logo
Citaj
Informator Grada Zrenjanina


INFORMATOR O RADU ORGANA GRADA ZRENJANINA

Na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Službeni glasnik RS'', br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstva za objavljivanje informatora o radu državnog organa (''Službeni glasnik RS'', br. 57/05) organi Opštine Zrenjanin i Opštinska uprava opštine Zrenjanin kao jedinstvena služba su dana 30.12.2005. godine objavili Informator o radu organa Opštine Zrenjanin i Opštinske uprave Opštine  Zrenjanin (u daljem tekstu: informator).

Informator je izrađen na osnovu podataka dostavljenih od strane ovlašćenih službenih lica organizacionih jedinica Gradske uprave, kao i opštih akata organa grada.   

Zainteresovana lica imaju pravo uvida u informator bez naknade.

Informator sadrži podatke o nadležnosti organa grada Zrenjanina i Gradske uprave kao jedinstvene službe, podatke o budžetu, zatim pregled poslova organizacionih jedinica Gradske  uprave sa opisom usluga koje se neposredno pružaju zainteresovanim licima, te imena izabranih, postavljenih i imenovanih lica u organima grada Zrenjanina i rukovodilaca organizacionih jedinica i dr.
 
Preuzmite dokument:

INFORMATOR O RADU ORGANA GRADA ZRENJANINA  (WORD dokument, veličina 3,1 MB)
 
 
 
ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58