logo
Citaj
Obaveštenje o podeli BTI tableta za suzbijanje larvi komaraca

20.04.2017


Od petka 21.04.2017. godine, počinje podela BTI tableta za suzbijanje larvi komaraca u Zrenjaninu i Mužlji.


BTI tablete se ne naplaćuju i podela istih je organizovana u dogovoru izvođača usluge suzbijanja komaraca na teritoriji grada Zrenjanina “Ciklonizacija” D.O.O. Novi Sad i Gradske uprave grada Zrenjanina.

 


 

BTI-tablete su biološki insekcitid larvicid koji sadrži Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H-14 soj AM6552 (VECTOBAC-TP) 7,5% i nosača do 100%. Namenjen je za suzbijanje larvi komaraca Аedes aegypti, Aedes vexans na svim mestima koja zadržavaju vodu (u stojećim čistijim vodama); bare, kanali, jezera, izlivi potoka i reka, sva plavna područja, burad, stare automobilske gume, bazeni, fontane, septičke jame itd.
 

ZRENJANIN, Adresa: Ulica i broj 1, Tel: 023/154-24-58