logo
Citaj
Baza brownfield lokacija 

IZOLIR - baza lokacije                                                                      MTL - baza lokacije

 

          

 

 

NATRON - baza lokacije                                                                      SLOGA - baza lokacije

 

         

 

 

        ŽELEZNIČKA 128 - baza lokacije

         

        MIDERI - baza lokacije

  MIP - baza lokacija

                           - Plac sa halom u izgradnji

                           - Hala za izdavanje u zakup

                   - Kancelarijski prostor

                    ŽELEZNIČKA 3 - baza lokacije

 

 

 
 

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58