Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Mreža za uspeh društvenog preduzetništva - međunarodni konkurs pobratimljenih gradova

19.06.2018


Glavni cilj projekta grada Đula u periodu 2017/2018 jeste da skrene pažnju na ulogu društvenog preduzetništva na lokalnom i evropskom nivou. Važno je da predstavnici postojećih preduzetništva nauče od drugih zemljama / gradova njihove dobre prakse i modele, da uspostave partnerstva i direktne poslovne kontakte u okviru mreže pobratimljenih opština. S druge strane, dobiće i dodatna znanja o ulozi i o prirodi društvenog preduzetništva i biće jedna vrsta multiplikatora u svojoj zajednici.  
 
Kratkoročni cilj projekta jeste uspostavljanje dijaloga između lokalnih društvenih preduzetnika, nevladinih organizacija i lokalnih samouprava o pitanjima razvoja socijalne ekonomije, da građani na taj način dobiju želju da pokrenu nova preduzetništva i projekte.  
 
Dugoročni cilj projekta jeste jačanje međuopštinskih i bratskih veza u okviru kulturnih desavanja, saradnjom između nevladinih organizacija i preduzetnika, širenje svesti o učešću građana u raznim programima projekta, ojačati proces donošenja odluka u EU i poverenje u politiku EU, jačanje demokratije na lokalu i u društvu.
 
 
Partneri u projektu: Budrio (Italija), Kovasna (Rumunija), Arad (Rumunija) i Komarom (Slovačka)
 
Učesnici završne konferencije o projektu – bratska naselja i gradovi sa gradom Đula (Mađarska) – Ditzingen (Nemačka), Wagrowiec (Poljska), Zrenjanin (Srbija), Budrio (Italija), Arad, Kovasna, Čiksereda (Rumunija) i Komarom (Slovačka)
 
 
 
Datumi i vreme održavanje manifestacija (u održavanje manifestacija bila je uključena i javnost):
Budrio, 15., 16., 17. septembar 2017. – Teme konferencije: uloga društvenog preduzetništva u održivim i inkluzivnim zajednicama 
Arad, 7. i 8. decembar 2017. – Tema konferencije: mesne zajednice i socijalna ekonomija 
Komarom, 2.,3.,4. mart 2018. – Tema konferencije: „Kako funkcioniše PR i marketing unutar socijalne ekonomije?”
Kovasna, 13., 14., 15. april 2018. – Tema konferencije: socijalna ekonomija – zakoni, mogućnosti, finansijski okviri
Đula, 11., 12., 13. maj 2018. – Završna konferencija projekta
 
  
 
Obaveze projekta:
  • Organizovanje međunarodnih manifestacija
  • Uključivanje medija (radio, TV, portali, novine…)
  • Kampanja preko društvene mreže Facebook (Facebook.com/SEECNET)
  • Otvaranje YouTube-a
  • Mobilna aplikacija (SEECNET)
Pristup preko Facebooka: https://www.facebook.com/SEECNET/

Mobilna aplikacija: SEECNET

Youtube: gyula seecnet
 
 
Bitni podaci o projektu:
Program “Evropa za građane” - Mreža za uspeh društvenog preduzetništva
Broj projekta: 582706-CITIZ-1-2016-2-HU-CITIZ-NT
Pokretač projekta: Európai Oktatási, Kulturális Audiovizuális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA)
Oblik pomoći: nepovratna sredstva
Rok za izvršenje projekta: 2017. 01. 01 – 2018. 12. 31.
Nosilac projekta: grad Đula
Osvojen iznos na projektu: 132.500 €
Države: Mađarska, Rumunija, Nemačka, Slovačka, Srbija, Italija i Poljska 
 
Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana