Zaglavlje
Mapa sajta  Mapa sajta   RSS  RSS    Facebook 
Leva ivica
Pretraga
Desna ivica
Leva ivica

SISTEM 48

Budžet grada Zrenjanina

GIS centar u Zrenjaninu

Free and Industrials Zones

Pitajte gradonacelnika

Portal E-uprava Srbija

Jedinstveni birački spisak

Citaj
Izveštaj sa sastanka Komisije za procenu štete nastale od elementarnih nepogoda

17.07.2019


Dana 17.07.2019. godine u sali Gradskog veća održan je sastanak Komisije za procenu štete nastale od elementarnih nepogoda. Na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije Grada Zrenjanina (k.o. Čenta, k.o. Perlez, k.o. Knićanin, k.o. Belo Blato, k.o. Mužlja, k.o. Aradac i k.o. Elemir) stručna komisija Grada Zrenjanina, će u sklopu pripreme Izveštaja, izvršiti obilazak terena u navedenim katastarskim opštinama. Poljoprivrednici koji su pretrpeli štete na gore navedenim lokacijama mogu podneti prijavu popunjavanjem Obrasca i predajom istog nadležnoj Mesnoj zajednici ili na Pisarnici Gradske uprave grada Zrenjanina.

 

Obrazac za prijavu štete od elementarnih nepogoda 

 

Desna ivica

© 2008 Grad Zrenjanin. Sva prava zadržana