logo
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

 

OGLASI I KONKURSI

Lista za sufinansiranje projekata iz oblasi sporta u gradu zrenjaninu za 2017 godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok za podnošenje prigovora: 17.10.2017.
 • Obrazac prigovora
OGLAS o javnom konkursu za izbor direktora "Javnog preduzeća za urbanizam” Zrenjanin
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 30 dana od objave u Službenom glasniku RS 
 • Oglas je objavljen u ''Službenom glasniku Republike Srbije'' broj 90/17 od 06.10.2017. godine
OGLAS o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Gradska toplana” Zrenjanin
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 30 dana od objave u Službenom glasniku RS
 • Oglas je objavljen u ''Službenom glasniku Republike Srbije'' broj 90/17 od 06.10.2017. godine

Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

 • Grad Zrenjanin

Javni uvid u nacrt Plana generalne regulacije naseljenog mesta Lazarevo i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 22. septembra 2017.  do 21. oktobra 2017.

Podrška LS – poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5

 • Rok: 20.10.2017.

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2018. godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zrenjanina za 2018. godinu

Regresiranje osiguranja useva i plodova
 • Organizacija: Ministarstvo poljoprivrede
 • Rok: 15.11.2017.
Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2017. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 05.12.2017.

Obrasci:

Rešenja o dodeli sredstava:

Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede
 • Organizacija: PS za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja i za sufinansiranje organizacija nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica
 • Organizacija: PS za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine
 • Rok: 15.11.2017.
Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla
 • Organizacija: PS za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Rok: 24.11.2017.
REŠENJE o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini
 Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja za direktne investicije
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs “Mali grantovi 2017”
 • Organizacija: Ambasada Republike Poljske
 • Rok: 31.12.2017.
Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017.
 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava
Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2017. godinu

Javni poziv

- za realizaciju programa stručne prakse

- za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

- za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

- poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih  na novootvorenim radnim mestima  u 2017. godini

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 30.11.2017.

Javni konkurs za

- subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva

- refundaciju troškova podrške OSI koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

 • Organizacija: Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Rok: 31.12.2017.
Stalni otvoreni konkurs za unapredenje položaja OSI
 • Organizacija: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja
 • Rok: 17.11.2017.
Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turisticke ponude
 • Organizacija: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije
 • Rok: 01.11.2017.

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2017. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 05.12.2017. (ili do utroška sredstava)

Obrasci:

Rešenja o dodeli sredstava:

 1. Rešenje 20.03.2017. godine
 2. Rešenje 31.03.2017. godine
 3. Rešenje 11.04.2017. godine
 4. Rešenje 25.04.2017. godine
 5. Rešenje 16.05.2017. godine
 6. Rešenje 24.05.2017. godine
 7. Rešenje 25.05.2017. godine
 8. Rešenje 01.06.2017. godine
 9. Rešenje 12.07.2017. godine
 10. Rešenje 24.07.2017. godine
 11. Rešenje 03.08.2017. godine
 12. Rešenje 30.08.2017. godine
 13. Rešenje 11.09.2017. godine
 14. Rešenje 14.09.2017. godine
 15. Rešenje 20.09.2017. godine
 16. Rešenje 10.10.2017. godine

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti za

- investiranje
- preduzetnike
- kratkoročna ulaganja
- trajna i obrtna sredstva
- održavanje tekuće likvidnosti
 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Konkursi za:

pravna lica i preduzetnike
poljoprivredna gazdinstva
IPA i jedinice lokalne samouprave
 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita:

 1. za nabavke nove opreme mikro, malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zem. zadrugama
 2. za nabavku nove energetski efikasne opreme
 3. za kupovinu poljoprivrednog zemljišta
 4. za montažne silose
 5. za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i opreme
 6. START UP programa radno neaktivnih žena u APV
 7. nabavke opreme preduzetnicima
 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava
 

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58