logo
Citaj
Oglasi i konkursi


 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

Predlog odluke o raspodeli sredstava u oblasti javnog informisanja grada Zrenjanina u 2019. godini sa obrazloženjem

 • Predlog odluke donet: 07.06.2019. godine
 
 

Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Oglas je otvoren do 15.jula.2019
 • Otvaranje ponuda 18. jula 2019. u 10,00 

 

Javni poziv za prezentaciju Urbanistički projekat - urbanističko arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poslovnog objekta ugostiteljskog sadržaja – hotela ''Ekometal - komerc'' u Zrenjaninu, na parcelama kat. br. 7068, 7069 i 7070 KO Zrenjanin I, i uređenja javnih površina dela parcele kat. br. 7065 KO  Zrenjanin I.

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 14. juna 2019. god.  do 21. juna 2019.god.

 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 22.jun 2019. 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu pomoći izbeglim licima u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje na teritoriji grada Zrenjanina

 
 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 05.jul 2019. 

Javni poziv u okviru regionalnog stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji - Potprojekat 7 - komponenta 1 

Javni oglas o davanju površine javne namene u zakup radi postavljanja kiosaka u Zrenjaninu prikupljanjem pismenih ponuda

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: 10.06.2019. godine
 • Lokaliteti
 

Javni poziv za prezentaciju - Urbanistički projekat - urbanističko arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojenja na biomasu za kogenerativnu proizvodnju električne i toplotne energije na kat. parceli 12925/1 KO Zrenjanin I, investitora JP elektroprivreda Srbije, Ogranak panonske TE-TO Novi Sad, TE-TO Zrenjanin

Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam

Javni uvid traje od: 24. maja 2019. god.  do 31. maja 2019.god.

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno-umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019. godinu

 • Rok: 24.05.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

 • Rešenje doneto: 07.05.2019.

Plan detaljne regulacije “Jugoistok II- B” u Zrenjaninu ("Službeni list grada Zrenjanina" broj 10/19) 

 

 

Plan detaljne regulacije “Jugoistok II- D” u Zrenjaninu ("Službeni list grada Zrenjanina" broj 10/19) 

 

 

Konkurs  za upis dece predškolskog uzrasta od 6 meseci - 6,5 godina za školsku 2019/2020. godinu

 • Organizacija: Predškolska ustanova Zrenjanin

Prijava za upis deteta u Predškolsku ustanovu može se podneti:

 • u svim vrtićima Predškolske ustanove od 03.05.2019. do 17.05.2019.
 • elektronskim putem na nacionalnom Portalu eUprava Republike Srbije  od 03.05.2019. do 17.05.2019.

Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišcenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Zrenjaninu

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica u 2019. godini

 • Lista doneta: 12.04.2019.

Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta - urbanističko arhitektonske razrade lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta višeporodičnog stanovanja  spratnosti Po+P+3 na parceli kat. br. 5875 KO Zrenjanin I, u Gundulićevoj ulici br. 6 u Zrenjaninu, Investitora “DMD IZGRADNjA” D.O.O. iz Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javni uvid traje od: 12. aprila 2019. god.  do 19. aprila 2019.god.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019. godinu

 • Rešenje doneto: 08.04. 2019.

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

 • Rešenje doneto: 05.04.2019.
Konačna lista za dodelu učeničkih i studentskih stipendija grada Zrenjanina za školsku 2018/2019. godinu

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2019. godini

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

 • Lista doneta: 23.11.2018.

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018. godinu

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata  udruženja za sprovođenje mera iz oblasti populacione politike na teritoriji grada Zrenjanina

 • Rešenje doneto: 07.11.2018.
Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata
Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2018. godinu

Godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rešenje doneto: 26.07.2018. godine

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2018. godini

 • Rešenje doneto: 22.06.2018. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2018. godini

 • Rešenje doneto: 18.04.2018. godine 

Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata u 2019. godini

 • ZAVRŠEN 23.04.2019. 

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2018. godinu

 • Rešenje doneto: 03.04.2018. godine 

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2018. godinu 

 • Rešenje doneto: 04.07.2018. godine 

 Javni konkurs za finansiranje programa saradnje naučnoistraživačkih organizacija i privrede

 • Organizacija: PS za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
 • Rok: do utroška sredstava

Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja za direktne investicije

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58