ulaza u Baroknu salu Gradske kuće)
 
Monumentalni kameni grb Županije nalazio se i na zabatu zgrade pre njene rekonstrukcije i dogradnje, 1887. godine, kada je uklonjen i premešten u Županijski park. Uništen je 1944. godine prilikom oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu. O njegovim dimenzijama svedoči jedna sačuvana fotografija iz tog perioda.
 
Upravo grb Županije sa opisanim simbolima uzet je kasnije kao osnova za amblem Zrenjanina, koji je imao funkciju grba grada u posleratnom periodu, od 1968. godine pa do 11. jula 2008. godine. Rad vajara Stevana Dukića bio je jednostavne strukture, oblika ovalnog štita sa zelenom pozadinom, sa simbolima reke (Begej) i mosta pri dnu štita. Poput grba županije, bio je podeljen na četiri unutrašnja polja i sadržavao iste simbole - kulu, sunce, srebrni cvet (po nekim tumačenjima “točak progresa”) i rog izobilja. 
 

(Simbol Zrenjanina, od 1968. do 2008. godine i kameni grb Županije sa zabata zgrade, u Županijskom parku)
 
Interesantno je da se simbol vladara i moći Županije - sunce u ljudskom obliku - javlja ne samo kao motiv županijskog grba, već i na mnogim mestima unutar zgrade i na njenoj fasadi. Prisutno je iznad prozora na ulazima u kabinet gradonačelnika i kabinet predsednika Skupštine grada, u dekoraciji Barokne sale, na čeonoj fasadi levo i desno od balkona, iznad bočnih ulaza u zgradu, a posebno mesto zauzima na ulaznoj kapiji u Gradsku baštu iz Ulice Narodnog fronta.
 
(Sunce u enterijeru zgrade)
 

(Sunce na ulaznoj kapiji Gradske bašte)
 

(Sunce na fasadi zgrade prema Trgu slobode)
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana