Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije

07.05.2018


Centar Ministarstva odbrane Zrenjanin, obaveštava zainteresovana lica muškog i ženskog pola, da je i dalje u toku javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije.
 
Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa. Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs. ili u centru Ministarstva odbrane Zrenjanin u Zrenjaninu, adresa Gundulićeva bb, gde mogu podneti i prijavu.
 
Posle potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u neki od centara za obuku Vojske Srbije.
 
Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, propisuje da služenje vojnog roka traje šest meseci.
 
Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana