logo
Citaj
Aerodrom Zrenjanin


Kompleks Aerodroma Zrenjanin se prostire na površini od 1100 ha. Aerodromske površine locirane su kompletno na infrastrukturi nemačkog aerodroma iz drugog svetskog rata, najvećeg u jugoistočnoj Evropi, izgrađenog 1941. godine. Aerodrom Zrenjanin je najveći aerodrom „C” klase na Balkanu sa svojom pratećom infrastrukturom za prijem manjih putničkih, poljoprivrednih i transportnih aviona do 7 tona nosivosti. Na kompleksu aerodroma urađen je detaljni plan na površini od 300 ha..

 

                                        

 

Dominantni postojeći elementi infrastrukture su:

       
 - Travnata pista 1250m x 80m,
 - 3 Hangara,
 - Aerodromska zgrada sa čekaonicom i pratećim sadržajima, 
 - Bunar,
 - Trafostanica,
 - Padobranski krug,
 - Cisterne za gorivo sa benzinskom stanicom,
 - Betonska pista 1850m x 60m - nije u upotrebi,
 - Sistem rulnih staza - nije u upotrebi.


  

                                            

 

Vizija Aerodroma Zrenjanin

Misija:
Razvoj vazdušnog saobraćaja i usluga u Zrenjaninu

Vizija:
Zrenjanin - regionalni centar za kargo saobraćaj i putnički saobraćaj srednjeg kapaciteta

 

 

Zašto investirati u Aerodrom Zrenjanin?

- povoljna lokacija,
- osnovna infrastruktura,
- odlični metereološki uslovi za vazdušni saobraćaj,
- pogodnost za jeftine letove iz Srbije,
- povećani broj investicija, protok robe i ljudi,
- carinska služba,
- povoljno poslovno i investiciono okruženje.

                                           

   

 Više podataka na www.aeroklubzrenjanin.org.rs

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58