logo
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

 • Oglašava: Grad Zrenjanin u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje
 • Rok za podnosenje prijava: 05.07.2018. godine
 • Prijava

Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok: 22.06.2018. godine

Javni poziv skladištima za poljoprivredne proizvode

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok: 22.06.2018. godine

Konkurs za dodelu sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo u 2018. godini na teritoriji grada Zrenjanina

Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Zrenjanina, uz učešće Grada Zrenjanina u subvencionisanju naknade obrade kredita i kamate za nabavku obrtnih sredstava

 

 • Oglašava: Grad Zrenjanin, Gradonačelnik grada Zrenjanina
 • Rok: 26.06.2018. godine

Rani javni uvid u materijal za izradu Plana detaljne regulacije radne zone  ''Jugoistok II-b'' u Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 15.06. - 29.06.2018. godine
 • tekstualni deo
 • grafički deo

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2018. godinu

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2018. godini
Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata u 2018. godini 
Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2018. godinu
Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018. godinu

Konačna lista za dodelu učeničkih i studentskih stipendija grada Zrenjanina za školsku 2017/2018. godinu

Regresiranje prevoza studenata sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

 • Grad Zrenjanin

Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

 • Grad Zrenjanin
 Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede
 • Organizacija: PS za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rok: do utroška sredstava
REŠENJE o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini
Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja za direktne investicije
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58