logo
Citaj
Preporuke, mišljenja i predlozi


Tokom 2015. godine:
 
         1. Saopštenje povodom pojave grafita s porukama mržnje (pdf) (15.01.2015.)
 
 
 
Tokom 2014. godine:
 1. Saopštenje povodom Dana bezbednog interneta (pdf) (11.02.2014.)
   
 2. Saopštenje povodom neotkrivanja počinilaca dela ugrožavanja prava pripadnika nacionalnih manjina (pdf) (20.01.2014.)
 3.  

Tokom 2013. godine:  

 1. Preporuka Gradskoj upravi zbog nesprovođenja administrativnog izvršenja (pdf) (12.12.2013.)
   
 2. Saopštenje povodom objavljivanja netačne informacije na lokalnim TV stanicama, odgovor i ispravka (pdf) (11.12.2013.)
   
 3. Saopštenje povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava (pdf) (09.12.2013.)
   
 4. Saopštenje povodom kampanje "Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" (pdf) (26.11.2013.)
   
 5. Saopštenje povodom Svetskog dana zabrane zlostavljanja dece i Svetskog dana deteta (pdf) (18.11.2013.)
   
 6. Saopštenje povodom odluke drugostepenog organa u slučaju "Telenorove" antene u Belom Blatu (pdf) (21.10.2013.)
    
 7. Mišljenje u postupku istrage protiv Gradske uprave po predstavci NIP "Zrenjanin" AD (pdf) (10.10.2013.)
   
 8. Mišljenje upućeno Gradskoj upravi u vezi s propustima u radu matičara (pdf) (11.09.2013.) 
   
 9. Apel vozačima i roditeljima na početku školske godine (pdf) (29.08.2013)
   
 10. Saopštenje povodom nestanka tabli na jezicima nacionalnih manjina (pdf) (15.07.2013.)
   
 11. Saopštenje za javnost  povodom  ''Telenorove'' antene u Belom Blatu (pdf) (15.07.2013.) 
   
 12. Saopštenje povodom informacija o incidentu u Čenti - napadu na lica romske nacionalnosti (pdf) (27.06.2013.)
   
 13. Mišljenje upućeno JKP "Gradska toplana" Zrenjanin (pdf) (17.06.2013.)
   
 14. Saopštenje povodom saobraćajne nesreće u Elemiru u kojoj je stradalo dete (pdf) (17.06.2013.) 
   
 15. Mišljenje MZ Čenta u vezi sa primenom gradske odluke o uređivanju groblja i sahranjivanju (pdf) (11.06.2013.)
   
 16. Preporuka Gradskoj upravi grada Zrenjanina – Komisiji za vođenje postupka i donošenje rešenja po zahtevu za vraćanje oduzetog zemljišta (pdf) (03.06.2013.)
   
 17. Saopštenje povodom reakcija na izveštaj o radu Zaštitnika građana za 2012. godinu (pdf) (27.05.2013.)
   
 18. Dopis Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (pdf) (22.05.2013.)
   
 19. Preporuke Domu zdravlja "Dr Boško Vrebalov" zbog nepoštovanja pacijentovih prava (pdf) (20.05.2013.) 
   
 20. Saopštenje povodom neotkrivanja počinilaca dela ugrožavanja bezbednosti i fizičkog integirteta pripadnika nacionalnih manjina (pdf) (15.01.2013.)
   
 Tokom 2012. godine:
 1. Preporuka Gradskoj upravi Zrenjanin, u vezi sa postavljanjem radio bazne stanice u Belom Blatu (pdf) (13.11.2012.)
   
 2. Mišljenje upućeno Domu zdravlja Zrenjanin (pdf) (15.10.2012.)
   
 3. Preporuka Gradskoj upravi Zrenjanin o hitnom sprovođenju upravnog postupka, po zahtevu građanke iz Ečke (pdf) (11.10.2012.)
   
 4. Saopštenje povodom incidenta na Evangelističkom slovačkom groblju u Aradcu (pdf) (10.09.2012.)
    
 5. Saopštenje u vezi sa zastarelosti dugovanja prema komunalnim preduzećima (pdf) (05.09.2012.)
   
 6. Saopštenje u vezi sa napadom na lica romske nacionalnosti u Čenti (pdf) (13.08.2012.)
   
 7. Saopštenje u vezi sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje (pdf) (04.07.2012.)
   
 8. Saopštenje povodom incidenta u Mužlji (pdf) (30.05.2012.)
   
 9. Saopštenje o izvršenju presude, a u vezi sa tužbom protiv MZ "Ečka" (pdf) (22.05.2012.)
   
 10. Mišljenje Komisiji za vraćanje oduzetog zemljišta (pdf) (19.04.2012.)
   
 11. Saopštenje povodom odluke Apelacionog suda u Novom Sadu, a u vezi sa tužbom protiv MZ "Ečka" (pdf) (17.04.2012.)
   
 12. Preporuka Predškolskoj ustanovi Zrenjanin (pdf) (03.04.2012.)
   
 13. Obaveštenje o nepostupanju po preporuci Zaštitnika građana (pdf) (22.03.2012.)
   
 14. Saopštenje povodom incidenta u lokalu u Zrenjaninu (pdf) (13.03.2012.)
   
 15. Preporuka JKP "Vodovod i kanalizacija" (pdf) (07.03.2012.)
   
 16. Saopštenje o održanoj tribini na temu ravnopravnosti polova (pdf) (01.03.2012.)
   
 17. Saopštenje povodom Odluke Ustavnog suda Republike Srbije (pdf) (24.02.2012.)
   
 18. Zaključci sa prvog radnog sastanka lokalnih zaštitnika/zaštitnica građana/ki Republike  Srbije (pdf) (26.01.2012.)
   
 19. Saopštenje povodom incidenta u Jevrejskoj opštini (pdf) (05.01.2012.) 
   
   
 Tokom 2011. godine:
 1. Saopštenje povodom pojave grafita s porukama mržnje (pdf) (28.01.2011.)
   
 2. Savet Skupštini grada Zrenjanina u vezi sa izborom članova Saveta za međunacionalne odnose (pdf) (07.03.2011.)
   
 3. Saopštenje povodom ispisivanja preteće poruke na kući koordinatorke za romska pitanja Dobrile Nikolić (pdf) (15.03.2011.) 
   
 4. Preporuka Domu zdravlja "Dr Boško Vrebalov" (pdf) (30.03.2011.)
   
 5. Saopštenje povodom promena naziva ulica u Zrenjaninu (pdf) (21.04.2011.)
   
 6. Saopštenje povodom ispisivanja poruke mržnje (pdf) (04.08.2011.)
   
 7. Saopštenje povodom pretećih poruka pripadnicima mađarske nacionalne manjine (pdf) (24.08.2011.)
    
 8. Preporuka JKP "Čistoća i zelenilo" (pdf) (13.09.2011.)
   
 9. Dopis funcionerima lokalne samouprave, a u vezi sa odlukom prema JKP "Čistoća i zelenilo"  (pdf) (29.09.2011)
   
 10. Saopštenje u vezi sa napadom na kuću Besu Viorela (pdf) (20.12.2011.)
   
Tokom 2009. i 2010. godine:
 1. Izveštaj o službenoj upotrebi pečata i pisama (pdf)  (21.07.2009.) 
   
 2. Preporuka Mesnoj zajednici Ečka (pdf) (17.08.2009.) 
   
 3. Preporuka o ravnopravnosti polova (pdf) (2010.) 
   
 4. Preporuka Gradonačelniku (pdf) (08.03.2010.) 
   
 5. Preporuka Apoteci Zrenjanin (pdf) (15.03.2010.) 
   
 6. Odluka Centru za socijalni rad Zrenjanin (pdf) (10.05.2010.)
   
 7. Saopštenje u vezi sa tablom Trg dr Zorana Đinđića (pdf) (11.05.2010.)
   
 8. Odluka JKP Čistoća i zelenilo (pdf) (01.09.2010.)
   
 9. Saopštenje u vezi sa tablom  naseljenog mesta Zrenjanin, na ulazu u MZ «Mužlja» iz pravca naseljenog mesta Lukino Selo (pdf) (02.09.2010.)   
   
 10. Saopštenje u vezi sa tužbom protiv MZ «Ečka» (pdf) (16.11.2010.)    
   
 11. Preporuka JKP "Vodovod i kanalizacija" (pdf) (29.11.2010.)    
   
 12. Saopštenje o presudi protiv MZ "Ečka" (pdf) (08.12.2010.)    
   
 13. Savet Skupštini grada u vezi sa predstavkom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine (pdf) (27.12.2010.) 
   

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58