logo
Citaj
Grad finansira rad ličnog pratioca dece

06.09.2016


U Multimedijalnoj sali Gradske kuće potpisani su danas ugovori sa nezaposlenim licima koja su završila obuku za ličnog pratioca deteta, odnosno učenika kojima je potrebna dodatna podrška, a čije radno angažovanje finansira Grad Zrenjanin. 

Iz budžeta grada za tu vrstu dodatne podrške deci i učenicima koji imaju pravo na ovaj vid usluge je u 2016. godini opredeljeno je 5.000.000 dinara i dvanaestoro naših mladih sugrađana dobiće lične pratioce.

 

 

Ugovore je potpisao gradonačelnik Janjić i osam pratilaca, u prisustvu načelnice Odeljenja za društvene delatnosti Olivere Lisice koja je naglasila da potpisivanjem ugovora Grad Zrenjanin želi da našim mladim sugrađanima omogući nesmetano uključivanje u vaspitno obrazovne ustanove, napredovanje, sticanje životnih veština i osamostaljivanje u vršnjačkom okruženju, a u skladu sa njihovim mogućnostima.

- Uspostavljanjem ovog vida usluge u gradu Zrenjaninu, pružiće se podrška ne samo deci koja zbog zdravstvenih problema, telesnog invaliditeta, ili višestrukih i senzornih poteškoća ostvaruju pravo na ovaj vid dodatne podrške, već i njihovim porodicama, jer je dosadašnja praksa bila da jedan od roditelja (najčešće majka) prati dete/učenika i boravi sa detetom u ustanovama obrazovanja tokom nastavnog dana što je dovodilo do socijalne i društvene isključenosti tog roditelja, nemogućnosti obavljanja svakodnevnih poslova, ali i nemogućnosti radnog angažovanja - kazala je ona.

 

 

Načelnica je istakla i da će se angažovanjem ličnog pratioca pomoći i nastavnicima, vaspitačim i učiteljima, a i ostalim učenicima u odeljenju.

- I ono što moram posebno da napomenem je to da lični pratilac dete (što je usluga socijalne zaštite) ne zamenjuje pedagoškog asistenta koji je potreban deci i učenicima sa intelektualnim poteškoćama. 

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što je ponovo došlo do realizacije ovako značajnog projekta i što su stvorene mogućnosti da se broj angažovanih lica poveća.

- Sigurni smo da radimo dobar posao, jer želimo da pomognemo našoj deci kojima je ovakav vid pomoći veoma značajan - rekao je on i poželeo im svima uspešan rad.

 

 

Jelena Mihajlov od maja ove godine, na tri meseca, bila je angažovana u osnovnoj školi u Elemiru.    

- Radim sa slabovidim detetom, saradnja sa detetom je odlična, kao i sa roditeljima i učiteljicom i zadovoljna sam što saradnju nastavljamo. Prošli smo obuku u aprilu ove godine, savladali što je potrebno, a ja sam po struci učitelj tako da mi sve to nije bilo strano. Angažovana sam dok je dete u školi, ali i kada su vannastavne aktivnosti u pitanju, poput odlaska na izlete, ekskurzije i slično - kazala je ona.   

 

 

Krajem februara ove godine članovi Gradskog veća Zrenjanina usvojili su Predlog pravilnika o izboru, angažovanju i finansiranju ličnog pratioca deteta i učenika kojima je potrebna dodatna podrška. 

Tim pravilnikom utvrđuje se pravo na izbor ličnog pratioca deteta i učenika kojima je potrebna dodatna podrška, uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi jedno lice bilo angažovano kao lični pratilac, način finansiranja i kontrole rada ličnog pratioca od pružaoca usluge i grada Zrenjanina.

Usluga ličnog pratioca dostupna je detetu i učeniku pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole, i to tokom celodnevne nastave, produženog boravka, vannastavnih aktivnosti, izvođenja nastave u prirodi, izleta, ekskurzija i odmora.

Rad ličnog pratioca se finansira iz sredstava budžeta grada Zrenjanina i iz donatorskih sredstava, a na osnovu visine iznosa koje utvrđuje Gradsko veće za svaku školsku godinu.

 
ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58