logo
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

Javni uvid u Odluku o naknadama za korišćenje javnih površina i

Odluku o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Javni uvid se može izvršiti od 8.2.2019. do 18.2.2019. godine u kancelariji broj 23, Odeljenje za finansije, Odsek za lokalnu poresku administraciju

Rani javni uvid u materijal za izradu Plana detaljne regulacije banjsko rekreativnog centra  “Rusanda” u Melencima

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 08.02.2019. do 22.02.2019.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 •  Rok: 25.02.2019.

Obrasci:

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

 

 • Lista doneta: 23.11.2018.

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018. godinu

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata  udruženja za sprovođenje mera iz oblasti populacione politike na teritoriji grada Zrenjanina

 • Rešenje doneto: 07.11.2018.
Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata
Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2018. godinu

Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rešenje doneto: 26.07.2018. godine

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2018. godini

 • Rešenje doneto: 22.06.2018. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2018. godini

 • Rešenje doneto: 18.04.2018. godine 

Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata u 2019. godini

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2018. godinu

 • Rešenje doneto: 03.04.2018. godine 

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2018. godinu 

 • Rešenje doneto: 04.07.2018. godine 

 Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede

 • Organizacija: PS za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rok: do utroška sredstava

Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja za direktne investicije

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

 

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

 

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58