logo
Citaj
Lokalna poreska administracija


 

.........
 
 

Grad Zrenjanin je omogućio fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima, obveznicima lokalnih javnih prihoda, da putem interneta dobiju osnovne informacije, podnesu poreske prijave za imovinu i izvrše uvid u stanje na računima lokalnih javnih prihoda.


Otvaranje korisničkog naloga možete izvršiti na početnoj strani Internet aplikacije Lokalne poreske administracije.


Nakon registracije na sistem, korisnički nalog se može preuzeti u zgradi Gradske kuće u uslužnom centru (kancelarija br.53), uz sledeću dokumentaciju:


1. Za obveznike fizička lica i preduzetnike:


2.    Za obveznike pravna lica:

 

Dokumenti

Spisak akata

Spisak dužnika

Prijave i zahtevi

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58