logo
Citaj
Odeljenje komunalne policije


 

NačelnikIgor Virijević
AdresaNarodnog fronta 2
Telefon023/315-00-92, 065/315-00-92
Е-mailkomunalna.policija@zrenjanin.rs

  

Telefoni dežurne službe za prijave građana su: 023/315-00-92 i 065/315-00-92.

 

Na osnovu člana 16. Zakona o komunalnoj policiji (''Službeni glasnik RS'', broj 51/09), člana 25b Odluke o gradskoj upravi grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina, br. 24/08, 32/08, 6/09, 14/09 i 18/10) i čl. 31. i 108. stav 1. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', broj 21/08), u Gradskoj upravi formirano je Odeljenje komunalne policije.

 

Komunalna policija obavlja poslove koji se odnose na:

 

 

U obavljanju poslova komunalne policije, komunalni policajac ima sledeća ovlašćenja:

 

Pored gore navedenih ovlašćenja komunalni policajac može:

 

Za prekršaje utvrđene propisima Grada, komunalni policajac može izreći novčanu kaznu na licu mesta u sledećim iznosima:

 

Rad u Komunalnoj policiji se odvija 24 časa, u tri smene.

 

 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58