Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Studenti Tehničkog fakulteta rešavaće na praksi konkretne projektne zadatke

20.03.2017


Pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Duško Radišić, načelnik Odeljenja za informacione i komunikacione tehnologije Gradske uprave Dušan Šijan i dekanka Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu prof. dr Dragica Radosav najavili su danas početak realizacije nedavno potpisanog protokola između Grada Zrenjanina i fakulteta. Oni su predstavili i projektne zadatke i naveli javne ustanove i preduzeća u kojima će studenti realizovati stručnu praksu. Kako je istaknuto, ovakav model saradnje trebalo bi da se primenjuje i u narednom periodu i da postane uobičajen.
 
 
Pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Duško Radišić rekao je da je ovo jedan od prvih koraka i aktivnosti u sprovođenju potpisanog protokola o saradnji. 
“Želja nam je da studenti steknu prava znanja, ali i da ta znanja i ideje primene i pretoče u aplikacije koje će biti od pomoći našim sugrađanima”, kazao je Radišić i dodao da su godinama studenti obavljali praksu “šetajući” po ustanovama, upoznavali su se s određenim procesima rada, ali nisu imali mnogućnost da daju tome svoj konkretan doprinos.
 
“Sada to menjamo iz korena, definisali smo specifične projektne zadatke, i studenti će u javnim preduzećima i ustanovama rešavati konkretne probleme. Mi smo tu da im zadamo projektne zadatke, da ukažemo na probleme, ali smo svakako otvoreni i za sve predloge i nadamo se da ćemo, završetkom ovog ciklusa prakse, dobiti konkretne rezultate, u vidu primenjivih aplikacija”, zaključio je Radišić.
 
 
Kako se moglo čuti, trenutno je broj projektnih zadataka veći od broja prijavljenih studenata, što ujedno znači i poziv studentima da se prijave za obavljanje prakse na ovakav način. Uskoro će biti precizirano i kada će praksa moći da počne, uz želju studenata da to bude već tokom ovog semestra.
“Akcenat je u ovom trenutku na IT stručnjacima, ali naš fakultet ima i drugih smerova i svi studenti sa svojim specijalizovanim znanjima iz određenih oblasti mogu da se uključe tamo gde je to potrebno i gde su ta znanja primenjiva. Prioritet u obavljanju prakse imaće studenti 3. i 4. godine i master studenti, a osim određenog propisanog perioda za boravak na stručnoj praksi oni će moći u firmama da provedu i više vremena, u cilju izrade svojih seminarskih radova, odnosno završnih diplomskih i master radova, koji moraju biti gotovo aplikativno rešenje, za upotrebu. Mislim da je ovo jedan od prepoznatljivih koraka kako treba realizovati dualno obrazovanje u našoj zemlji i da je ova saradnja između fakulteta i Grada Zrenjanina pravi primer kako se to radi organizovano i odgovorno u jednoj sredini”, ocenila je značaj ovog projekta prof. dr Dragica Radosav.       
 
 
Studentkinja softverskog inženjerstva Milica Knežević kaže da ovim dobija mogućnost da primeni svoje znanje, ali i da nauči nešto novo. Uverena je da će joj ovakav projekat značiti i u budućnosti, za zaposlenje. Student 4. godine Informacionih tehnologija i inženjerstva Velibor Premčevski smatra da je praktičan rad i rad na realnim projektima veoma bitan.
“To je slučaj na svim fakultetima, tako i našem i prijavio sam se prvenstveno da bih dobio šansu da radim na nekom realnom projektu i da bih mogao da unapredim svoje znanje, naravno, i iskustvo u radu”, kaže on. 
 
 
“Broj studenata na praksi i broj projektnih zadataka nije limitiran. Ovo je samo prvi korak evidentiranja projektnih zadataka od strane službi Gradske uprave i javnih preduzeća i ustanova”, kazao je načelnik Odeljenja za informacione i komunikacione tehnologije Gradske uprave Dušan Šijan, predstavljajući neke od predviđenih zadataka i preduzeća i ustanova koja su iskazala potrebu za takvom vrstom saradnje.
 
 
Između ostalog, studenti će moći da obavljaju stručnu praksu u Gradskoj upravi, JKP “Vodovod i kanalizacija”, Domu zdravlja Zrenjanin, Istorijskom arhivu, Predškolskoj ustanovi, Javnom preduzeću za urbanizam, Savremenoj galeriji UK Ečka, a neki od projektnih zadataka na kojima će raditi biće izrada elektronske baza akata Skupštine grada i Gradskog veća za period od 2004. godine, izrada programa za elektronsku pretragu akata Skupštine grada i Gradske uprave, programa za praćenje pređene kilometraže vozila i potrošnje goriva - na nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou, programa za prijem i praćenje zahteva korisnika do realizacije i slanja odgovora korisniku usluga JKP “Vodovod i kanalizacija”, izrada programa za skrining u cilju smanjenja malignih oboljenja za potrebe Doma zdravlja, izrada programa za formiranje elektronske baze podataka za zaposlene radnike i programa za elektronski upis dece u Predškolsku ustanovu, programa za vođenje fonda od 2.800 umetničkih dela i novog programa za virtualnu prezentaciju Savremene galerije Zrenjanin, kao i izradu odgovarajućeg softvera i aplikacija za druge namene, u drugim ustanovama.
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana