logo
Citaj
Virtuelni matičar


Grad Zrenjanin je omogućio Vama koji ste upisani u matične knjige koje se vode za matično područje Zrenjanin, da putem interneta naručite i na kućnu adresu dobijete izvode i uverenja iz naših matičnih knjiga..

 

 

Naručite potrebna dokumenta uz pomoć Virtuelnog matičara...

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58