logo
Citaj
Dokumenta za preuzimanje


Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

 

Zaključak o utvrđivanju Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina

 

Zaključak o utvrđivanju Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe

 

Rešenje o izmenama rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Zrenjanina - avgust 2018

 

Predlog Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina

 

Pravilnik o načinu rada i postupanju po formalnim zahtevima - decembar 2017.

 

Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja - pdf dokument veličine 97 KB. 

 

Poslovnik o radu žalbene komisije - pdf dokument veličine 2,40 MB.

 
Statut grada Zrenjanina
 
 
Poslovnik Skupštine grada Zrenjanina
 
 
Poslovnik Gradskog veća grada Zrenjanina
 
 
Odluka o Gradskoj upravi grada Zrenjanina
 
 
Odluka o Javnom pravobranilaštvu grada Zrenjanina
 
 
Budžet grada Zrenjanina
 
 
Uslovi za obavljanje auto-taksi prevoza na teritoriji Grada Zrenjanina (PDF dokument, 71 KB)
 
 
Generalni plan Zrenjanina 2006 - 2026. godine - pdf format veličine 1872 KB.
 
 
Plan namene površina - jpg format veličine 4358 KB.
 
 
Strategija održivog razvoja opštine Zrenjanin - pdf dokument veličine 1943 KB.
 
 
Lokalni ekološki akcioni plan opštine Zrenjanin - pdf dokument veličine 1220 KB
 
 
Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji - word dokument veličine 141 KB.
 
 
Izveštaj Anketnog odbora o razlozima za pokretanje stečajnog postupka nad AD "Šinvoz" - pdf dokument veličine 1351 KB
 
 
Lokalni akcioni plan za mlade - pdf dokument veličine 445 KB
 
 
Zahtev za otpis kamate - pdf dokument veličine 40 KB
 
 
Nacrt Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Zrenjanina - pdf dokument veličine 318 KB
 
- anketa: http://www.tvojstav.com/input/OKXoROPEkq1xzJz8onQ1

- e-mail: gradoviprotivkorupcije@birodi.rs

 

Nacrt Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja na teritoriji grada Zrenjanina - pdf dokument veličine 367 KB

 

Lokalni akcioni plan za pristupačnost Zrenjanin - pdf dokument veličine 92 KB

 

Prijava za utvrđivanje posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine - pdf dokument veličine 65 KB

 

Pravilnik o izmenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Zrenjanina (25.12.2013) - pdf dokument veličine 578 KB

 
 
Odluka o određivanju područja osnovnih škola u naseljenom mestu Zrenjanin (30.12.2014) - word dokument veličine 94 KB
 
 
Studija izvodljivosti - Upravljanje otpadnim vodama u gradu Zrenjaninu (02.07.2015.) - pdf dokument veličine 4320 KB.
 

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58