Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Radovi na priključenju prečišćivača vode na gradsku mrežu

25.04.2017


JKP „Vodovod i kanalizacija“ je odmah po prijemu obaveštenja od strane investitora izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitke vode da su ispunjeni svi uslovi da se postrojenje spoji na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, započela radove na priključenju postrojenja na mrežu, saopštavaju iz tog komunalnog preduzeća.
 
Završeni su radovi na izgradnji potisnog voda fekalne kanalizacije od crpne stanice, koja se nalazi u krugu postrojenja, do priključnog šahta na gradsku kanalizacionu mrežu i postrojenje je na istu i priključeno.
 
 
 
Paralelno sa ovim radovima sprovedene su i pripremne radnje za povezivanje postrojenja na gradsku vodovodnu mrežu. U pitanju su dva priključka, jedan za dovod sirove vode u postrojenje, a drugi za dotok prečišćene vode iz postrojenja u gradsku vodovodnu mrežu. Dok budu trajali ovi složeni radovi neće doći do prekida vodosnabdevanja, a jedino je moguće da dođe do manjeg pada pritiska u mreži.
 
Završetkom radova na priključenju postrojenja za prečišćavanje vode na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, JKP „Vodovod i kanalizacija“ završilo je sa svim obavezama prema investitoru postrojenja, a ovim se ujedno stvaraju uslovi za početak probnog rada postrojenja.
 
 
 
Kako je ranije najavljeno od strane investitora, u toku probnog rada postrojenja prečišćena voda će biti puštena u gradsku vodovodnu mrežu i već nakon par sati od početka probnog rada biće vidno poboljšan kvalitet vode u mreži. Uhodavanje rada mašina i potpuno podešavanje parametara kvaliteta vode u skladu sa propisima koje je definisala Republika Srbija, a koji su znatno strožiji od onih koji su na snazi u zemljama Evropske unije, uslediće nakon tridesetak dana od početka probnog rada postrojenja.
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana